Почетна arrow Обавештења arrow Конкурси за сараднике у настави

Конкурси за сараднике у настави

19.01.2015

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа , за период од 1 године :

Сарадник у настави са пуним радним временом за ужу научну област Електроенергетски системи.

Услови конкурса утврђени су Законом о вискоком образовању ( „Сл. Гласник РС” бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014 ) и Статутом Електротехничког факултета у Београду.

Пријаве кандидата са прилозима : (биографија,копија дипломе односно уверење које важи до издавања дипломе, потврда о упису на мастер академске студије и уверење о држављанству) подносе се Електротехничком факултету Универзитета у Београду, Булевар краља Александра бр 73, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса на сајту Факултета.

01.12.2014

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године:

Два сарадника у настави са пуним радним временом за ужу научну област Електроенергетски системи

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању (“Сл. Гласник РС” бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014) и Статутом Електротехничког факултета у Београду.

Пријаве кандидата са прилозима: (биографија, копија дипломе односно уверење које важи до издавања дипломе, потврда о упису на мастер академске студије и уверење о држављанству) подносе се Електротехничком факултету Универзитета у Београду, Булевар краља Александра бр.73, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса на сајту Факултета.

29.10.2014

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године:

Сарадника у настави са пуним радним временом за ужу научну област Примењена математика.

Конкурс за сарадника у настави се понавља, јер су се на конкурс од 2.10.2014. пријавила два кандидата која не испуњавају услове конкурса.

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању (“Сл. Гласник РС” бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014) и Статутом Електротехничког факултета у Београду.

Пријаве кандидата са прилозима: (биографија, копија дипломе односно уверење које важи до издавања дипломе, потврда о упису на мастер академске студије и уверење о држављанству) подносе се Електротехничком факултету Универзитета у Београду, Булевар краља Александра бр.73, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса на сајту Факултета.

02.10.2014

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године:

Сарадника у настави са пуним радним временом при Катедри за општу електротехнику;

Сарадника у настави са пуним радним временом за ужу научну област Примењена математика;

Сарадника у настави са пуним радним временом за ужу научну област Електроника;

Два сарадника у настави са пуним радним временом за ужу научну област Рачунарска техника и информатика;

Сарадника у настави са пуним радним временом за ужу научну област Електротехнички материјали и технологије.

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању (“Сл. Гласник РС” бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014) и Статутом Електротехничког факултета у Београду.

Пријаве кандидата са прилозима: (биографија, копија дипломе односно уверење које важи до издавања дипломе, потврда о упису на мастер академске студије  и уверење о држављанству) подносе се Електротехничком  факултету Универзитета у Београду, Булевар краља Александра бр.73, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса на сајту Факултета.

11.09.2014.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА расписује интерни оглас за послове:

Лабораторијског инжењера на одређено време до 1 (једне) године.

У складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 113/2013, 21/2014 и 66/2014) за наведене послове Факултет мора тражити сагласност Министарства финансија преко Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Министарство финансија даје сагласност на свака три месеца.

Услови огласа: дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства односно дипломирани инжењер електротехнике и склоност и искуство у одржавању лабораторијске опреме.

Пријаве кандидата са прилозима (CV, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и уверења о држављанству) подносе се Електротехничком факултету у Београду, Булевар краља Александра 73, у року од 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Факултета).

14.11.2013.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа:

Два сарадника у настави са пуним радним временом за ужу научну област Рачунарска техника и информатика.

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању (“Сл. Гласник РС” бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013) и Статутом Електротехничког факултета у Београду.

Пријаве кандидата са прилозима: (биографија са списком објављених радова, копија дипломе односно уверење које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству) подносе се Електротехничком факултету Универзитета у Београду, Булевар краља Александра бр.73, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса на сајту Факултета.

21.10.2013

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа:

  1. Сарадника у настави са пуним радним временом за ужу научну област Електромагнетика, антене и микроталаси.
  2. Сарадника у настави са пуним радним временом за ужу научну област Електроенергетски системи.

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовањау („Сл. Гласник РС“ бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013) и Статутом Електротехничког Факултета у Београду.

Пријаве кандидата са прилозима: (биографија са списком објављених радова, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству) подносе се Електротехничком факултету Универзитета у Београду, Булевар краља Александра бр. 73, у року од 8. (осам) дана од дана објављивања конкурса на сајту Факултета.