Почетна arrow Вести

Резултати пријемног испита у другом уписном року

Објављујемо ранг листе кандидата који су полагали пријемни испит у другом уписном року и стекли право уписа:

Име Презиме Име родитеља Број бодова из школе Број бодова на пријемном испиту Укупно бодова Студијски програм Начин финансирања

Кандидати који су средњу школу завршили у иностранству и страни држављани

Мирјана Ристовска Ненад 40.00 60.00 100.00 ЕР буџет
Лука Јевремовић Миодраг 38.50 60.00 98.50 ЕР буџет
Ана Николић Душко 38.44 51.84 90.28 ЕР буџет
Марко Кастратовић Срђан 39.10 48.00 87.10 СИ самофинансирање
Лазар Ристић Сузана 35.52 50.16 85.68 ЕР буџет
Данијел Хоџић Драгана 30.12 51.84 81.96 СИ самофинансирање

Кандидати -Пројекат „Свет у Србији“

Mustafa Al Maghrawi Аbdalla Кандидат није приступио пријемном испиту

Кандидати - Споразум Народне Републике Кине и Републике Србије

Hanjie Xu   35.72 48.00 87.10 ЕР буџет

Упис примљених кандидата обавиће се према предвиђеном распореду, у среду, 11.09.2013. године, у Студентском одсеку, соба 92, од 11 до 14 часова, шалтер 2.

Кандидати који се уписују на Електротехнички факултет обавезни су да на упис дођу лично. Приликом уписа кандидати ће добити индексе.

За упис је потребно:

 • 2 пријавна листа ШВ-20 (добијени при пријави);
 • две фотографије димензија 3.5x4.5 cm (једну залепити на пријавном листу у горњем десном углу);
 • ОВЕРЕНЕ фотокопије следећих докумената:
  • сведочанства свa 4 разреда,
  • диплома,
  • диплома о освојеној награди,
  • извод из матичне књиге рођених;
  • решење Министарства о признавању дипломе средње школе
 • ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА НА УВИД;
 • ПОТПИСАНА ИЗЈАВА о српској националности за кандидате из суседних земаља српске националности;
 • УПЛАТНИЦА (за ЕР - самофинансирајуће) на 90.000.00 дин. (може у 4 једнаке рате: 1. рата при упису)
  жиро рачун: 840-1438666-48
  ПОЗИВ НА БРОЈ 97 80200
 • УПЛАТНИЦА (студијски програм Софтверско инжењерство) на 204.000.00 дин. (може у 4 једнаке рате: 1. рата при упису)
  жиро рачун 840-1438666-48
  ПОЗИВ НА БРОЈ 97 77201
 • Посебна УПЛАТНИЦА за самофинансирајуће (и ЕР и СИ) на 1.500.-дин.
  • сврха уплате: ЗА УНИВЕРЗИТЕТ
  • жиро рачун 840-1438666-48
  • ПОЗИВ НА БРОЈ 97 80200
 • УПЛАТНИЦА за све студенте (буџет и самофинансирајући) на 100.-дин.
  • сврха уплате: ЗА УНИВЕРЗИТЕТ
  • жиро рачун 840-1438666-48
  • ПОЗИВ НА БРОЈ 97 80200
 • Школарина за стране држављане за студијски програм Електротехника и рачунарство износи 2000 евра и уплаћује се у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уписа (може у 4 једнаке рате: 1. рата при упису)
  жиро рачун: 840-1438666-48
  ПОЗИВ НА БРОЈ 97 80200
 • Школарина за стране држављане за студијски програм Софтверско инжињерство износи 3000 евра и уплаћује се у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уписа (може у 4 једнаке рате: 1. рата при упису)
  жиро рачун 840-1438666-48
  ПОЗИВ НА БРОЈ 97 77201