Почетна arrow Студирање arrow Основне академске студије arrow ЕР arrow 2013

Eлектроникa

Руководилац модула: Доц. др Рaдивoje Ђурић

2. година

3. семестар
Шифра Нова шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
  13Е042ОЕ Основи електронике О 3+2+0 6
ОЕ2ЕМ 13Е042ЕМ Електрична мерења O 2+0+3 5
ОЕ2М3 13Е082М3 Математика 3 O 3+3+0 6
ОЕ2ТЕК 13Е072ОТЕК Теорија електричних кола O 3+2+0 6
Бира се један од два изборна предмета
ОЕ2ООП 13Е112ООП Објектно-оријентисано програмирање И 2+2+1 5
ОЕ2ОФЕ 13Е062ОФЕ Основи физичке електронике И 3+2+0 5
Бира се један од следећих изборних предмета
ОЕ4ПСА 13Е042ПСА Практикум из софтверских алата у електроници И 0+1+1 2
  13Е092ЕЈ32
13Е092РЈ32
13Е092НЈ32
13Е092ФЈ32
Страни језик 3 И 2+0+0 2
Укупно   28 30
4. семестар
Шифра Нова шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
  13Е042ОАЕ Основи аналогне електронике O 3+2+0 5
  13Е042ОДЕ Основи дигиталне електронике O 3+2+0 5
ОЕ2СИС 13Е042СИС Сигнали и системи O 3+2+1 6
  13Е042ЛВОЕ Лабораторијске вежбе из основа електронике O 1+0+2 2
  13Е032ОТЕ Основи телекомуникација O 3+2+1 6
  13Е082ВИС Вероватноћа и статистика О 1+1+0.5 3
Бира се један од следећих изборних предмета
ОЕ2САО 13Е082САО Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације И 1+1+0.5 3
ОЕ2НУМ 13Е082НУМ Нумеричка математика И 1+1+0.5 3
Укупно   30 30

3. година

5. семестар
Шифра Нова шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
  13Е043АЕ Аналогна електроника O 3+2+0 5
  13Е043ДЕ Дигитална електроника O 3+2+0 5
ОЕ3ДОС 13Е043ДОС Дигитална обрада сигнала O 3+1+1 6
  13Е043ЛВЕ1 Лабораторијске вежбе из електронике 1 O 0+0+2 2
ОЕ3АОР 13Е113АОР Архитектура и организација рачунара O 3+2+1 6
  13Е053ОСУЕ Основи система управљања O 3+2+1 6
Укупно   29 30
6. семестар
Шифра Нова шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
  13Е043ЛВЕ2 Лабораторијске вежбе из електронике 2 O 0+0+2 2
Бирају се четири од следећих изборних предмета (опционо један предмет са листе предмета са других одсека)
ОЕ3ЕЕ 13Е043ЕЕ Енергетска електроника И 3+1+1 6
ОЕ3ЛЕ 13Е043ЛЕ Линеарна електроника И 3+1+1 6
ОЕ3РЕ 13Е043РЕ Рачунарска електроника И 3+1+1 6
ОЕ3УПК 13Е043УПК Увод у пројектовање интегрисаних кола И 3+1+2 6
Листа предмета са других одсека
OС3EM1 13Е013ЕМА Електричне машине И 3+1+1 6
ОЕ3Е 13Е072ОЕМ Електромагнетика И 3+2+0 6
  13Е033ОПТЕ Одабрана поглавља из телекомуникација 2 И 3+1+1 6
ИР2ОС1 13Е112ОС1 Оперативни системи 1 И 2+2+1 6
ИР3РМ 13Е112РМ1 Рачунарске мреже 1 И 2+2+1 6
ОС3РА 13Е053РА Роботика и аутоматизација И 3+1+1 6
ОФ3СП 13Е063СП Сензори и претварачи И 3+0+2 6
Бирају се два од следећих изборних предмета
ОЕ4ПКЕ 13Е043ПКЕ Практикум - Компоненте и израда електронских кола И 0+1+1 2
ОЕ4ПИР 13Е043ПИР Практикум из рачунара И 0+1+1 2
  13Е092ЕЈ42
13Е092РЈ42
13Е092НЈ42
13Е092ФЈ42
Страни језик 4 И 2+0+0 2
Укупно   24-25 30

4. година

7. семестар
Шифра Нова шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
Бирају се четири од следећих изборних предмета (опционо један предмет са листе предмета са других одсека)
ОЕ4ДОС 13Е044ДОС Дигитална обрада слике И 3+1+1 6
ОЕ4НРС 13Е044НРС Наменски рачунарски системи И 3+1+1 6
ОЕ4РФЕ 13Е044РФЕ RF електроника И 3+1+1 6
ОЕ4УПВ 13Е044УПВ Увод у пројектовање VLSI система И 2+1+2 6
Листа предмета са других одсека
ИР2АСП 13Е112АСП Алгоритми и структуре података И 3+2+0 6
ИР3БП1 13Е113БП1 Базе података 1 И 2+2+1 6
ОФ4БМ 13Е064БМТ Биоматеријали И 3+1+1 6
ОТ3Е 13Е033Е Електроакустика И 3+1+1 6
ОС4ИП 13Е114ИП Интернет програмирање И 3+1+1 6
ОЕ4МЕ 13Е074МЕ Микроталасна електроника И 3+1+1 6
ОЕ4МТ 13Е073МТ Микроталасна техника И 3+1.5+0.5 6
ОС4НМ 13Е054НМ Неуралне мреже И 3+1+1 6
ОЕ4О 13Е063ОЕ Оптоелектроника И 3+1+1 6
ОС4ПО 13Е054ПО Препознавање облика И 3+1+1 6
ОЕ4ТВ 13Е034ТВ Телевизија И 3+1+1 6
Бирају се два од следећих изборних предмета
ОЕ4ПВИ 13Е044ПВИ Практикум из виртуелне инструментације И 1+1+0 2
ОЕ4ТД 13Е044ТД Техничка документација3) И 0+2+0 2
  13Е044ППТ Практикум - Примена TCP/IP технологија у наменским системима 1) И 0+1+1 2
  13Е092ЕЈ32
13Е092РЈ32
13Е092НЈ32
13Е092ФЈ32
Страни језик 3 И 2+0+0 2
  13Е044ПР Пројекат О 0+0+2 2
Укупно   26 30

8. семестар
Шифра Нова шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
Бирају се три од следећих изборних предмета (опционо један предмет са листе предмета са других одсека)
ОЕ4ЕМС 13Е044ЕМС Електронски мерни системи И 2+1+2 6
ОЕ4ИРС 13Е044ИРС Интегрисани рачунарски системи И 3+1+1 6
ОЕ4СРВ 13Е044СРВ Системи у реалном времену И 3+1+1 6
Листа предмета са других одсека
ОЕ4АС 13Е034АС Аудио системи И 3+1+1 6
ОЕ4ДПП 13Е013ДПП Дигитално управљање претварачима и погонима И 2+1+1 6
ОС4УИП 13Е054УИП Управљање индустријским процесима И 3+1+1 6
ОФ3ЕОИ 13Е063ЕОИЕ Еколошки/обновљиви извори енергије И 3+2+0 6
ОЕ4ЕК 13Е074ЕК Електромагнетска компатибилност И 3+1+1 6
ОФ4МЕС 13Е064МЕМС Микроелектромеханички системи И 3+2+0 6
ИР4ЗП 13Е113ЗП Заштита података И 2+2+1 6
    Изборни предмет из 6. семестра Модула Електроника И 3+1+1 6
  13Е004СП Стручна пракса О   2
  13Е004ЗР Завршни рад О   10
Укупно   14-15 30

1) Предмет се може изабрати од школске 2017/18. године.

2) Предмет се не нуди у школској 2016/17. години.

3) Предмет се не нуди у школској 2017/18. години.