Почетна

Упис кандидата на мастер академске студије за школску 2013/2014 годину

Новости

Молимо вас да редовно пратите обавештења на сајту.

28.10.2013.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о упису на преостала слободна места на мастер академским студијама

Заинтересовани кандидати за упис на преостала слободна места  на мастер академским студијама, у статусу студенaта који се сами финансирају, могу се пријавити и уписати од уторка, 29. октобра  до петка, 01. новембра 2013.године, у Студентском одсеку, у термину од 11 до 14 часова.

У датим роковима могу се поново уписати  студенти мастер студија којима је истекао законски рок за завршетак студија и они који су изгубили статус студента. Студенти који се поново уписују, поред докумената за пријаву,  потребно је да донесу:

 • „стари“ индекс са мастер студија који ће бити задржан у Студентском одсеку
 • стандардну факултетску молбу са испуњеним подацима из „старог“ индекса,  у којој ће навести „поновни упис на мастер академске студије“.
 • на полеђини молбе је потребно навести које предмете студенти желе да им буду признати
 • у плану студија положене предмете означити са „положен“.

Овим студентима вршиће се признавање положених испита, а на име школарине плаћаће кредите за заостале испите и 15 кредита за завршни рад. Цена кредита је 2050 динара.

Студенти који конкуришу са других Факултета или су основне студије завршили на Електротехничком факултету у Београду али прелазе са основног модула на други модул, прво се пријављују па се уписују тек по решавању њиховог статуса, са или без додатних испита. Студенти који конкуришу са завршеним основним студијама на Електротехничком факултету у Београду и не мењају модул студија се истовремено и пријављују и уписују.

За пријаву је потребно :

 • попуњена пријава за упис
 • оверене фотокопије докумената (оригинална документа се подносе на увид):
  • диплома о завршеним основним студијама,
  • уверење о положеним испитима током основних студија, односно додатак дипломи,
  • извод из матичне књиге рођених
 • признаница на 3000 динара за пријаву за упис, на жиро рачун Електротехничког факултетаброј 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „пријава за упис“

За упис је потребно:

 • индекс ( добија се при упису)
 • 2 фотографије формата 3,5cm х 4,5cm
 • 2 попуњена пријавна листа (образац ШВ-20)
 • признаница о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 100 динара
 • признаница о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 1500 динара на жиро рачун Електротехничког факултета број  840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха „за Универзитет“.

Школарина за самофинансирајуће студенте је 123.000 динара и плаћа се у четири једнаке рате.

Школарина за студенте са допунским испитима биће обрачуната на основу броја  кредита допунских испита, по важећој цени од 1500 динара по кредиту. Уплата школарине врши се на жиро рачун Електротехничког факултета број  840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200.

При упису обавезно је предати попуњен ПЛАН СТУДИЈА где студент пријављује  изборне предмете (укупно 5 предмета), на основу правила „3 + 2“, где су најмање 3 предмета обавезно из А групе предмета уписаног модула. Преостала 2 предмета могу бити предмети А или Б групе уписаног модула, или предмети неког другог модула. Један  предмет из групе Б може се заменити са два предмета из групе општеобразовних предмета.


24.10.2013.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о упису у другом уписном року на прву годину мастер академских студија за школску 2013/2014.годину

Објављујемо листу примљених  кандидата у другом уписном року на мастер академске студије за школску 2013/14. годину у статусу самофинансирања.

I      Ранг листа кандидата који су примљени за упис:

  Име и презиме Завршен факултет Пријављен модул Просечна оцена Укупно бодова
1 Андријана(Снежана) Стојановић ЕТФ  Београд МС ССИ 7.40 7.53
2 Ненад (Слободан) Николић ЕТФ Београд МС ЕЕС 7.38 5.68
3 Немања (Рашко) Максимовић ЕТФ Београд МС ЕЕС 6.80 4.70
4 Саша (Драган) Павловић ЕТФ Београд МС СИР 7.26 4.32
5 Чедомир (Слободан) Милић ЕТФ Београд МС ЕЕС 6.95 1.55
6 Саша (Витомир) Никитовић ЕТФ Београд МС ЕЕС 7.11 0

 

II     Кандидати који су условно примљени уз полагање допунских
        испита:

Модул: Биомедицинско и еколошко инжењерство 

  Име и презиме Завршен факултет Допунски испити
1. Владимир (Светлана) Татић ЕТФ Београд 1. Нуклеарна физика
2. Методи формирања медицинске слике

Модул: Софтверско инжењерство

  Име и презиме Завршен факултет Допунски испити
1. Стефан (Снежана) Николић ФОН Београд 1.  Микропроцесорски системи
2.Оперативни системи 1
3.Програмски преводиоци 1
4.Архитектура рачунара
5.Конкурентно и дистрибуирано програмирање
6.Објектно орјентисано програмирање
7.Базе података
2. Мирјана (Зоран) Чекановић Универзитет Сингидунум у Београду 1. Конкурентно и дистрибуирано програмирање
2. Објектно орјентисано програмирање 2
3. Оперативни системи 1
4.Програмски преводиоци 1
5. Перформансе рачунарских система
6.Архитектура рачунара
3. Душан (Љубиша) Богићевић Универзитет одбране у Београду 1.Програмски преводиоци 2.Конкурентно и дистрибуирано програмирање
3.Оперативни системи 2
4.Перформансе рачунарских система
5.Принципи софтверског инжењерства
6. Објектно орјентисано програмирање 2 

Модул: Системско инжењерство и радио комуникације

  Име и презиме Завршен факултет Допунски испити
1. Миломир (Радимир) Илић Електротехнички факултет у Приштини 1. Обрада сигнала 1
2. Телекомуникациони системи
3. Телекомуникационе мреже
4. Радио системи
5. Теорија информација и кодови у телекомуникацијама
6. Телекомуникације 3
7. Рачунарске основе и примена интернета
8. Радиокомуникације
9. Широкопојасне телекомуникационе мреже
 2. Милош (Драгиша)
Илић
Универзитет одбране у Београду 1. Електромагнетика
2. Телекомуникационе мреже
3. Радио системи
4. Теорија информација и кодови у телекомуникацијама
5. Телекомуникације 3
6. Микроталасна техника
или Рачунарске основе ипримена Интернета

Модул: Рачунарска техника и информатика

  Име и презиме Завршен факултет Допунски испити
1. Немања (Александар) Николић Факултет организационих наука у Београду 1. Конкурентно и дистрибуирано програмирање
2. Микропроцесорски системи
3. Програмски преводиоци

 

III   Страни држављани примљени за упис :

Модул Софтверско инжењерство

1. Mohamed Issa Hajam    

Упис примљених  кандидата  обавиће се  у петак, 25. и понедељак, 28. октобра 2013. године, у термину од 13 до 16 часова у Студентском одсеку.

За упражњена и преостала места, у понедељак 28. октобра 2013. године расписаће се нови конкурс за трећи уписни рок.

За упис је потребно:

 • индекс се добија на упису
 • два попуњена пријавна листа (образац ШВ-20)
 • две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm
 • признаница о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 100  динарана жирорачун Електротехничког факултетаброј840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200,  сврха уплате „за Универзитет“
 • оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • оверена фотокопија уверења о дипломирању или дипломе – оригинал на увид
 • оверена фотокопија уверења о положеним испитима или додатака дипломе – оригинал на увид

Самофинансирајући и студенти који се условно уписују подносе и признаницу о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 1.500 динара на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „за Универзитет“.
Школарина за самофинансирајуће студенте износи 123.000,00 динара и може се платити  у четири једнаке рате. Прва рата се уплаћује приликом уписа.
Школарина за студенте са допунским испитима биће обрачуната на основу кредита за допунске испите (1.500 динара по кредиту)

При упису обавезно је предати попуњен ПЛАН СТУДИЈА (преузети формулар), где студент пријављује  изборне предмете (укупно 5 предмета), на основу правила „3 + 2“, где су најмање 3 предмета обавезно из А групе предмета уписаног модула.

Преостала 2 предмета могу бити предмети А или Б групе уписаног модула, или предмети неког другог модула. Један  предмет из групе Б може се заменити са два предмета из групе општеобразовних предмета.


15.10.2013.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о другом уписном року на прву годину мастер академских студија за школску 2013/14. годину на Електротехничком факултету у Београду

После завршеног уписа у првом уписном року на прву годину мастер академских студија, преостало је  129 слободних места за упис студената у статусу самофинансирања.

Места за финансирање из буџета су попуњена.

Пријава кандидата је  16, 17  и 18.  октобра 2013. године, у термину од 11 до 14 часова, у Студентском одсеку, шалтер 4.

Уз попуњену пријаву (преузети овде) подносе се следећа документа:

 • оверена фотокопија уверења о дипломирању или дипломе – оригинал на увид
 • оверена фотокопија уверења о положеним испитима или додатака дипломе – оригинал на увид
 • оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • за кандидате који су основне студије завршили у иностранству потребно је приложити и оверену фотокопију решења о признавању високошколске исправе за наставак студија – оригинал на увид
 • признаница за пријаву на конкурс (уплаћује се 3000 динара на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200)

Обавештење о примљеним кандидатима и току уписа биће објављено у уторак, 22. октобра 2013. године.

Молимо кандидате да прате информације које се односе на упис  мастер академских студија на сајту Факултета, у опцији Упис – мастер студије .


08.10.2013.

Коначна ранг листа за упис на прву годину мастер академских студија за школску 2013/2014. годину

Објављујемо коначну ранг листу примљених кандидата за упис на мастер академске студије за школску 2013/14. годину. На основу конкурса и одобреног броја студената за упис, кандидати који се налазе до 350. места на ранг листи, стекли су право на финасирање из буџета. Кандидати, испод 350. места на ранг листи могу се уписати у статусу самофинансирања.


04.10.2013.

Решења по основу жалби на прелиминарну ранг листу за упис на мастер академске студије у школској 2013/14. години

Објављујемо Решења по основу поднетих жалби на прелиминарну ранг листу за упис на мастер академске студије у школској 2013/14. години.

Решења жалби:

Обавештавамо кандидате да до почетка уписа могу поднети молбу за промену пријављеног модула.


02.10.2013.

Прелиминарна ранг листа

Објављујемо прелиминарну ранг листу примљених кандидата за упис на мастер академске студије за школску 2013/14. годину. На основу конкурса и одобреног броја студената за упис, кандидати који се налазе до 350. места на ранг листи, стекли су право на финансирање из буџета. Кандидати, испод 350. места на ранг листи могу се уписати у статусу самофинансирања.

Прелиминарна ранг листа

Кандидат Willyam Noveri из Индонезије уписује се у оквиру пројекта “Свет у Србији“, на модул Системско инжењерство и радио комуникације

Кандидати који су условно примљени уз полагање допунских испита:

Модул: Рачунарска техника и информатика  

Име и презиме Завршен факултет Допунски испити
1. Миломир (Радимир) Илић Електротехнички факултет у Приштини 1. Конкурентно и дистрибуирано програмирање
2. Микропроцесорски системи
3. Базе података
2. Никола (Милидраг) Чорлија Електротехнички факултет у Источном Сарајеву 1. Експертски системи
3. Сеад (Исмет) Каришик Државни Универзитет у Новом Пазару 1. Микропроцесорски системи
2. Програмски преводиоци
4. Игор (Вехбија) Хамидовић Државни Универзитет у Новом Пазару 1. Микропроцесорски системи
2. Програмски преводиоци
5. Мирјана (Драгомир) Фуртула Факултет организационих наука у Београду 1. Програмски преводиоци
2. Оперативни системи

Модул: Софтверско инжењерство

Име и презиме Завршен факултет Допунски испити
1. Тијана (Синиша) Милојевић Факултет Организационих наука у Београду 1.Микропроцесорски системи
2.Оперативни системи
3.Програмски преводиоци
4.Перформансе рачунарских система
2. Милош (Драган) Станковић Рачунарски факултет у Београду 1. Базе података 1
2.Микропроцесорски системи
3.Рачунарске мреже
4. Перформансе рачунарских система
5.Програмски преводиоци
6.Принципи софтверског инжењерства
3. Марко ( Славко) Мијатовић Електротехнички факултет у Бања Луци 1.Програмски преводиоци
2.Конкурентно и дистрибуирано програмирање
4. Горан (Милосав) Лешевић Универзитет у Новом Пазару 1.Микропроцесорски системи
2.Конкурентно и дистрибуирано програмирање
3.Базе података 1
4.Перформансе рачунарских система
5.Експертски системи
6. Програмски преводиоци 1

Модул:Системско инжењерство и радио комуникације

Име и презиме Завршен факултет Допунски испити
1. Ненад (Милосав) Стојановић Војна Академија 1.Електромагнетика
2.Телекомуникационе мреже
3.Радио-системи
4.Теорија информација и кодови у телекомуникацијама
5.Телекомуникације 3
6.Микроталасна техника (или Рачунарске основе и примена Интернета)

Модул:Сигнали и системи

Име и презиме Завршен факултет Допунски испити
1. Предраг (Зоран) Глушчевић Војна Академија 1.Стохастички системи и естимација
2. Сензори и актуатори
2. Марко (Радослав) Станојевић Машински факултет у Београду 1.Стохастички системи и естимација
2.Дигитална обрада сигнала
3. Немања (Станислав) Анђелковић Универзитет Сингидунум, Факултет за менаџмент 1.Основи електротехнике 1
2.Сигнали и системи
3.Системи аутоматског управљања
4.Сензори и актуатори
5.Стохастички системи и естимација

Модул:Енергетски претварачи и погони 

Име и презиме Завршен факултет Допунски испити
1. Иван ( Ратко) Јовановић Факултет Техничких наука у Чачку 1.Електричне машине
2.Електроергетске инсталације ниског напона
3.Асинхроне машине
4.Енергетски трансформатори
5.Енергетски претварачи 1
6.Синхроне машине
7.Термички процеси у електроенергетици
8.Електромоторни погони
2. Владимир (Боро) Ђорђевић Машински факултет у Београду 1.Електричне машине
2.Електроергетске инсталације ниског напона
3.Асинхроне машине
4.Енергетски трансформатори
5.Енергетски претварачи 1
6.Синхроне машине
7.Термички процеси у електроенергетици
8.Електромоторни погони

Модул:Биомедицинско и еколошко инжењерство

Име и презиме Завршен факултет Допунски испити
1. Марко (Вујо) Дрндаревић Електротехнички факултет у Београду 1.Нуклеарна физика
2.Методе формирања медицинске слике

Примедбе на прелиминарну ранг листу могу се поднети закључно са 04.10.2013. године у 12 часова године на е-мејл Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели.

Решењa о примедбама биће истакнутa 04.10.2013. године до 17 часова.
По истицању решења о примедбама кандидати имају право жалбе Декану факулетета, које се подносе писмено у Студентском одсеку 07.10.2013. године. од 12 до 13 часова.
Решењa по жалбама ће бити истакнутa 08.10.2013. године до 12 часова.
Коначна ранг листа ће бити објављена 08.10.2013. године до 12 часова.
Упис, за кандидате који су стекли право уписа,  обавиће се 08., 09., 10. и 11. октобра 2013. године, у термину од 13 до 16 часова у Студентском одсеку. Кандидати са листе, који још увек нису дипломирали, морају дипломирати до 10. октобра и уписати се закључно са 11. октобром 2013. године.

Кандидати који се уписују у статусу самофинансирања, а налазе се испод 350. места на ранг листи, уписују се у истим терминима, или могу сачекати са уписом до 14. октобра 2013. године, због евентуалног померања буџетске црте. Прозивка за упражњења места на терет буџета одржаће се у понедељак, 14.октобра 2013. године у 12 часова у Студентском одсеку (соба 92).

Заинтересовани кандидати морају бити присутни у предвиђеном термину за прозивку.
У понедељак, 14. октобра 2013. године биће завршен упис у првом уписном року.
За упражњена и преостала места, 15. октобра 2013. године расписаће се нови конкурс, који ће трајати од 16. до 18. октобра 2013. године.

За упис је потребно:

 • индекс се добија на упису
 • два попуњена пријавна листа (образац ШВ-20)
 • две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm
 • признаница о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 100  динара на жиро рачун Електротехничког факултета број
  840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „за Универзитет“
 • оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • оверене фотокопија уверења о дипломирању или дипломе – оригинал на увид
 • оверена фотокопија уверења о положеним испитима или додатака дипломе – оригинал на увид

Кандидати који су основне студије завршили у иностранству, не рачунајући Републику Српску, приликом уписа морају приложити решење о признавању стране високошколске исправе за одговарајуће претходне нивое студија од стране Универзитета у Београду. Ако је поступак о признавању стране високошколске исправе од стране Универзитета у Београду у току,приликом уписа морају поднети доказ о томе; чим добију решење морају га доставити Студентском одсеку; у супротном, не постоји могућност да им се по завршетку студија изда диплома.

Самофинансирајући и студенти који се условно уписују подносе и признаницу о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 1.500 динара на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „за Универзитет“.

Самофинансирајући студенти школарину могу платити у четири једнаке рате. Прва рата се уплаћује приликом уписа.
Школарина за самофинансирајуће студенте износи 123.000,00 динара.
Школарина за студенте са допунским испитима биће обрачуната на основу кредита за допунске испите (1.500 динара по кредиту)

При упису обавезно је предати попуњен ПЛАН СТУДИЈА (преузети формулар), где студент пријављује  изборне предмете (укупно 5 предмета), на основу правила „3 + 2“, где су најмање 3 предмета обавезно из А групе предмета уписаног модула. Преостала 2 предмета могу бити предмети А или Б групе уписаног модула, или предмети неког другог модула. Један предмет из групе Б може се заменити са два предмета из групе општеобразовних предмета.

Електротехнички факултет Универзитета у Београду у школској 2013/2014. години уписује студенте у прву годину мастер академских студија на студијски програм Електротехника и рачунарство, на следећа изборна подручја (модуле):

 1. Аудио и видео технологије
 2. Биомедицинско и еколошко инжењерство
 3. Електронику
 4. Електроенергетске системе
 5. Енергетска ефикасност (Електронергетски претварачи)
 6. Микроталасну технику
 7. Наноелектронику, оптоелектронику и ласерску технику
 8. Примењену математику
 9. Рачунарску технику и информатику
 10. Сигнале и системе
 11. Системско инжењерство и радио комуникације
 12. Софтверско инжењерство

I Општи услови конкурса

 1. У прву годину мастер академских студија, које имају 60 ЕСПБ бодова, може се уписати лице:
  • које је завршило одговарајуће основне академске студије на Електротехничком или неком другом сродном факултету остваривши 240 ЕСПБ бодова;
  • стекло високо образовање на овом Факултету, по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању, у трајању од 8 семестара.
 2. Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који у тренутку конкурисања нису завршили основне студије. Кандидати који конкуришу на овај начин ће бити рангирани на основу свог тренутног успеха, а да би се уписали морају да заврше основне студије до 10.10.2013. године.
 3. У првом и другом конкурсном року могу да конкуришу само кандидати који нису, или нису били, уписани на мастер академске студије на Електротехничком факултету у Београду. У трећем конкурсном року могу да конкуришу и кандидати који су били уписани на мастер академске студије на Електротехничком факултету у Београду.
 4. Веће Факултета утврђује, на предлог катедре одговорне за одговарајући модул, који су студијски програми и модули у оквиру студијског програма основних академских студија одговарајући за наставак студија на студијском програму мастер академских студија Електротехника и рачунарство, односно модулу студијског програма.
 5. Програми мастер академских студија су прилагођени студентима који су завршили основне академске студије на одговарајућим студијским програмима, и модулима у оквиру њих, на Електротехничком факултету у Београду. За све остале кандидате могу се прописати допунски испити из предмета основних академских студија, у зависности од програма њихових основних студија.
 6. По завршетку мастер академских студија на Електротехничком факултету у Београду стиче се академски назив мастер инжењер електротехнике и рачунарства.
 7. Редослед кандидата за упис на дипломске академске студија утврђује се на основу чл. 48 Правилника о основним и мастер студијама (Измене правилника).

II Студијски програм

 1. У оквиру мастер академских студија полажу се предмети који носе укупно 30 ЕСПБ. Уколико правилима модула није другачије одређено, предмети имају по 5 часова недељно и носе по 6 ЕСПБ. Израда мастер рада носи додатних 30 бодова.
 2. У оквиру сваког модула дата је листа предмета, од којих студент уписан на тај модул мора да одабере најмање три, уколико правилима модула није другачије одређено.
 3. Уколико правилима модула није другачије одређено, преостала два предмета могу се бирати са листе истог или било ког другог модула. При томе, уколико руководилац модула то одобри, један од та два предмета може се заменити са два курса из групе Општеобразовни предмети, који носе по 3 ЕСПБ.
 4. Понуда изборних предмета по модулима се ажурира сваке школске године са циљем да се прате кретања у струци. Факултет задржава право да на почетку сваког семестра донесе одлуку за које предмете ће се организовати настава, на основу интересовања кандидата и расположивих ресурса.
 5. Уколико је студент током основних студија положио неки од предмета са листе као изборни, па су му ЕСПБ бодови за тај предмет додељени у оквиру предвиђених 240 ЕСПБ за основне студије, он не може поново изабрати тај предмет на мастер академским студијама. Уколико је предмет положен као факултативни, па бодови за тај предмет нису додељени у оквиру предвиђених 240 ЕСПБ, он се може признати на мастер академским студијама.
 6. Административна процедура везана за пријављивање, израду и одбрану мастер рада је дефинисана Правилником о основним и мастер студијама (Измене правилника).

III Упис кандидата који су завршили претхоно образовање у иностранству

Држављани Републике Србије и страни држављани који су завршили претходно образовање или део образовања у иностранству могу да се упишу на студијски програм ако им се призна стечена страна школска односно високошколска исправа у складу са законом и посебним општим актом Универзитета. Уколико поступак није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

Процес признавања се ради на Универзитету у Београду.

IV Упис страних држављана

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин, осим што плаћа школарину.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да факултету поднесе доказе да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује.

V Школарина

Висина школарине за самофинансирајуће студенте дипломских академских студија износи 123.000,00 динара.
Висина школарине за стране држављане студенте дипломских академских студија износи 2.500,00 ЕУР-а.
Школарина се може платити у четири једнаке рате.

VI Конкурсни рокови

Пријаве на конкурс у првом конкурсном роксу, за упис студената на мастер академске студије примају се од 16. до 20. септембра 2013. године од 14 до 16 часова у Студентском одсеку.

За преостала места, обавештење о другом конкурсном року биће правовремено објављено на сајту.

Ако и после другог конкурсног рока преостане слободних места у трећем конкурсном року имају право да конкуришу и кандидати који су били уписани на мастер академске студије на Електротехничком факултету у Београду. Обавештење о трећем конкурсном року биће правовремено објављено на сајту.

VII Остале одредбе

 1. Приликом пријаве на конкурс кандидати треба да попуне форму за пријаву (Пријава је завршена.).
  Изузетно, пријавни лист се може предати у папирној форми приликом пријаве.
 2. Уз попуњену пријаву кандидати који нису завршили основне студије на Електротехничком Факултету у Београду подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а предају оверене фотокопије ових докумената, и то:
  • диплому о завршеним основним академским студијама,
   (осим за кандиддате који конкуришу по основу тачке 2. Општих услова конкурса)
  • уверење о положеним испитима на основним академским студијама,
  • фотокопију личне карте
  • фотокопију извода из матичне књиге рођених.
 3. За трошкове које факултет има у вези са спровођењем конкурса, кандидати плаћају накнаду у износу од 3.000,00 динара на жиро-рачун факултета 840-1438666-48, модел 97, позив на број 71300. Доказ о уплати се подноси приликом пријаве на конкурс.

VIII Услови за упис на поједине модуле мастер академских студија Електротехника и рачунарство на Електротехничком факултету у Београду

Приликом избора појединих модула кандидати могу имати директну проходност, без полагања допунских испита, могу им бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

Кандидат који треба да полаже допунске испите условно се уписује.

Студент који је условно уписан може студирати само у статусу самофинансирајућег студента и у обавези је да положи све допунске испите у току једне школске године.

Када студент који је условно уписан положи све допунске испите, у обавези је да у наредне две школске године положи све испите и одбрани мастер рад.

1. Кандидати који нису завршили основне академске студије на Електротехничком факултету у Београду

Кандидати који су основне академске студије завршили на неком другом факултету немају директну проходност на мастер академске студије на Електротехничком факултету у Београду. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

2. Кандидати који су завршили основне академске студије на Електротехничком факултету у Београду на студијском програму Електротехника и рачунарство.

2.1 Модул Аудио и видео технологије

2.1.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Телекомуникације и информационе технологије, без обзира на смер, имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.1.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Телекомуникације и информационе технологије имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.2 Модул Биомедицинско и еколошко инжењерство

2.2.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Физичка електроника имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.2.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на мдодулу који није Физичка електроника имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.3 Модул Електроенергетски претварачи

2.3.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Енергетика, без обзира на смер, имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.3.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Енергетика немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

2.4 Модул Електроенергетски системи

2.4.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Енергетика, без обзира на смер, имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.4.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Енергетика немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

2.5 Модул Електроника

2.5.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Електроника имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.5.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Електроника имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.6 Модул Микроталасна техника

2.6.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Телекомуникације и информационе технологије, без обзира на смер, имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.6.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Телекомуникације и информационе технологије имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.7 Модул Наноелектроника, оптоелектроника и ласерска техника

2.7.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Физичка електроника имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.7.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Физичка електроника имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.8 Модул Примењена математика

Кандидати који су завршили основне академске студије на било којем модулу имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.9 Модул Рачунарска техника и информатика

2.9.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Рачунарска техника и информатика имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.9.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Рачунарска техника и информатика имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.10 Модул Сигнали и системи

2.10.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Сигнали и системи имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.10.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Сигнали и системи имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.11 Модул Системско инжењерство и радио комуникације

2.11.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Телекомуникације и информационе технологије, без обзира на смер, имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.11.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Телекомуникације и информационе технологије немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити.

2.12 Модул Софтверско инжењерство

2.12.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Рачунарска техника и информатика имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.12.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Рачунарска техника и информатика имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

3. Кандидати који су завршили основне академске студије на Електротехничком факултету у Београду на студијском програму Софтверско инжењерство

3.1 Модул Аудио и видео технологије

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.2 Модул Биомедицинско и еколошко инжењерство

Кандидати имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

3.3 Модул Електроенергетски претварачи

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.4 Модул Електроенергетски системи

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.5 Модул Електроника

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.6 Модул Микроталасна техника

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.7 Модул Наноелектроника, оптоелектроника и ласерска техника

Кандидати имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

3.8 Модул Примењена математика

Кандидати имају директну проходност. Немају допунских испита.

3.9 Модул Рачунарска техника и информатика

Кандидати имају директну проходност. Немају допунских испита.

3.10 Модул Сигнали и системи

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.11 Модул Системско инжењерство и радио комуникације

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.12 Модул Софтверско инжењерство

Кандидати имају директну проходност. Немају допунских испита.