Почетна arrow Почетна

Обавештење о упису школске 2013/14. године за студенте докторских академских студија

Према Закону о високом образовању студенти на свим нивоима студија морају уписати школску годину да би остали у статусу студента. Ако се не упишу у одговарајућој школској години, губе статус студента. Услов за упис школске године је да су студенти измирили све доспеле финансијске обавезе према Факултету.

Приликом уписа школске године студенти докторских академских студија уписују и одговарајаћу студијску годину, односно семестар у текућој школској години.

Студенти прве студијске године уписују другу студијску годину студија ако имају остварених најмање 37 ЕСПБ у првој студијској години.

Студенти друге студијске године уписују трећу студијску годину ако имају све положене испите из прве и друге студијске године.

Школарина за  студијску годину износи 216.000 динара, и може се платити у четири једнаке рате. Прва рата мора бити уплаћена приликом уписа.

Уколико немају потребан услов за упис наредне студијске године, студенти морају обновити упис текуће студијске године. Приликом обнове уписа текуће студијске године у школској 2013/14. години  не плаћају се обновљени уписи предмета.

Упис ће се обавити у периоду од 04. до 08. новембра 2013. године, у термину од 15 до 17 часова, у Студентском одсеку.

За упис је потребно:

  • индекс
  • два пријавна листа (образац ШВ 20)
  • две одвојене признанице са назнаком „за Универзитет“,  једна ( за све студенте) на 100-динара и друга (за самофинансирајуће студенте) на 1.500- динара, на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200
  • школарина се уплаћује са позивом на број који је везан за број индекса студента, а који студенти могу видети на својим сервисима.

Студенти који уписују првуи пут другу студијску годину морају приложити и попуњен План студија у договору са ментором.

РАНГИРАЊЕ СТУДЕНАТА ЗА ФИНАСИРАЊЕ ИЗ БУЏЕТА

1. Студенти уписани први пут у прву студијску годину школске 2011/12. године,  рангираће се за финасирање из буџета пре почетка пролећног семестра школске 2013/14. године, о чему ће бити накнадно обавештени. Рангирање ових студената обавиће се према члану 16 Правилника о докторским академским студијама (видети Правилник на сајту Факултета).

Студенти уписани први пут у прву студијску годину школске 2011/12. године, у обавези  су да се  упишу у школској 2013/14. години у наведеном термину за упис, од 04. до 08. новембра 2013. године, у термину од 15 до 17 часова, у Студентском одсеку, како би остали у статусу студента.

2. Студенти који су први пут уписани у прву студијску годину школске 2012/13. године рангирани су за финансирање из буџета, ако су остварили најмање 48 ЕСПБ у школској 2012/13. години. Према одлуци Владе Републике Србије за ову генерацију студената, 30 студената има право финансирања из буџета, уколико су испунили законски услов остварених 48 ЕСПБ у школској 2012/13. години.

Листа студената уписаних у прву студијску годину школске 2012/13. године, који су стекли услов за финасирање из буџета у школској 2013/14. години

Упис ових студената је у истом термину кao и за остале студенте докторских студија од 04. до 08. новембра 2013. године, од 15 до 17 часова у Студентском одсеку.