Home page arrow Announcements arrow Pristupna predavanja

Pristupna predavanja

08.05.2017. godine, u 12 časova, u učionici 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Primenjena matematika, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 719 od 29.03.2017. godine, održati pristupno predavanje kandidata dr Mirka Jovanovića, pod naslovom “Diferencijabilnost funkcija više promenljivih“, pred komisijom u sastavu: dr Nenad Cakić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Merkle, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Kadelburg, redovni profesor, Matematički fakultet u Beogradu,dr Siniša Ješić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Tatjana Lutovac, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak, 08.05.2017. godine, u 12 časova, u učionici 61.

05.04.2017. godine, u 11 časova, u kabinetu 108

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Telekomunikacije, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 715 od 1.03.2017. godine, održati pristupno predavanje kandidatkinje dr Nataše Maksić, pod naslovom “Softverski alati za simulaciju telekomunikacionih mreža“, pred komisijom u sastavu: dr Milan Bjelica, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandra Smiljanić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Gordana Gardašević, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Banjoj Luci, u sredu 05.04.2017. godine, u 11 časova, u kabinetu 108.

14.02.2017. godine, u 15 časova, u sali 70

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika sa 25% radnog vremena, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 706 od 28.12.2016. godine, održati pristupno predavanje kandidatata dr Pavla Vuletića, pod naslovom “Razvoj arhitekture Interneta“, pred komisijom u sastavu: dr Zoran Jovanović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jovan Đorđević, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet, Univerziteta u Beogradu i dr Slavko Gajin, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u utorak 14.2.2017. godine, u 15 časova, u sali 70.

26.01.2017. godine, u 12 časova, u sali 90

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 702 od 30.11.2016. godine, održati pristupno predavanje kandidatata dr Goran Dobrić, pod naslovom “Upravljanje potrošnjom u inteligentnim mrežama“, pred komisijom u sastavu: dr Zlatan Stojković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Stojanović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragutin Salomon, vanredni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet, Univerziteta u Beogradu, dr Nikola Rajaković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu i dr Željko Đurišić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, četvrtak 26.01.2017. godine, u 12 časova, u sali 90.

30.12.2016. godine, u 12:00 časova, u sali 64

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Telekomunikacije, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 702 od 30.11.2016. godine, održati pristupno predavanje kandidatata dr Ane Gavrovski, pod temom „Pravci razvoja savremenih video tehnologija“, pred komisijom u sastavu: dr Irini Reljin, red. prof, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miomir Mijić, red. prof, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Andreja Samčović, red. prof, Saobraćajni fakultet, Univerziteta u Beogradu u petak 30.12.2016. godine, u 12:00 časova, u sali 64.

29.12.2016. godine, u 12 časova, laboratorija 41

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 702 od 30.11.2016. godine, održati pristupno predavanje kandidatata dr Milana Bebića, pod naslovom “Savremeni trendovi u nastavi elektromotornih pogona“, pred komisijom u sastavu: dr Zoran Lazarević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Radaković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, i dr Borislav Jeftenić, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet, Univerziteta u Beogradu, u četvrtak 29.12.2016. godine, u 12 časova, u laboratoriji 41.

26.12.2016. godine, u 13:45 časova, u sali 313

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Primenjena matematika, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 700 od 16.11.2016. godine, održati pristupno predavanje kandidatata dr Bojane Mihailović i dr Radice Bojičić, pod temom “Teorija grafova“, pred komisijom u sastavu: dr Marija Rašajski, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Radosavljević, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Merkle, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Tatjana Lutovac, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, i dr Aleksandra Erić, docent, Građevinski fakultet, Univerziteta u Beogradu u ponedeljak 26.12.2016. godine, u 13:45 časova, u sali 313.

25.11.2016. godine, u 13 časova, u sali 66a

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Telekomunikacije, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 697 od 26.10.2016. godine, održati pristupno predavanje kandidatata dr Mladena Koprivice, pod naslovom “Elektromagnetno zračenje baznih stanica javnih mobilnih sistema“, pred komisijom u sastavu: dr Aleksandar Nešković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nataša Nešković, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Đorđe Paunović, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 25.11.2016. godine, u 13 časova, u sali 66a.