Почетна arrow Вести

Упис школске 2013/14. године

Упис почиње 19.09.2013. године.

Студенти који долазе на упис треба да провере да ли су им све оцене унете ако су им оне битне за дефинисање статуса, буџет или самофинансирање, приликом уписа.

Упис ће се вршити од 11 до 15 часова у Студентском одсеку.

Студенти студијског програма Електротехника и рачунарство који први пут уписују 2. студијску годину уписују се након извршеног рангирања за одсеке.

Студенти студијског програма Софтверско инжењерство који су се први пут уписали у школској 2010/11. години, 2011/12. години 2012/13. години, а стекли су право на рангирање за

буџет, се уписују наког извршеног рангирања за буџет.

Самофинансирајући студенти који нису измирили своје новчане обавезе према Факултету током 2012/13. школске године, морају да то обаве пре уписа и да предају уплатницу.

Студенти који желе да поднесу

 • молбу за ослобађање дела школарине
 • молбу за промену студијског програма
 • молбу за промену модула

морају то да учине у тренутку уписа.

Студенти материјално угрожених породица који подносе молбу за ослобађање дела школарине уз молбу (купује се у скриптарници и заокружује максимално ослобађање 50%; стварни процента ослобађања зависиће од просечног месечног прихода) подносе и уверење о просечном месечном приходу по члану домаћинства за период од 1. јануара до 30. јуна 2013. године (издаје надлежни општински орган у месту пребивалишта студента). Студенти који због смрти чланова уже породице у школској 2012/13 подносе молбу за ослобађање школарине у износу 100% подносе фотокопије одговарајућих докумената. Студенти уписани први пут у прву студијску годину у школској 2013/14. години немају право ослобађања дела школарине на онову материјалног статуса.

19. и 20. септембар

Упис 1., 2. (они који обнављају другу студијску годину), 3. и 4. студијске године у статусу самофинансирања за студијски програм Електротехника и рачунарство и Софтверско инжењерство.

23. и 24. септембар

Упис студента на терет буџета за студијски програм Електротехника и рачунарство, без обзира коју студијску годину уписују (осим студената који први пут уписују другу студијску годину)

 • који су се први пут уписали на прву студијску годину у 2009/10., 2010/11., 2011/12., 2012/13. школској години и у школској 2012/13 остварили најмање 50ЕСПБ
 • који су се први пут уписали на прву студијску годину у 2009/10., 2010/11., 2011/12., 2012/13. школској години и у школској 2012/13 остварили најмање 48ЕСПБ, и који до сада нису користили стручну праксу (2ЕСПБ) за остваривање буџетског услова (упис стручне праксе ће се радити на самом упису - на основу усменог захтева студента)
 • студенти који су се први пут уписали на прву студијску годину у 2009/10. школској години и у школској 2012/13. били уписани у 4. студијску годину на терет буџета.

25. септембар

Упис студената по старом закону.

26. и 27. септембар

 • Упис студената студијског програма Софтверско инжењерсво који су били рангирани за буџет (без обзира на статус финансирања).
 • Упис студената студијског програма Електротехника и рачунарсво који први пут уписују 2. студијску годину.

За упис је потребно:

 • индекс
 • 2 пријавна листа шв-20
 • уплатница за универзитет у износу од 100,00.- динара, коју плаћају сви студенти, на жиро рачун факултета са позивом на бр. 97 80200
 • уплатница за универзитет у износу од 1.500,00.- динара, коју плаћају сви студенти који се уписују у статусу самофинансирајућих студената (као и студенти одсека за софтверско инжењерство који примају стипендије односно ослобођени су школарине), на жиро рачун факултета са позивом на бр. 97 80200

Жиро рачун факултета је 840-1438666-48

Напомена

 • Студенти се уписују у статусу студента који се финансира из буџета или се сам финансира.
 • Приликом уписа се дефинише статус студента.
 • Приликом уписа, самофинансирајући студенти не подносе доказ о уплати прве рате школарине. Рок за уплату прве рате школарине је 25. октобар 2013. године.
 • После уписа студенти бирају предмете које желе да упишу за јесењи семестар школске 2013/14. године. Бирање предмета ће трајати закључно са 29. септембром 2013. године.
 • Студенти који се сами финансирају, на основу предрачуна, после избора предмета а по упутству за електронско плаћање, плаћају рате по утврђеној динамици.
 • За студенте по новом Закону упис ће бити омогућен само ако су попунили студентске анкете.