СТРУЧНИ САРАДНИК У ОДРЖАВАЊУ (ПРОЦЕСНИ ИНЖЕЊЕР)

Компанија Fresenius Medical Care Srbija d.o.o. Вршац је део пословне групације "Fresenius Medical Care" из Немачке, са пословним статусом домаћег произвођача потрошног материјала за хемодијализу и понуђачем услуга хемодијализе у сопственим болницама (провидинг услуге хемодијализе), што нас чини најзначајнијим партнером у снабдевању дијализних пацијената у Србји са потрошним материјалом, опремом, услугама као и различитим сервисима везаним за потребе дијализе.

Потребан нам је:

СТРУЧНИ САРАДНИК У ОДРЖАВАЊУ (ПРОЦЕСНИ ИНЖЕЊЕР)

Место рада: Вршац
Број извршилаца: 1
ради заснивања радног односа

Потребне квалификације:

 • Висока стручна спрема – VII степен, дипл. инжењер електротехнике
  Пожељни смерови: електроника, аутоматика, телекомуникације, мерење и регулација
 • Пожељно радно искуство на истим или сличним пословима
 • Активно знање енглеског језика
 • Одговарајућа техничка знања (PLC, Siemens, фреквентни регулатори, серво мотори, PID алгоритми и контрола)
 • Возачка дозвола Б категорија

Кључне компетенције:

 • Способност колаборације
 • Систематичност и организованост
 • Иновативност/креативност и склоност ка изналажењу практичних решења
 • Способност сагледавања просторних односа

Опис послова:

 • Превентивно одржавање производне опреме, надзор над реализацијом планова и поступака превентивног одржавања, праћење стања залиха одржавања и старање се о благовременом давању захтева за набавку резервних делова и техничког материјала;
 • Активна сарадња са руководиоцима производних одељења, нарочито у погледу обезбеђења исправности и правилног коришћења производне опреме и постизању оптималних услова производње;
 • Чување техничке документације машина, опреме и система и учествовање у прибављању или изради нове техничке документације;
 • Пружање информационе подршке пословима одржавања кроз САП информациони систем;
 • Давање предлога и израда радних упутства и оперативних поступка од значаја за рад Службе одржавања и старање се о њиховом спровођењу и поштовању;
 • По потреби учествује у монтажи нових машина, као и у поправци постојеће производне опреме;
 • Праћење новина и анализирање савремених технолошких иновација у области одржавања, давање предлога, учествовање у изради и реализацији нових пројеката, а у циљу побољшања рада Службе одржавања.

Пријаве послати на:

Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели. , Телефон: 013/802-552