Почетна arrow Архива

Анкета о календару наставе

На Студентском сервису е-Студент, у секцији Анкете, до петка 2. децембра у поноћ можете попунити анкету на којој се одговара на два питања:

1. Питање о календару наставе за 2016/17

Због неусаглашеног мишљења о броју и организацији испитних рокова за ову школску годину, пре месец и по дана су почели и званични разговори у којима су учествовали професори и асистенти са студентима: студент продекан, председник студентског парламента и два представника збора.Успели смо да дођемо до могућег заједничког предлога календара.

Битно нам је мишљење свих студената о овом предлогу како би знали да ли је он прихватљив за студенте или не.

Продекан за наставу би Наставно-научном већу изложио следеће :

  • Календар са 5 прилика за полагање (ограничавају се јануар и јун за испите који нису из текућег семестра)
  • Увођење поправног колоквијума у првом испитним року након одслушаног семестра, с тим да студент може изабрати да ли ће у том испитном року радити исправку колоквијума или сам испит. Ова одлука би била обавезујућа за све предмете у 2017/18 години, а њено спровођење би било препоручено у овој години (пошто је школска година увелико почела)
  • Увођење правила да управа спроводи санкције за наставнике који не објаве резултате у року од 7 дана, односно не унесу оцене у студентске сервисе у року од 10 дана од дана одржавања испита. За колоквијуме, рок за објављивање резултата би био 14 дана од дана одржавања колоквијума.
  • Размак између испита из зимског семестра у јануару и фебруару би био три недеље као и до сада (исто важи и за јун/јул и испите из летњег семестра)
  • Пријава испита за септембар и октобар је заједничка (шта се пријави за септембар, аутоматски је пријављено за октобар)
  • Током 2016/17, у свим роковима би трећа пријава испита била бесплатна (ако се искористи за септембар, аутоматски је бесплатно пријављен и октобар)
  • Организоваће се додатно испитивање за студенте којима је остао један испит до дипломирања након октобарског рока

Уколико већина студената који се буду изјаснили на анкети да позитивно мишљење о овом предлогу, управа факултета ће заступати овај предлог на Наставно-научном Већу.

Уколико већина студената који се буду изјаснили на анкети не подржи овакав предлог, на Веће би се ишло са два независна предлога, један би изнели студенти, а други управа па би Веће гласањем одлучило.

2. Питање о колоквијумским недељама за 2017/18

Током ових разговора покренута је и тема о увођењу колоквијумских недеља.

У прилогу су и два могућа календара за следећу школску годину, који имају исте услове као и предлог изнад, али се разликују у томе да један има колоквијумске викенде, а други уводи колоквијумску недељу и два колоквијумска викенда (ова два викенда су веома битна због бољег распоређивања колоквијума у семестру).

Предност увођења колоквијумске недеље је мање радних викенда којих би било 3 уместо 6, посебно што се за време колоквијумске недеље не одржава настава. Могућа мана је што у том случају постоји радна недеља у јануару.

Детаљан приказ календара за 2016/17 И 2017/2018. дат је у документима који су приложени.