Obaveštenje o obnovi IEEE članarine za 2017. godinu

Detaljnije u prilogu: Obaveštenje o obnovi članarine za 2017. godinu