Почетна arrow Архива

Интегрисани широкопојасни појачавачи снаге

Предавач
др Душан Грујић
Време
уторак 27. октобар 2015. године од 17:15 часова
Место
сала 59

Кратак садржај предавања:

Растући број стандарда и још бржи раст корисника бежичних комуникација створио је потребу за широкопојасним комуникационим системима. Појачавач снаге је једна од кључних компоненти комуникационог система, пошто његова линеарност ограничава максималну излазну снагу уз прихватљиву деградацију сигнала и ниво сметњи у суседним каналима. У току предавања биће разматрани услови за постизање максималне линеарности и опсега радне учестаности, као и фундаментална, технолошка и практична ограничења. Закључци разматрања ће бити формулисани у поступак пројектовања интегрисаних широкопојасних појачавача снаге. Поступак пројектовања биће демонстриран на примеру појачавача снаге за 3-6 GHz UWB опсег.

Биографија предавача:

Др Душан Грујић је запослен у фирми Lime Microsystems DOO на позицији пројектанта RF и микроталасних интегрисаних кола. Докторску дисертацију под називом Методи пројектовања монолитних микроталасних интегрисаних кола предвиђених за рад са сигналима учестаности око 60 GHz, под менторством проф. др Лазара Сарановца, одбранио је 2014. године на Електротехничком факултету у Београду. Научни и стручни рад др Душана Грујића је највећим делом усмерен ка развоју интегрисаних кола, комуникационих система и радарских сензора у микроталасном и милиметарском опсегу учестаности у CMOS и BiCMOS процесима. Аутор и коаутор је 13 научних и стручних радова. У току професионалне каријере радио је на развоју и пројектовању више од 15 аналогних и RF/микроталасних интегрисаних кола високих перформанси за употребу у комерцијалним и професионалним применама.