Почетна arrow Вести

Нова буџетска листа за студенте докторских академских студија 2011/12

Обавештење о формирању нове буџетске листе за студенте докторских академских студија уписане први пут у прву годину студија школске 2011/12. године

У складу са Правилником о докторским студијама, чл. 16, по формули за формирање ранг листе, за 2. и за 3. годину студија формирају се нове буџетске листе студената који су остварили законско право на финансирање из буџета, остварених 48 ЕСПБ у току претходне школске године.

С обзиром да су студенти, уписани први пут у прву годину школске 2011/12. године, започели студије у пролећном семестру, рангирање за финансирање из буџета за школску 2013/14. годину обавиће се на почетку пролећног семестра, по уносу оцена из јануарског и фебруарског испитног рока.

У укупан број бодова, на основу којих ће се вршити рангирање, рачуна се и број бодова добијен за остварене научне радове, објављене током претходних година студија на докторским студијама на овом Факултету, а који су дефинисани Правилником о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача (Сл. гласник РС, број 38/08). Доказе који се односе на остварене научне радове (библиографија са пуном пагинацијом референци и фотокопије радова са видљивим DOI бројем) потребно је доставити Студентском одсеку (шалтер за докторске студије) најкасније до петка, 21.02.2014. године.

У складу са Правилником о докторским студијама, чл. 16, да би се остварило право на добијање корекционог фактора, потребно је донети доказ о испуњавању следећих услова:

  • кандидат је запослен или је у поступку избора у звање асистента на Електротехничком факултету у Београду
  • кандидат је запослен на Електротехничком факултету у Београду као сарадник на пројектима које финансира Министарство просвете и науке
  • кандидат је запослен на неком другом факултету или институту у оквиру Универзитета у Београду

Доказе о испуњавању наведених услова потребно је доставити Студентском одсеку најкасније до петка, 21.02.2014. године.

Информације о новој буџетској листи биће благовремено објављиване по формирању исте.