Почетна arrow Обавештења arrow Конкурси за сараднике у настави

Конкурси за сараднике у настави

14.11.2013.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа

Два сарадника у настави са пуним радним временом за ужу научну област Рачунарска техника и информатика.

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању (“Сл. Гласник РС” бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013) и Статутом Електротехничког факултета у Београду.

Пријаве кандидата са прилозима: (биографија са списком објављених радова, копија дипломе односно уверење које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству) подносе се Електротехничком факултету Универзитета у Београду, Булевар краља Александра бр.73, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса на сајту Факултета.

21.10.2013

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа:

  1. Сарадника у настави са пуним радним временом за ужу научну област Електромагнетика, антене и микроталаси.
  2. Сарадника у настави са пуним радним временом за ужу научну област Електроенергетски системи.

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовањау („Сл. Гласник РС“ бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013) и Статутом Електротехничког Факултета у Београду.

Пријаве кандидата са прилозима: (биографија са списком објављених радова, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству) подносе се Електротехничком факултету Универзитета у Београду, Булевар краља Александра бр. 73, у року од 8. (осам) дана од дана објављивања конкурса на сајту Факултета.