Почетна arrow Вести

Пријемни 2013: Завршен упис

Завршен је упис на Електротехнички факултет. Подаци о ранговима последње уписаних кандидата на оба студијска програма и у оба статуса дати су у табели.

Студијски програм Буџет Самофинансирање
ЕР - Електротехника и рачунарство 484 637
СИ - Софтверско инжењерство 21 371