Почетна arrow Обавештења arrow Јавне набавке

Јавне набавке

Отворени поступак

Отворени поступак је поступак у коме сва заинтересована лица могу поднети понуду.

Отворени поступак →

Јавне набавке мале вредности

Јавна набавка мале вредности је набавка истоврсних добара, услуга или радова чија је процењена вредност на годишњем нивоу мања од вредности одређене у закону којим се уређије годишњи буџет Републике Србије.

Јавне набавке мале вредности →