Почетна arrow Предавања

Ефикасни временски испреплетани аналогно-дигитални конвертори

Предавач
Др Боривоје Николић, Professor, Department of EECS University of California at Berkeley
Време
Петак, 20. септембар 2013. у 16 часова
Место
сала 61

Резиме:

Временско преплитање аналогно-дигиталних конвертора је уведено као метод да се повећа њихова брзина. Данас се временско преплитање користи да би се остварили енергетски ефикаснији конвертори на већим брзинама. Да би такви конвертори радили како треба неопходно је калибрисати разлике у офсету, и нагибу карактеристика индивидуалних конвертора, као и ефекте неидеалног тренутка одабирања. Уз излагање принципа калибрације ових конвертора, ово предавање ће покушати да истовремено приказе развој идеје једне докторске тезе, чији је резултат било пројектовање ефективно осмобитног аналогно-дигиталног конвертора са 2.8 милијарди одбирака у секунди.

Предавач:

Боривоје Николић је дипломирао и магистрирао на ЕТФ-у у Београду 1992. и 1994. године респективно, где је неко време радио као асистент. Две године је радио у Silicon Systems, Inc, Texas Instruments Storage Products Group. Докторирао је на University of California at Davis 1999. године. Након тога је почео да предаје на University of California, Berkeley и сада је редовни професор. Тренутно је и научни директор у Berkeley Wireless Research Center. Бави се пројектовањем дигиталних и аналогних интегрисаних кола, као и VLSI имплементацијом комуникационих и алгоритама за обраду сигнала.