Home page arrow Studying arrow Master degree studies arrow Accreditation 2013

Related Items

Elektroenergetski pretvarači

Rukovodilac modula: doc. dr Milan Bebić

1. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
Uže stručni predmeti - Grupa A
13M011OPP Odabrana poglavlja iz elektromotornih pogona I 3+1+0 6
13M011DP2 Digitalno upravljanje EPP 2 I 2+1+1 6
13M011EP Energetske prigušnice 1) I 3+1+0 6
Predmeti sa osnovnih studija - Grupa B
13M011ELO Električno osvetljenje I 2+2+0 6
13M011ZZE Zagrevanje i zaštita električnih mašina I 3+1+0 6
13M011SEI Specijalne električne instalacije I 2+1+1 6
2. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
Uže stručni predmeti - Grupa A
13M011SSP Sinhroni servomotori sa permanentnim magnetima I 3+1+0 6
13M011MMR Matematičko modelovanje i računarska simulacija termičkih procesa I 3+1+0 6
13M011LVE Laboratorijske vežbe iz EPP (izbor 2 bloka vežbi) I 3+0+1 6
13M011ESO Energetski efikasni sistemi osvetljenja I 3+1+0 6
Predmeti sa osnovnih studija - Grupa B
13M011REP Regulacija elektromotornih pogona I 2+1,5+0,5 6
13M011UEP Upravljanje energetskim pretvaračima I 2+1+1 6
13E013DPP Digitalno upravljanje pretvaračima i pogonima I 2+1+1 6
13M011ET Elektrotermija 1) I 2+1+1 6
13M011EMJS Električne mašine jednosmerne struje I 2+1+1 6
13M001ZR Završni rad O   30
Ukupno 20 60

1) Predmet se ne nudi od školske 2013/14. godine.