Konkurs za izbor predstavnika studenata u Savet fakulteta

Na osnovu odluke Studentskog parlamenta Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa konstitutivne sednice, a u skladu sa Statutom Fakulteta raspisujemo:

Konkurs za izbor predstavnika studenata u Savet fakulteta

Za predstavnike studenata u Savetu fakulteta mogu se prijaviti svi studenti Elektrotehničkog fakulteta podnošenjem prijave putem e-pošte: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Prijava mora da sadrži: ime i prezime, broj indeksa, adresa fakultetske e¬pošte, broj telefona, motivaciono pismo i kratku biografiju kandidata.

Rok za prijavljivanje je 06.11.2016. u 12 časova. Na osnovu pristiglih prijava, Komisija će predložiti Studentskom parlamentu 4 predstavnika studenata za Savet fakulteta.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na epoštu: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

U Beogradu, 31.10.2016.

Komisija za izbor predstavnika studenata u Savet Elektrotehničkog fakulteta:

1. Milica Jelić
2. Tanja Jovanović
3. Nikola Niketić