Pristupno predavanje: Elektromagnetno zračenje baznih stanica javnih mobilnih sistema

Naslov predavanja
Elektromagnetno zračenje baznih stanica javnih mobilnih sistema
Predavač
dr Mladen Koprivica, Elektrotehnički fakultet
Vreme
petak 25.11.2016. godine, u 13 časova
Mesto
sala 66a, Elektrotehnički fakultet, Beograd

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se na osnovu konkursa za izbor docenta za užu naučnu oblast Telekomunikacije, objavljenog u listu „Poslovi“ broj 697 od 26.10.2016. godine, održati pristupno predavanje kandidatata dr Mladena Koprivice, pod naslovom “Elektromagnetno zračenje baznih stanica javnih mobilnih sistema“, pred komisijom u sastavu: dr Aleksandar Nešković,  redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nataša Nešković, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Đorđe Paunović, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 25.11.2016. godine, u 13 časova, u sali 66a.