Почетна arrow Студирање arrow Основне академске студије arrow ЕР arrow 2013

Физичка електроника

Руководилац модула: Проф. др Пeђa Mихaилoвић


Смер: Наноелектроника, оптоелектроника и ласерска техника

2. година

3. семестар
Шифра Нова шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
ОФ2М3 13Е082М3 Математика 3 O 3+3+0 6
ОФ2ТЕК 13Е072ОТЕК Теорија електричних кола O 3+2+0 6
ОФ2ОЕ 13Е042ОЕФ Основи електронике O 3+2+1 6
Бира се два од пет изборних предмета и један од два практикума из следеће групе.
ОФ2ОФЕ 13Е062ОФЕ Основи физичке електронике И 3+2+0 5
ОФ2МУЕ 13Е062МУЕ Материјали у електротехници И 3+2+1 5
ОФ2ЕМ 13Е052ЕМ Електрична мерења И 2+0+3 5
ОФ2ОО1 13Е112ООП Објектно-оријентисано програмирање И 2+2+1 5
ОФ2ОР 13Е112ОР Организација рачунара И 2+2+1 5
ОФ2ПРК 13Е072ПРК2 Практикум из рачунарске анализе кола И 1+0+1 2
  13Е092ЕЈ32
13Е092РЈ32
13Е092НЈ32
13Е092ФЈ32
Страни језик 3 И 2+0+0 2
Укупно   24-25 30
4. семестар
Шифра Нова шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
ОФ2СИС 13Е052СИС Сигнали и системи O 3+1+1 6
ОФ2КМ 13Е062КМ Квантна механика O 3+2+0 6
Бирају се два обавезна од шест предмета из следеће групе.
ОФ2САО 13Е082САО Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације И 1+1+0.5 3
ОФ2ДИФ 13Е082ДИФ Диференцијалне једначине И 1+1+0.5 3
ОФ2ЈМФ 13Е082ЈМФ Једначине математичке физике И 1+1+0.5 3
ОФ2ВИС 13Е082ВИС Вероватноћа и статистика И 1+1+0.5 3
ОФ2НУМ 13Е082НУМ Нумеричка математика И 1+1+0.5 3
ОФ2ОПА 13Е082ОПА Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе И 1+1+0.5 3
Бирају се два изборна предмета и ниједан практикум или
један изборни предмет и два практикума из следеће групе,
  13Е042ОАЕФ Основи аналогне електронике И 3+2+0 6
ОФ2Е 13Е072ОЕМ Електромагнетика И 3+2+0 6
ОФ2ОО2 13Е112ОО2 Објектно-оријентисано програмирање 2 И 2+2+1 6
ОФ2ПКЕ 13Е062ПКЕУ Практикум из конструисања електронских уређаја И 1+0+1,5 3
  13Е062ПСМТ Практикум из савремених материјала и технологија И 1+0+1,5 3
ОФ2ПИС 13Е052ПМС Практикум из мерно-аквизиционих система2) И 0+1+2 3
Укупно   25-25.5 30

3. година

5. семестар
Шифра Нова шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
ОФ3СФ 13Е063СФ Статистичка физика O 3+2+0 6
ОФ3ФТМ 13Е063ФТМ Физичко техничка мерења O 3+0+2 6
Бирају се три од следећих пет изборних предмета
ОФ3О 13Е063ОЕ Оптоелектроника И 3+1+1 6
ОФ3ФЕЧ 13Е063ФЕЧТ Физичка електроника чврстог тела И 3+2+0 6
ОФ2ОДЕ 13Е042ОД Основи дигиталне електронике И 3+1+1 6
ОФ3ЕЕУ 13Е063ЕЕУ Елементи електронских уређаја И 3+1+1 6
ОФ3КЕ 13Е063КЕ Квантна електроника И 3+2+0 6
Укупно   25 30
6. семестар
Шифра Нова шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
ОФ3МИН 13Е063МИН Микроелектроника и наноелектроника О 3+2+0 6
Бирају се четири од следећих шест изборних предмета
ОФ4ОТ 13Е063ОПТ Оптичке телекомуникације И 3+2+0 6
ОФ3ОТ 13Е033ОТФ Основи телекомуникација И 3+1+1 6
ОФ3СП 13Е063СП Сензори и претварачи И 3+0+2 6
ОФ3ПОТ 13Е063ПОТ Простирање оптичких таласа И 3+2+0 6
ОФ4МК 13Е063МК Микроелектронска кола И 3+2+0 6
    Било који предмет са другог смера/модула са минимум истим бројем кредита И 3+2+0 6
Укупно   25 30

4. година

7. семестар
Шифра Нова шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
Бира се пет од следећих десет изборних предмета
ОФ4ЛТ 13Е064ЛТ Ласерска техника И 3+2+0 6
ОФ4ОН 13Е064ОН Оптоелектронске направе И 3+2+0 6
ОФ4СДО 13Е064СДОС Системи за дигиталну обраду слике И 3+1+1 6
ОФ4ПКН 13Е064ПКН Полупроводничке квантне наноструктуре И 3+2+0 6
ОФ4АМП 13Е064АМПН Анализа и моделовање полупроводничких направа И 3+2+0 6
ОФ4ФС 13Е064ФС Фибероптички сензори И 3+1+1 6
ОФ4ОТ2 13Е064ОПТ2 Оптичке телекомуникације 2 И 3+2+0 6
ОФ4ФЕГ 13Е064ФЕГП Физичка електроника гасова и плазме И 3+2+0 6
ОЕ4НРС 13Е044НРС Наменски рачунарски системи И 3+1+1 6
    Било који предмет са другог смера/модула са минимум истим бројем кредита И 3+2+0 6
Укупно   25 30
8. семестар
Шифра Нова шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
Бирају се три од следећих шест изборних предмета
ОФ4ОМ 13Е064ОМ Оптичке мреже И 3+2+0 6
ОФ4ПС 13Е064ПС Поузданост система И 3+2+0 6
ОФ4НАН 13Е064НАН Наноелектронске направе И 3+2+0 6
ОФ4ОЛС 13Е064ОЛМС Оптоелектронски и ласерски мерни системи И 3+0+2 6
ОФ4МЕС 13Е064МЕМС Микроелектромеханички системи И 3+2+0 6
    Било који предмет са другог смера/модула са минимум истим бројем кредита И 3+2+0 6
  13Е004СП Стручна пракса О   2
  13Е004ЗР Завршни рад О   10
Укупно   15 30

Смер: Биомедицински и еколошки инжењеринг

2. година

3. семестар
Шифра Нова шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
ОФ2М3 13Е082М3 Математика 3 O 3+3+0 6
ОФ2ТЕК 13Е072ОТЕК Теорија електричних кола O 3+2+0 6
ОФ2ОЕ 13E042ОЕФ Основи електронике O 3+2+1 6
Бира се два од пет изборних предмета и један од два практикума из следеће групе.
ОФ2ОФЕ 13Е062ОФЕ Основи физичке електронике И 3+2+0 5
ОФ2МУЕ 13Е062МУЕ Материјали у електротехници И 3+2+1 5
ОФ2ЕМ 13Е052ЕМ Електрична мерења И 2+0+3 5
ОФ2ОО1 13Е112ООП Објектно-оријентисано програмирање И 2+2+1 5
ОФ2ОР 13Е112ОР Организација рачунара И 2+2+1 5
ОФ2ПРК 13Е072ПРК2 Практикум из рачунарске анализе кола И 1+0+1 2
  13Е092ЕЈ32
13Е092РЈ32
13Е092НЈ32
13Е092ФЈ32
Страни језик 3 И 2+0+0 2
Укупно   24-25 30
4. семестар
Шифра Нова шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
ОФ2СИС 13Е052СИС Сигнали и системи O 3+1+1 6
ОФ2КМ 13Е062КМ Квантна механика O 3+2+0 6
Бирају се два обавезна од шест предмета из следеће групе.
ОФ2САО 13Е082САО Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације О 1+1+0.5 3
ОФ2ДИФ 13Е082ДИФ Диференцијалне једначине О 1+1+0.5 3
ОФ2ЈМФ 13Е082ЈМФ Једначине математичке физике О 1+1+0.5 3
ОФ2ВИС 13Е082ВИС Вероватноћа и статистика О 1+1+0.5 3
ОФ2НУМ 13Е082НУМ Нумеричка математика О 1+1+0.5 3
ОФ2ОПА 13Е082ОПА Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе О 1+1+0.5 3
Бирају се два изборна предмета и ниједан практикум или
један изборни предмет и два практикума из следеће групе,
  13Е042ОАЕФ Основи аналогне електронике И 3+2+0 6
ОФ2Е 13Е072ОЕМ Електромагнетика И 3+2+0 6
ОФ2ОО2 13Е112ОО2 Објектно-оријентисано програмирање 2 И 2+2+1 6
ОФ2ПКЕ 13Е062ПКЕУ Практикум из конструисања електронских уређаја И 1+0+1,5 3
  13Е062ПСМТ Практикум из савремених материјала и технологија И 1+0+1,5 3
ОФ2ПИС 13Е052ПМС Практикум из мерно-аквизиционих система2) И 0+1+2 3
Укупно   25-25.5 30

3. година

5. семестар
Шифра Нова шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
ОФ3СФ 13Е063СФ Статистичка физика O 3+2+0 6
ОФ3ФТМ 13Е063ФТМ Физичко техничка мерења O 3+0+2 6
ОФ3ССО 13Е053ССО Системи и сигнали у организму O 3+1+1 6
ОФ3ОБ 13Е063ОБ Основи биофизике O 3+2+0 6
Бира се један од четири изборна предмета из следеће групе.
ОФ4ПЛМ 13E063ПЛМ Примена ласера у медицини И 3+2+0 6
ОФ2ОДЕ 13Е042ОД Основи дигиталне електронике И 3+1+1 6
ОФ3ЕЕУ 13E063ЕЕУ Елементи електронских уређаја И 3+1+1 6
    Било који предмет са другог смера/модула са минимум истим бројем кредита, И 3+2+0 6
Укупно   25 30
 
6. семестар
Шифра Нова шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
ОФ3АЕС 13Е053АЕС Аквизиција електрофизиолошких сигнала О 3+1+1 6
ОФ3МФМ 13Е063МФМС Методе формирања медицинске слике О 3+2+0 6
Бирају се три од шест изборних предмета из следеће групе.
ОФ3СОМ 13Е053СОМ Системи одлучивања у медицини И 3+1+1 6
ОФ3ОТ 13Е033ОТФ Основи телекомуникација И 3+1+1 6
ОФ3СП 13Е063СП Сензори и претварачи И 3+0+2 6
ОФ3ЕОИ 13E063ЕОИЕ Еколошки обновљиви извори енергије И 3+2+0 6
ОФ3ЕИМ 13Е093ЕИМ Економија и менаџмент И 3+2+0 6
    Било који предмет са другог смера/модула са минимум истим бројем кредита И 3+2+0 6
Укупно   25 30

4. година

7. семестар
Шифра Нова шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
ОФ4НФ 13Е064НФ Нуклеарна физика О 3+2+0 6
ОФ4НМТ 13Е064НМТ Нуклеарна медицинска техника О 3+1.5+0.5 6
ОФ4СДО 13Е064СДОС Системи за дигиталну обраду слике О 3+1+1 6
Бирају се два од пет изборних предмета из следеће групе.
ОФ4БМ 13Е064БМТ Биоматеријали И 3+1+1 6
ОФ4БМХ 13Е054БМХ Биомеханика 1) И 3+1+1 6
ОФ4МАС 13Е054МАС Методе анализе електрофизиолошких сигнала И 3+1+1 6
  13Е053ОСУ Основи система управљања И 3+1+1 6
    Било који предмет са другог смера/модула са минимум истим бројем кредита И 3+2+0 6
Укупно   25 30
8. семестар
Шифра Нова шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
ОФ4ДЗЗ 13E064ДЗЗ Дозиметрија и заштита од зрачења О 3+1+1 6
ОФ4НТ 13E064НТ Нуклеарна техника О 3+1.5+0.5 6
Бира се један од седам изборних предмета из следеће групе.
ОФ4КЛИ 13Е054КЛИ Клиничко инжењерство И 3+2+0 6
ОФ4ТМ 13E064ТМД Телемедицина И 3+2+0 6
ОФ4КИ 13E064КИ Квантна информатика И 3+2+0 6
  13E064СНП Симулација нуклеарних процеса И 3+2+0 6
  13E064ФТФР Физички и технички принципи функционисања фузионих реактора И 3+2+0 6
  13E064ФЕА Физика и екологија атмосфере И 3+2+0 6
    Било који предмет са другог смера/модула са минимум истим бројем кредита И 3+2+0 6
  13Е004СП Стручна пракса О   2
  13Е004ЗР Завршни рад О   10
Укупно   15 30

1) Предмет се не нуди у школској 2016/17., 2017/18. години.

2) Од школске 2017/18. године промењен је назив предмета "Практикум из софтверског пакета Lab VIEW" у "Практикум из мерно-аквизиционих система".