Почетна arrow Студирање arrow Основне академске студије arrow ЕР arrow 2013

Прва година студија за електротехничке одсеке

1. година

1. семестар
Шифра Нова шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
ОО1ММ1 13Е081ММ1 Математика 1 О 3+3+0 7
ОО1ОЕ1 13Е071ОЕ1 Основи електротехнике 1 О 3+3+0 7
ОО1Ф1 13Е061Ф1 Физика 1 О 3+2+0 5
ОО1П1 13Е111П1 Програмирање 1 О 3+2+0 5
ОО1ЛФ 13Е061ЛФ Лабораторијске вежбе из Физике О 0+0+2 2
Бирају се два од следећих шест практикума
ОО1ПКР 13Е111ПКР Практикум из коришћења рачунара И 1+0+1 2
  13Е081ПМ1 Практикум из Математике 1 И 1+1+0 2
ОО1ПП1 13Е111ПП1 Практикум из Програмирања 1 И 0+0+2 2
ОО1С 13Е091С Социологија И 2+0+0 2
ОО1ЕЈ1
ОО1РЈ1
ОО1НЈ1
ОО1ФЈ1
13Е091ЕЈ1
13Е091РЈ1
13Е091НЈ1
13Е091ФЈ1
Страни језик 1 И 2+0+0 2
ОО1ПЕ1 13Е071ПЕ1 Практикум из Основа електротехнике 1 И 1+1+0 2
Укупно   28 30
2. семестар
Шифра Нова шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
ОО1ММ2 13Е081ММ2 Математика 2 О 3+3+0 7
ОО1ОЕ2 13Е071ОЕ2 Основи електротехнике 2 О 3+3+0 7
ОО1П2 13Е111П2 Програмирање 2 О 3+2+0 5
ОО1ЛОЕ 13Е071ЛОЕ Лабораторијске вежбе из Основа електротехнике О 0,5+0+1,5 2
Бира се један од следећа два изборна предмета
ОО1Ф2 13Е061Ф2 Физика 2 И 3+2+0 5
ОО1ОРТ 13Е111ОРТ Основи рачунарске технике И 3+2+0 5
Бирају се два од следећих девет практикума
OO1ПОT 13Е111ПОТ Практикум из Основа рачунарске технике И 0+0+2 2
OO1ПМ2 13Е081ПМ2 Практикум из Математике 2 И 1+1+0 2
ОО1УЕ 13Е041УЕ Увод у електронику И 1+0+1 2
  13Е081ОПМ Одабрана поглавља из математике 2 И 1+1+0 2
OO1ПП2 13Е111ПП2 Практикум из Програмирања 2 И 0+0+2 2
ОО1УМ 13Е091УМ Увод у менаџмент И 2+0+0 2
ОО1ЕЈ2
ОО1РЈ2
ОО1НЈ2
ОО1ФЈ2
13Е091ЕЈ2
13Е091РЈ2
13Е091НЈ2
13Е091ФЈ2
Страни језик 2 И 2+0+0 2
ОО1ПЕ2 13Е071ПE2 Практикум из Основа електротехнике 2 И 1+1+0 2
ОО1ПФ2 13Е061ПФ2 Практикум из Физике 2 И 0+0+2 2
Укупно   28 30

Напоменe:

Студент мора изабрати и положити најмање 2, а највише 4 курса страних језика током студија. Курсеви су међусобно независни.

Курсеви страних језика нису поређани по тежини, већ су међусобно независни.

За избор модула Рачунарска техника и информатика од 2. године студија, неопходно је да студент изабере предмет Основи рачунарске технике.