Додела награде Фондације професора Мирка Милића

Фондација професора Мирка Милића
расписује
К О Н К У Р С
за доделу награде Фондације на Дан Електротехничког факултета у Београду

Фондација у 2016. години врши награђивање:

најбољег научно-стручног рада из области Теорије електричних кола, штампаног у часопису или Зборнику конференција, односно научних скупова у претходној школској години.

За награду Фондације могу конкурисати:

  • студенти првог, другог и трећег степена студија који имају научно-стручне радове из области Теорија електричних кола и који су штампани у часопису или зборнику конференција односно научних скупова у претходној школској години.

Пријава на конкурс треба да садржи радну биографију са приложеним копијама радова.

Рок за пријављивање студената  је до 16-ог новембра 2016. године.

Пријава са траженом документацијом доставља се на Архиви ЕТФ-а, са назнаком "за конкурс Фондације".

 

УПРАВНИ ОДБОР
ФОНДАЦИЈЕ  ПРОФЕСОРА МИРКА МИЛИЋА

Проф. др Бранко Ковачевић, председник с.р.