Home page arrow Home page

Pripremna nastava za upis na tehničke fakultete

Pripremna nastava iz matematike i fizike za upis na tehničke fakultete počinje 29. oktobra 2016. (upis je počeo 29.09.2016. i traje i dalje)

Detaljnije na stranici Pripremna nastava.