Почетна arrow Вести

Портал за трансфер технологије

Високо образовање основни је предуслов за социјални и економски напредак и развој друштва. Универзитет у Београду поседује огроман образовни и научноистраживачки потенцијал. Истраживачи са Универзитета у Београду руководе или учествују у преко 600 домаћих и 70 међународних пројеката у области основних, примењених и развојних истраживања. Нажалост, велики број проналазака насталих из истраживања никада не буде комерцијализован и привредно искоришћен. Допринос искоришћењу проналазака је спостављање ефикасног система трансфера технологија између научноистраживачких институција и привреде. Центар за трансфер технологије Универзитета у Београду својом делатношћу подстиче и подржава бољу сарадњу између Универзитета и привреде.

У оквиру Пројекта 158881-TEMPUS-1-2009-1-RS-TEMPUSJPHES „National Platform for Knowledge Triangle in Serbia“, развијен је Портал за трансфер технологије. У питању је онлине систем за подршку процесу трансфера технологије чији је циљ брзо и ефикасно формирање јединствене базе технологија и успостављање везе и сарадње између научноистраживачких институција и компанија. Систем треба да подржи и омогући прикупљање информација о технологијама којима располажу академске институције, с једне стране, и потенцијалима компанија за пласман технологије са друге. Систем омогућава регистрованим корисницима постављање описа технологија којима располажу и на тај начин промоцију, а такође и претраживање потенцијала за пласман технологија којима располажу компаније и проналажење најпогоднијег партнера за даљи развој или лиценцирање технологије.

Регистрација академских институција на систем могућа је искључиво механизмом слања позива. Позив за регистрацију добићете од Центра за трансфер технологије у форми електронске поруке, а да бисте се успешно регистровали неопходно је да пратите линк из позива. Након регистрације, можете упутити позив за пријаву на систем катедрама и лабораторијама у оквиру Вашег факултета/института.

Корисничко упутство за апликацију са детаљнијим информацијама о процесу регистрације, постављања описа технологија и претраживања, можете пронаћи овде.