Почетна

Упис кандидата на мастер академске студије за школску 2016/2017 годину

Новости

Молимо кандидате да редовно пратите обавештења на сајту.

21.10.2016.

Обавештење о упису на мастер академске студије у другом уписном року у школској 2016/17. години

I Објављујемо листу кандидата за упис на прву годину мастер академских студија у другом уписном року за школску 2016/2017. годину, који се могу уписати у статусу самофинансирања

Листа кандидата

II Кандидати условно примљени на мастер академске студије уз полагање допунских испита:

Модул: Системско инжењерство и радио комуникације

  Име и презиме Завршен факултет Допунски испити

1.

Душан (Данило) Раичевић

Универзитет одбране у Београду, Војна Академија

1.Електромагнетика
2.Увод у телекомуникационе мреже
3. Радио системи
4. Теорија електричних кола
5. Телекомуникације 3
6.Основе и примена интернета
7.Теорија информација и кодови у телекомуникацијама

Модул: Софтверско инжењерство

  Име и презиме Завршен факултет Допунски испити

1.

Андријана (Бранко)
Пејовић

Факултет организационих наука у Београду

1. Микропроцесорски системи
2. Перформансе рачунарских система
3. Конкурентно и дистрибуирано програмирање

Упис кандидата обавиће се у понедељак, 24. октобра 2016. године, у термину од 11 до 13 часова, у Студентском одсеку.

При упису обавезно је предати попуњен ПЛАН СТУДИЈА. Молимо студенте да при избору предмета провере правила бирања на модулима (сајт Факултета, опција Студирање - Мастер студије - Акредитација 2013).

За студенте који су већ били уписани на мастер студије и изгубили статус студента у Плану студија, за положене испите наводе назнаку „положен“.

За упис је потребно:

 • два попуњена пријавна листа (образац ШВ-20)
 • две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm
 • признаница о уплаћеној надокнади за Универзитет на износ 1600 динара (сврха уплате „за Универзитет“)
 • признаница о уплаћеној првој рати школарине за студенте који се први пут уписују

Школарина за самофинансирајуће студенте који се први пут уписују у прву годину мастер студија, износи 147.000,00 динара и може се платити у четири једнаке рате. Прва рата у износу од 36.750 уплаћује се приликом уписа.

За студенте са допунским испитима школарина је увећана за износ за допунске испите. Школарина за допунске испите се обрачунава према броју ЕСПБ за допунски испит по цени од 1.800 динара по кредиту

Кандидати који су већ били уписани и изгубили статус студента и поново уписују мастер академске студије, а имају положене испите и остварено мање од 30 ЕСПБ бодова, при упису (уколико нису уплатили при пријави на конкурс) уплаћују 7000 динара на име поновног уписа и признавања испита, а школарина ће им бити одређена на основу преосталих кредита за неположене испите и за мастер рад, што ће видети на својим сервисима по обављеном упису. Школарина се може платити у четири рате, а рок за плаћање прве рате школарине је 31. октобар 2016.

III Упис пријављених кандидата који су већ били уписани и изгубили статус студента и поново уписују мастер академске студије, а имају положене испите и остварених 30 ЕСПБ бодова, обавиће се од уторка, 25. до петка 28. oктобра 2016. године у Студeнтском одсеку од 11 до 13 часова. Ови кандидати се не налазе на ранг листи и уписују се ван уписне квоте.

 • Ови кандидати при упису, уколико нису уплатили при пријави за упис, уплаћују 7000 динара на име поновног уписа и признавања испита, а школарина ће им бити одређена на основу преосталих кредита за мастер рад (30 ЕСПБ) што ће видети на својим сервисима по обављеном упису. Школарина се може платити у четири рате, а рок за плаћање прве рате школарине је 31. октобар 2016.

За упис је потребно:

 • два попуњена пријавна листа (образац ШВ-20)
 • две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm
 • признаница о уплаћеној надокнади за Универзитет на износ 1600 динара (сврха уплате „за Универзитет“)

Све уплате се врше на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200.

По обављеном упису студенти су у обавези да са индексом отворе налоге у Рачунском центру како би приступили студентским сервисима.

Такође, по обављеном упису, студенти су преко својих сервиса у обавези да попуне електронски уписни лист (обарзац ШВ-20).


17.10.2016.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о другом уписном року на прву годину мастер академских студија
за школску 2016/17. годину

После завршеног уписа у првом уписном року на прву годину мастер академских студија, преостало је 65 слободних места за упис студената у статусу самофинансирања.

Места за финансирање из буџета су попуњена.

Пријава кандидата је у среду, 19. октобра и у четвртак, 20. октобра 2016. године, у термину од 11 до 13 часова, у Студентском одсеку, шалтер 4.

Ближе услове уписа на мастер студије можете прочитати у тексту објављеног конкурса за упис у школској 2016/17. години, на сајту Факултета, опција Упис/Мастер студије.

Уз попуњен пријавни лист подносе се следећа документа:

 • оверена фотокопија уверења о дипломирању или дипломе – оригинал на увид
 • оверена фотокопија уверења о положеним испитима или додатак дипломе – оригинал на увид
 • оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • за кандидате који су основне студије завршили у иностранству потребно је приложити и оверену фотокопију решења о признавању високошколске исправе за наставак студија – оригинал на увид
 • признаница за пријаву на конкурс (уплаћује се 4000 динара на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200)

У датим роковима могу се пријавити за поновни упис студенти мастер студија којима је истекао законски рок за завршетак студија и они који су изгубили статус студента.

Према раније датом обавештењу, ови студенти уз молбу за поновни упис плаћају 7000 динара за поновни упис и признавање испита. За неположене предмете и мастер рад плаћају школарину по цени од 2.450 динара по боду. Школарина ће бити обрачуната после признавања и пријаве предмета и може се уплатити у четири рате. Прва рата се плаћа до 31.октобра 2016. године.

Студенти који се поново уписују, потребно је да донесу:

 • Молбу (формулар из Скриптарнице) са испуњеним подацима из „старог“ индекса, у којој ће навести „поновни упис на мастер академске студије“.
 • на полеђини молбе је потребно навести План студија. Положене предмете означити са „положен“.
 • оверену фотокопију уверења о дипломирању или дипломе – оригинал на увид
 • оверену фотокопију уверења о положеним испитима или додатак дипломе – оригинал на увид
 • оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
 • „стари“ индекс са мастер студија који ће бити задржан у Студентском одсеку

Молимо кандидате да прате информације које се односе на упис мастер академских студија на сајту Факултета, у опцији Упис / Мастер студије


07.10.2016.

Ранг листа примљених кандидата за упис на прву годину мастер академских студија за школску 2016/2017. годину

Објављујемо коначну ранг листу примљених кандидата за упис на мастер академске студије за школску 2016/17. годину. На основу конкурса и одобреног броја студената за упис, кандидати који се налазе до 350. места на ранг листи, стекли су право на финансирање из буџета. Кандидати испод 350. места на ранг листи могу се уписати у статусу самофинансирања.

Упис кандидата који су стекли право уписа на терет буџета обавиће се од понедељка, 10.10. до среде, 12.10.2016. године у термину од 14 до 16 часова у сали 60.

Кандидати који се уписују у статусу самофинансирања, а налазе се испод 350. места на ранг листи могу сачекати са уписом до четвртка 13. октобра 2016. године, због евентуалног померања буџетске црте. Прозивка за упражњења места на терет буџета одржаће се у четвртак, 13. октобра 2016. године у 10 часова у Студентском одсеку (соба 92). Заинтересовани кандидати морају бити присутни у предвиђеном термину за прозивку.

Одмах након прозивке обавиће се упис прозваних кандидата за буџет. Наставак уписа за самофинасирајуће студенте је од 14 до 16 часова.

Да бисмо избегли гужве, молимо канадидате да првог дана дођу на упис кандидати до броја 100 на ранг листи. Другог дана до редног броја 200 и трећег дана до краја ранг листе.

Кандидати са ранг листе, који још увек нису дипломирали, морају дипломирати до предвиђеног рока за упис.

За упражњена и преостала места, расписаће се нови конкурс, по завршетку првог уписног рока, о чему ће бити истакнуто ново обавештење.

За упис је потребно:

 • индекс се добија на упису
 • два попуњена пријавна листа (образац ШВ-20)
 • две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm
 • признаница о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 100  динара на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „за Универзитет“ (плаћају сви студенти)
 • оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • оверене фотокопија уверења о дипломирању или дипломе – оригинал на увид
 • оверена фотокопија уверења о положеним испитима или додатака дипломе – оригинал на увид
 • Самофинансирајући студенти подносе и признаницу о уплаћеној првој рати школарине и надокнади за Универзитет у висини од 1.500 динара на жиро рачун

Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „за Универзитет“.

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 147.000,00 динара.

Самофинансирајући студенти школарину могу платити у четири једнаке рате (рата је 36.750 динара). Прва рата се уплаћује приликом уписа на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200. Школарина за студенте са допунским испитима биће обрачуната на основу кредита за допунске испите (1.800 динара по кредиту).

Кандидати који су основне студије завршили у иностранству, не рачунајући Републику Српску, приликом уписа морају приложити решење о признавању стране високошколске исправе за одговарајуће претходне нивое студија од стране Универзитета у Београду.

Одмах по обављеном упису студенти су у обавези да пријаве предмете преко студентских сервиса (укупно 5 предмета), на основу правила „3 + 2“, где су најмање 3 предмета обавезно из А групе предмета уписаног модула. Преостала 2 предмета могу бити предмети А или Б групе уписаног модула, или предмети неког другог модула. Један предмет из групе Б може се заменити са два предмета из групе општеобразовних предмета. На модулима Електроенергетске мреже и системи и Енергетска ефикасност правила бирања предмета дати су у плану студија за те модуле (сајт Факултета/ Студирање/ Мастер студије/ Акредитација 2013)

После уписа студенти су у обавези да преко својих сервиса попуне и електронски уписни лист образац ШВ-20. Сва поља у обрасцу морају бити попуњена. Пријава предмета је условљена попуњавањем Уписног листа.

ПРИЈАВА ПРЕДМЕТА ЈЕ ПРЕКО СТУДЕНТСКИХ СЕРВИСА ДО НЕДЕЉЕ 16. ОКТОБРА У ПОНОЋ.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Студентима ће након уписа и добијања индекса аутоматски бити отворен налог на студентским сервисима, без одлажења у Рачунски центар. Налози ће бити активни сутрадан, после обављеног уписа.

Активирање студентског налога (пример):

Кoрисничкo имe зa студeнтa Пeтaр Maркoвић сa брojeм индeксa 2016/3001 je: mp163001m

Дaклe првo слoвo прeзимeнa, првo слoвo имeнa, индeкс у скрaћeнoм фoрмaту и слoвo м нa крajу.

Лoзинкa зa студeнтскe сeрвисe je JMБГ студенета.

Нaлoзи се активирају на дан уписа после 23 часа.

У случajу дa студeнт нe успe дa сe улoгуje трeбa да се јави Рачунском центру ETФ-а.


06.10.2016.

Обавештење о поднетим примедбама на прелиминарну ранг листу

На поднете примедбе кандидата Михаила Тодосића, Бојана Илића и Милоша Динића на Прелиминарну ранг листу за упис на мастер академске студије, Комисија за упис разматрала је примедбе и закључила да су примедбе кандидата неосноване.


05.10.2016.

Прелиминарна ранг листа за упис на прву годину мастер академских студија за школску 2016/2017. годину

Објављујемо прелиминарну ранг листу примљених кандидата за упис на мастер академске студије за школску 2016/17. годину. На основу конкурса и одобреног броја студената за упис, кандидати који се налазе до 350. места на ранг листи стекли су право на финансирање из буџета. Кандидати испод 350. места на ранг листи могу се уписати у статусу самофинансирања.

Кандидати који се уписују условно , уз допунске испите не налазе се на ранг листи. У прилогу је списак кандидата који се уписују уз допунске испите:

Кандидати који су условно примљени уз полагање допунских испита:

Модул: Софтверско инжењерство

  Име и презиме Завршен факултет Допунски испити
1. Мирослав (Небојша) Росић Саобраћајни факултет, Београд 1.Оперативни системи 1
2.Објективно орјентисано програмирање 2
3. Пројектовање софтвера
4. Конкурентно и дистрибуирано програмирање
5.Алгоритми и структура података
2. Драган (Александар) Ђорђевић Факултет техничких наука, Чачак 1. Конкурентно и дистрибуирано програмирање
2. Пројектовање софтвера
3.Информациони системи 1

Модул: Електроенергетски системи Смер: Мреже и системи

  Име и презиме Завршен факултет Допунски испити
1. Александар (Рајко) Лековић Физички факултет 1.Техника високог напона1
2.Дистрибутивне и индустријске мреже
3.Релејна заштита

Модул: Аудио и видео комуникације

  Име и презиме Завршен факултет Допунски испити
1. Златко (Милош) Милошевић Војна Академија Војске Југославије 1.Обрада сигнала 1
2.Телекомуникације 2
3.Основе и примена Иинтернета

Модул: Сигнали и системи

  Име и презиме Завршен факултет Допунски испити
1. Ненад (Неђо) Божић Војна Аакадемија 1.Стохастички системи и естимација
2. Сензори и актуатори
2. Јован (Горан) Михајловић Војна Академија 1.Стохастички системи и естимација
2. Сензори и актуатори
3. Дејан (Зоран) Копуновић Војна Академија 1.Стохастички системи и естимација
2.Сензори и актуатори
4. Ендре (Золтан) Ереш Машински факултет 1.Стохастички системи и естимација
2.Дигитална обрада сигнала

Модул: Биомедицинско и еколошко инжењерство

  Име и презиме Завршен факултет Допунски испити
1. Војкан (Предраг) Петровић Факултет техничких наука, Чачак 1.Нуклеарна физика
2.Нуклеарна медицинска техника
3.Дозиметрија и заштита од од зраченја

Модул: Енергетска ефикасност

  Име и презиме Завршен факултет Допунски испити
1. Лазар (Татјана) Дуловић Електротехнички факултет, Подгорица 1.Електричне машине
2.Електроенергетске инсталације ниског напона
3.Асинхроне машине
4.Енергетски трансформатори
5.Енергетски претварачи 1
6.Електромоторни погони
7.Синхроне машине
8.Термички процеси у електроенергетици

Модул: Системско инжењерство и радио комуникација

  Име и презиме Завршен факултет Допунски испити
1. Ђорђе (Стојан) Ђурић Војна Академија 1.Електромагнетика
2.Микроталасна техника
3.Основе и примена Интернета
4.Увод у телекомуникационе мреже
5.Телекомуникације 3
6.Радио системи
7.Теорија информација и кодови у телекомуникацијама

Примедбе на прелиминарну ранг листу могу се поднети закључно са четвртком 06.10.2016. године до 14 часова у Студентском одсеку, шалтер за мастер студије.

Решењa о примедбама биће истакнутa у четвртак, 06.10.2016. године у поподневним часовима.

По истицању решења о примедбама, кандидати имају право жалбе Декану факулетета, која се подноси писмено у Студентском одсеку, у петак 07.10.2016. године, од 10 до 11 часова. Решењa по жалбама Декану биће истакнутa у петак, 07.10.2016. године до 15 часова.

Коначна ранг листа ће бити објављена у петак, 07.10.2016. године у поподневним часовима.

Упис кандидата који су стекли право уписа, обавиће се од понедељка, 10.10. до среде 12.10.2016. године у термину од 14 до 16 часова када се завршава упис студената који се финансирају из буџета.

У четвртак, 13.10.2016. године у 10 часова обавиће се прозивка за евентуално преостала слободна места за финансирање из буџета. Кандидати који се уписују у статусу самофинансирања, а налазе се испод 350. места на ранг листи, уписују се у истим терминима, или могу сачекати са уписом, због евентуалног померања буџетске црте. Заинтересовани кандидати морају бити присутни у предвиђеном термину за прозивку.

Након прозивке наставиће се упис за самофинансирајуће студенте до 13 часова.

У четвртак, 13. октобра 2016. године биће завршен упис у првом уписном року.

За упражњена и преостала места, расписаће се нови конкурс, по завршетку првог уписног рока, о чему ће бити истакнуто ново обавештење.

За упис је потребно:

 • индекс се добија на упису
 • два попуњена пријавна листа (образац ШВ-20)
 • две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm
 • признаница о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 100 динара на жиро рачун Електротехничког факултета број, 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „за Универзитет“ (плаћају сви студенти)
 • Самофинансирајући студенти подносе и признаницу о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 1.500 динара на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „за Универзитет“
 • оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • оверене фотокопија уверења о дипломирању или дипломе – оригинал на увид
 • оверена фотокопија уверења о положеним испитима или додатака дипломе – оригинал на увид

Кандидати који су основне студије завршили у иностранству, не рачунајући Републику Српску, приликом уписа морају приложити решење о признавању стране високошколске исправе за одговарајуће претходне нивое студија од стране Универзитета у Београду. Ако је поступак о признавању стране високошколске исправе од стране Универзитета у Београду у току, приликом уписа морају поднети доказ о томе. Решење о признавању морају доставити Студентском одсеку одмах по добијању од стране Универзитета.

Самофинансирајући студенти школарину могу платити у четири једнаке рате. Прва рата у износу од 36.750 динара уплаћује се приликом уписа. Школарина за самофинансирајуће студенте износи 147.000,00 динара. Уплата школарине се врши на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате: школарина.

Школарина за студенте са допунским испитима биће обрачуната на основу кредита за допунске испите (1.800 динара по кредиту).

Одмах по обављеном упису студенти су у обавези да са новим индексом отворе налог у Рачунском центру и пријаве предмете преко студентских сервиса (укупно 5 предмета), на основу правила „3 + 2“, где су најмање 3 предмета обавезно из А групе предмета уписаног модула. Преостала 2 предмета могу бити предмети А или Б групе уписаног модула, или предмети неког другог модула. један предмет из групе Б може се заменити са два предмета из групе општеобразовних предмета.

Према конкурсу Универзитета у Београду за упис на мастер академске студије за школску 2016/2017. годину, Електротехнички факултет расписује:

КОНКУРС ЗА УПИС
НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ШКОЛСКЕ 2016/17. ГОДИНЕ

Електротехнички факултет Универзитета у Београду у школској 2016/2017. години уписује 450 студената (350 буџетских и 100 самофинансирајућих) у прву годину мастер академских студија на студијски програм Електротехника и рачунарство, на следећа изборна подручја (модуле):

 1. Аудио и видео комуникације
 2. Биомедицинско и еколошко инжењерство
 3. Електроника
 4. Електроенергетски системи
 5. Енергетска ефикасност
 6. Микроталасна техника
 7. Наноелектроника и фотоника
 8. Рачунарска техника и информатика
 9. Сигнали и системи
 10. Системско инжењерство и радио комуникације
 11. Софтверско инжењерство
 12. Примењена математика
 13. Општеобразовни предмети

I Општи услови конкурса

 1. У прву годину мастер академских студија, које имају 60 ЕСПБ бодова, може се уписати лице:
  • које је завршило одговарајуће основне академске студије на Електротехничком или неком другом сродном факултету остваривши 240 ЕСПБ бодова;
  • стекло високо образовање на овом Факултету, по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању, у трајању од 8 семестара.
 2. Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који у тренутку конкурисања нису завршили основне студије. Кандидати који конкуришу на овај начин ће бити рангирани на основу свог тренутног успеха, а да би се уписали морају да заврше основне студије до 30.09.2016. године.
 3. У првом конкурсном року могу да конкуришу само кандидати који нису, или нису били, уписани на мастер академске студије на Електротехничком факултету у Београду.
 4. Веће Факултета утврђује, на предлог катедре одговорне за одговарајући модул, који су студијски програми и модули у оквиру студијског програма основних академских студија одговарајући за наставак студија на студијском програму мастер академских студија Електротехника и рачунарство, односно модулу студијског програма.
 5. Програми мастер академских студија су прилагођени студентима који су завршили основне академске студије на одговарајућим студијским програмима, и модулима у оквиру њих, на Електротехничком факултету у Београду. За све остале кандидате могу се прописати допунски испити из предмета основних академских студија, у зависности од програма њихових основних студија.
 6. По завршетку мастер академских студија на Електротехничком факултету у Београду стиче се академски назив мастер инжењер електротехнике и рачунарства.
 7. Редослед кандидата за упис на мастер академске студија утврђује се на основу чл. 48 Правилника о основним и мастер студијама.

II Студијски програм

 1. У оквиру мастер академских студија полажу се предмети који носе укупно 30 ЕСПБ. Уколико правилима модула није другачије одређено, предмети имају по 5 часова недељно и носе по 6 ЕСПБ. Израда мастер рада носи додатних 30 бодова.
 2. У оквиру сваког модула дата је листа предмета, од којих студент уписан на тај модул мора да одабере најмање три, уколико правилима модула није другачије одређено.
 3. Уколико правилима модула није другачије одређено, преостала два предмета могу се бирати са листе истог или било ког другог модула. При томе, уколико руководилац модула то одобри, један од та два предмета може се заменити са два курса из групе Општеобразовни предмети, који носе по 3 ЕСПБ.
 4. Понуда изборних предмета по модулима се ажурира сваке школске године са циљем да се прате кретања у струци. Факултет задржава право да на почетку сваког семестра донесе одлуку за које предмете ће се организовати настава, на основу интересовања кандидата и расположивих ресурса.
 5. Уколико је студент током основних студија положио неки од предмета са листе као изборни, па су му ЕСПБ бодови за тај предмет додељени у оквиру предвиђених 240 ЕСПБ за основне студије, он не може поново изабрати тај предмет на мастер академским студијама. Уколико је предмет положен као факултативни, па бодови за тај предмет нису додељени у оквиру предвиђених 240 ЕСПБ, он се може признати на мастер академским студијама.
 6. Административна процедура везана за пријављивање, израду и одбрану мастер рада је дефинисана Правилником о основним и мастер студијама (Измене правилника) и Одлуком Наставно научног већа

III Упис кандидата који су завршили претхоно образовање у иностранству

Држављани Републике Србије и страни држављани који су завршили претходно образовање или део образовања у иностранству могу да се упишу на студијски програм ако им се призна стечена страна школска односно високошколска исправа у складу са законом и посебним општим актом Универзитета. Уколико поступак није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

Процес признавања се ради на Универзитету у Београду.

IV Упис страних држављана

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин, осим што плаћа школарину.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да факултету поднесе доказе да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује.

V Школарина

Висина школарине за самофинансирајуће студенте дипломских академских студија износи 147.000,00 динара.

Висина школарине за стране држављане студенте дипломских академских студија износи 2.500,00 ЕУР-а.

Школарина се може платити у четири једнаке рате.

VI Конкурсни рокови

Пријаве на конкурс у првом конкурсном року, за упис студената на мастер академске студије примају се од 01. до 09. септембра 2016. године од 14 до 16 часова у Студентском одсеку.
Уколико преостане слобоних места после уписа у првом уписном року, биће расписан други уписни рок. Обавештење о другом уписном року биће правовремено објављено на сајту Факултета.

У другом уписном року могу да конкуришу и кандидати који су били уписани на мастер академске студије на Електротехничком факултету у Београду. Право поновног уписа студенти могу искористити само једанпут. Ови студенти се уписују у статусу самофинансирања.

VII Пријава на конкурс

 1. Приликом пријаве на конкурс кандидати који су завршили основне студије на Електротехничком факултет у Београду подносе:
  • попуњен пријавни лист (преузети)
  • признаницу о уплаћеној надокнади за пријаву на конкурс за упис на мастер академске студије у износу од 4.000,00 динара на жиро-рачун факултета 840-1438666-48, модел 97, позив на број 71300.
 2. Уз попуњену пријаву кандидати који нису завршили основне студије на Електротехничком факултету у Београду подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а предају оверене фотокопије докумената, и то:
  • диплому о завршеним основним академским студијама,
   (осим за кандиддате који конкуришу по основу тачке 2. Општих услова конкурса)
  • уверење о положеним испитима на основним академским студијама,
  • фотокопију личне карте
  • фотокопију извода из матичне књиге рођених
  • признаницу о уплаћеној надокнади за пријаву на конкурс за упис на мастер академске студије у износу од 4.000,00 динара на жиро-рачун факултета 840-1438666-48, модел 97, позив на број 71300.

VIII Услови за упис на поједине модуле мастер академских студија Електротехника и рачунарство на Електротехничком факултету у Београду

Приликом избора појединих модула кандидати могу имати директну проходност, без полагања допунских испита, могу им бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.
Студент који је уписује уз допунске испите може студирати само у статусу самофинансирајућег студента и у обавези је да положи све допунске испите у току једне школске године. Када студент положи све допунске испите може полагати испите мастер програма.

1. Кандидати који нису завршили основне академске студије на Електротехничком факултету у Београду

Кандидати који су основне академске студије завршили на неком другом факултету немају директну проходност на мастер академске студије на Електротехничком факултету у Београду. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

2. Кандидати који су завршили основне академске студије на Електротехничком факултету у Београду на студијском програму Електротехника и рачунарство.

2.1 Модул Аудио и видео комуникације

2.1.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Телекомуникације и информационе технологије, без обзира на смер, имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.1.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Телекомуникације и информационе технологије имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.2 Модул Биомедицинско и еколошко инжењерство

2.2.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Физичка електроника имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.2.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Физичка електроника имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.3 Модул Енергетска ефикасност

2.3.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Енергетика, без обзира на смер, имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.3.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Енергетика немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

2.4 Модул Електроенергетски системи

2.4.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Енергетика, без обзира на смер, имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.4.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Енергетика немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

2.5 Модул Електроника

2.5.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Електроника имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.5.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Електроника имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.6 Модул Микроталасна техника

2.6.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Телекомуникације и информационе технологије, без обзира на смер, имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.6.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Телекомуникације и информационе технологије имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.7 Модул Наноелектроника и фотоника

2.7.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Физичка електроника имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.7.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Физичка електроника имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.8 Модул Примењена математика

Кандидати који су завршили основне академске студије на било којем модулу имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.9 Модул Рачунарска техника и информатика

2.9.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Рачунарска техника и информатика имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.9.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Рачунарска техника и информатика имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.10 Модул Сигнали и системи

2.10.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Сигнали и системи имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.10.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Сигнали и системи имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.11 Модул Системско инжењерство и радио комуникације

2.11.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Телекомуникације и информационе технологије, без обзира на смер, имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.11.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Телекомуникације и информационе технологије немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити.

2.12 Модул Софтверско инжењерство

2.12.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Рачунарска техника и информатика имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.12.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Рачунарска техника и информатика имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

3. Кандидати који су завршили основне академске студије на Електротехничком факултету у Београду на студијском програму Софтверско инжењерство

3.1 Модул Аудио и видео комуникације

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.2 Модул Биомедицинско и еколошко инжењерство

Кандидати имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

3.3 Модул Енергетска ефикасност

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.4 Модул Електроенергетски системи

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.5 Модул Електроника

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.6 Модул Микроталасна техника

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.7 Модул Наноелектроника и фотоника

Кандидати имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

3.8 Модул Примењена математика

Кандидати имају директну проходност. Немају допунских испита.

3.9 Модул Рачунарска техника и информатика

Кандидати имају директну проходност. Немају допунских испита.

3.10 Модул Сигнали и системи

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.11 Модул Системско инжењерство и радио комуникације

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.12 Модул Софтверско инжењерство

Кандидати имају директну проходност. Немају допунских испита.