Почетна arrow Студирање arrow Основне академске студије arrow ЕР arrow 2013

Сигнали и системи

Руководилац модула: Проф. др Жeљкo Ђурoвић

2. година

3. семестар
Шифра Нова шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
ОС2М3 13Е082М3 Математика 3 O 3+3+0 6
ОС2ТЕК 13Е072ОТЕК Теорија електричних кола O 3+2+0 6
Бира се један од следећа два изборна предмета
ОС2ОЕ 13E042ОЕЛ Основи електронике И 3+2+1 5
ОС2ЕЕ 13E042EE Елементи електронике И 3+2+1 5
Бира се један од следећа два изборна предмета
ИР2ОО1 13Е112ОО1 Објектно оријентисано програмирање 1 И 2+2+1 6
ОС2ОО1 13Е112ООП Објектно оријентисано програмирање И 2+2+1 5
Бира се један од пет изборних предмета
ОС2ОФЕ 13Е062ОФЕ Основи физичке електронике И 3+2+0 5
ОС2ЕМ 13Е052ЕМ Електрична мерења И 2+0+3 5
ОС2М 13E052MEX Механика 3 И 3+2+0 5
ОС2ОР 13Е112ОР Организација рачунара И 2+2+1 5
ОС2НАД 13Е082НАДС Нумеричка анализа и дискретна математика И 2+2+1 5
Бира се један од следећа четири практикума
ОС2ПРК 13Е072ПРК3 Практикум из рачунарске анализе кола И 1+0+1 3
  13Е082РПМ3 Рачунарски практикум из математике 3 И 1+0+1 3
ОС2ПОР 13Е112ПОР Практикум из организације рачунара И 0+0+2 3
  13Е092ЕЈ3
13Е092РЈ3
13Е092НЈ3
13Е092ФЈ3
Страни језик 3 И 2+0+0 3
Укупно   29 30-31
4. семестар
Шифра Нова шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
ОС2СИС 13E052СИС Сигнали и системи O 3+1+1 6
ОС2ОТ 13Е032ОТС Основи телекомуникација O 3+2+1 6
ОС2ОДЕ 13Е042ОД Основи дигиталне електронике O 3+1+1 6
Бирају се од два до три обавезна од следећих шест предмета
ОС2САО 13Е082САО Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације И 1+1+0.5 3
ОС2ДИФ 13Е082ДИФ Диференцијалне једначине И 1+1+0.5 3
ОС2ЈМФ 13Е082ЈМФ Једначине математичке физике И 1+1+0.5 3
ОС2ВИС 13Е082ВИС Вероватноћа и статистика И 1+1+0.5 3
ОС2НУМ 13Е082НУМ Нумеричка математика И 1+1+0.5 3
ОС2ОПА 13Е082ОПА Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе И 1+1+0.5 3
Ако су из претходне групе изабрана два предмета из следеће се може бирати један предмет или два практикума, а ако су из претходне групе изабрана три предмета из следеће се може бирати један практикум
ОС2Е 13Е072ОЕМ Електромагнетика И 3+2+0 6
ОС2ВС 13Е082ВС Вероватноћа и статистика И 2+2+1 6
ОС2ОО2 13Е112ОО2 Објектно-оријентисано програмирање 2 И 2+2+1 6
ОС2ДМС 13Е052ДМС Динамика механичких система 3 И 2+2+0 6
ОС2СС 13Е112СМС Системски софтвер И 2+2+1 6
  13Е092ЕЈ4
13Е092РЈ4
13Е092НЈ4
13Е092ФЈ4
Страни језик 4 И 2+0+0 3
ОС2ПСА 13Е052ПСА Практикум из софтверских алата И 1+0+1.5 3
ОФ2ПИС 13Е052ПМС Практикум из мерно-аквизиционих система6) И 0+1+2 3
Укупно   24.5-25 30

3. година

5. семестар
Шифра Нова шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
ОС3СА1 13Е053САУ1 Системи аутоматског управљања 1 O 3+2+1 6
ОС3ССЕ 13Е053ССЕ Стохастички системи и естимација O 3+2+0 6
ОС3ДОС 13Е053ДОС Дигитална обрада сигнала O 3+1+1 6
Из следеће групе се бирају 2 предмета или 1 предмет и 2 практикума у укупном износу од 12 кредита
ОС3СА 13Е053СА Сензори и актуатори И 3+1+1 6
ОС3ХПС 13Е053ХПС Хидраулички и пнеуматички системи И 3+1+1 6
ОС3ССО 13Е053ССО Системи и сигнали у организму И 3+1+1 6
ОС3ПДС 13Е013ПДС Практикум из дигиталних сигналних процесора И 0+0+2 3
  13Е083МОАР Математичке основе аутоматског резоновања И 1+1+0.5 3
  13Е092ЕЈ3
13Е092РЈ3
13Е092НЈ3
13Е092ФЈ3
Страни језик 3 1) И 2+0+0 3
ОС3ПДО 13Е053ПДО Практикум из дигиталне обраде сигнала И 0+1+1 3
    Било који предмет или практикуми са листе овог модула у трећем семестру у укупном збиру од 6 кредита И 3+1+1 6
    Било који предмет или практикуми са листе других модула у трећем или петом семестру у укупном збиру од 6 кредита И 3+1+1 6
Укупно   25-26 30
6. семестар
Шифра Нова шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
ОС3СА2 13Е053САУ2 Системи аутоматског управљања 2 О 3+2+1 6
Бира се један од два предмета 7)
ОС3ЕМ 13Е013ЕМА Електричне машине7) О 3+1+1 6
13Е013УПЕ Управљање електромоторним погонима7) О 3+1+1 6
Бирају се предмети или практикуми из следеће групе у укупном збиру од 18 кредита
ОС3САС 13Е053САС Спектрална анализа сигнала И 3+1+1 6
ОС3НСУ 13Е053НСУ Нелинеарни системи управљања И 3+1+1 6
ОС3МИП 13Е053МИП Моделирање и идентификација процеса И 3+1+1 6
ОС3РА 13Е053РА Роботика и аутоматизација И 3+1+1 6
ОС3АЕС 13Е053АЕС Аквизиција електрофизиолошких сигнала И 3+1+1 6
ОС3МФМ 13Е063МФМС Методе формирања медицинске слике И 3+2+0 6
  13Е053ПРП Практикум: Рачунарско пројектовање механичких система 3 И 0+1+1 3
  13Е092ЕЈ4
13Е092РЈ4
13Е092НЈ4
13Е092ФЈ4
Страни језик 4 2) И 2+0+0 3
    Било који предмет или практикуми са листе овог модула у четвртом семестру у укупном збиру од 6 кредита И 3+1+1 6
    Било који предмет или практикуми са листе других модула у четвртом или шестом семестру у укупном збиру од 6 кредита И 3+1+1 6
Укупно   24-26 30

 

4. година

7. семестар
Шифра Нова шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
ОС4УРВ 13Е054УРВ Управљање у реалном времену О 3+1+1 6
Бирају се четири од следећих тринаест изборних предмета
ОС4НМ 13Е054НМ Неуралне мреже И 3+1+1 6
ОС4ПО 13Е054ПО Препознавање облика И 3+1+1 6
ОС4ДОС 13Е054ДОС Дигитална обрада слике И 3+1+1 6
ОС4АВО 13Е054АВО Аутоматско вођење објеката у простору И 3+1+1 6
ОС4ЦНЦ 13Е054ЦНЦ ЦНЦ системи и флексибилна аутоматизација И 3+1+1 6
ОС4СУР 13Е054СУР Сензори у роботици 4) И 3+1+1 6
ОС4МАМ 13Е054МАМ Методе анализе медицинске слике 5) И 3+2+0 6
ОС4НСС 13Е044НСС Наменски рачунарски системи И 3+1+1 6
ОС4ИП 13Е114ИП Интернет програмирање И 2+2+1 6
ОС4НС2 13Е054НС2 Нелинеарни системи управљања 2 И 3+2+0 6
ОС4МАС 13Е054МАС Методе анализе електрофизиолошких сигнала И 3+1+1 6
    Било који предмет или практикуми са листе овог модула у петом семестру у укупном збиру од 6 кредита И 3+1+1 6
    Било који предмет или практикуми са листе других модула у петом или седмом семестру у укупном збиру од 6 кредита И 3+1+1 6
Укупно   24-25 30
8. семестар
Шифра Нова шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
Бирају се три из листе понуђених предмета
ОС4КЛИ 13Е054КЛИ Клиничко инжењерство И 3+2+0 6
ОС4МСУ 13Е054МСУ Мултиваријабилни системи управљања И 3+2+0 6
ОС4ВИ 13Е054ВИ Вештачка интелигенција И 3+1+1 6
ОС4ОПГ 13Е054ОПГ Обрада и препознавање говора И 3+1+1 6
ОС4АСС 13Е054АСС Адаптивни системи за управљање и обраду сигнала И 3+1+1 6
ОС4ТРС 13Е054ТРС Теорија роботских система И 3+2+0 6
ОС4ДПП 13Е013ДПП Дигитално управљање претварачима и погонима И 2+1+1 6
ОС4ПРВ 13Е054ПРВ Програмирање у реалном времену И 2+2+1 6
ОС4УИП 13Е054УИП Управљање индустријским процесима И 3+1+1 6
    Било који предмет или практикуми са листе овог модула у шестом семестру у укупном збиру од 6 кредита И 3+1+1 6
    Било који предмет или практикуми са листе других модула у шестом или осмом семестру у укупном збиру од 6 кредита И 3+1+1 6
  13Е004СП Стручна пракса О   2
  13Е004ЗР Завршни рад О   10
Укупно   13-15 30

1) Страни језик 3 може се изабрати уколико није изабран у 3. семестру.

2) Страни језик 4 може се изабрати уколико није изабран у 4. семестру.

3) Предмет се не нуди у школској 2016/17. години.

4) Предмет се не нуди у школској 2016/17., 2017/18. години.

5) Предмет се не нуди у школској 2017/18. години.

6) Од школске 2017/18. године промењен је назив предмета "Практикум из софтверског пакета Lab VIEW" у "Практикум из мерно-аквизиционих система".

7) До школске 2017/18. године, предмет "Електричне машине" је био обавезан. Од школске 2017/18. године студенти су у обавези да изаберу један од два предмета од којих је један "Електричне машине" а други предмет "Управљање електромоторним погонима" .