Почетна arrow Обавештења arrow Јавне набавке

Јавне набавке

План набавки

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2017

Измена ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 2017 [12.05.2017.]

Измена бр.2 ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 2017 [07.06.2017.]

Отворени поступак

Отворени поступак је поступак у коме сва заинтересована лица могу поднети понуду.

Отворени поступак →

Јавне набавке мале вредности

Јавна набавка мале вредности је набавка истоврсних добара, услуга или радова чија је процењена вредност на годишњем нивоу мања од вредности одређене у закону којим се уређије годишњи буџет Републике Србије.

Јавне набавке мале вредности →

Преговарачки поступак без објављивања позива

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда је поступак у којем наручилац непосредно преговара са једним или више понуђача о елементима уговора о јавној набавци.

Преговарачки поступци без објављивања позива →