Почетна arrow Обавештења arrow Јавне набавке arrow Отворени поступак

Јавне набавке - Отворени поступак

2017

18.01.2016. Набавка електричне енергије ЈН 06/17

18.01.2016. Набавка намештаја ЈН 05/17

Питања и одговори

29.12.2016. Набавка услуга студентских и омладинских задруга ЈН 02/17

29.12.2016. Набавка рачунара и рачунарске опреме ЈН 01/17

Питања и одговори

2016

12.10.2016. Набавка опште грађевинских радова ЈН 17/16

Питања и одговори

08.08.2016. Набавка услуга туристичких агенција ЈН 15/16

19.07.2016. Набавка грађевинско-занатских радова ЈН 14/16

Питања и одговори

13.07.2016. Набавка грађевинских радова ЈН 12/16

29.03.2016. Грађевински радови на санацији крова Рачунског центра ЈН 06/16

Питања и одговори

09.02.2016. Набавка електричне енергије ЈН 04/16

29.12.2015. Набавка услуга студентских/омладинских задруга ЈН 02/16

Питања и одговори

2015

09.06.2015. Набавка грађевинских радова 10/15

Питања и одговори

31.03.2015. Набавка услуга штампања 09/15

Питања и одговори

13.03.2015. Набавка услуге обезбеђења авио карата и хотелског смештаја ЈН 07/15

02.03.2015. Набавка рачунара и рачунарске опреме 04/15

Питања и одговори

22.04.2014. Набавка електричне енергије ЈН 03/15

22.04.2014. Набавка грађевинских радова ЈН 08/14

Питања и одговори

14.03.2014. Набавка услуга штампања ЈН 07/14

Питања и одговори


19.02.2014. Набавка услуге обезбеђења авио карата и хотелског смештаја JН 05/14


27.01.2014. Набавка угоститељских услуга - JN 03/14


20.01.2014. Набавка електричне енергије

Питања и одговори


30.12.2013. Набавка рачунара и рачунарске опреме

Питања и одговори

Обавештење о продужењу рока

У складу са чл.63 став 5 Закона о јавним набавкама, продужава се рок за подношење понуда.
Нови рок за подношење понуда је: 18.02.2014. године до 12 часова.
Отварање понуда - 18.02.2014. год. у 12,30 часова у просторијама Рачунског центра ЕТФ-а.