Почетна arrow Факултет arrow Публикације arrow Научни резултати

Научни резултати са националних конференција

Остварени научни резултати у периоду: 1970 - 1999

 • Наслов
  Analiza jedne klase frakcionih sistema primjenom alpha-transformacije
  Аутори
  T. Šekara, M. Stanković, S. Stanković
  Категорија
  M63
  Референца
  T. Šekara, M. Stanković, S. Stanković, Analiza jedne klase frakcionih sistema primjenom alpha-transformacije, ETRAN, Zlatibor, 1995.
 • Наслов
  Analiza linearnih frakcionih sistema
  Аутори
  T. Šekara, M. Stanković
  Категорија
  M63
  Референца
  T. Šekara, M. Stanković, Analiza linearnih frakcionih sistema, ETRAN, Vrnjačka Banja, 1998.
 • Наслов
  Analiza nelinearnih elemenata u EES-u u harmonijskom domenu
  Аутори
  N. Rajaković
  Категорија
  M63
  Референца
  N. Rajaković, Analiza nelinearnih elemenata u EES-u u harmonijskom domenu, XIX Savetovanje elektroenergetičara Jugoslavije, Bled, 1989.
 • Наслов
  Analiza tačnosti algoritma navigacije na bazi obrade slike referentnih objekata
  Аутори
  S. Graovac, T. Šekara
  Категорија
  M63
  Референца
  S. Graovac, T. Šekara, Analiza tačnosti algoritma navigacije na bazi obrade slike referentnih objekata, ETRAN, Zlatibor, 1999.
 • Наслов
  Analogna simulacija frakcionih sistema primjenom alpha-transformacije
  Аутори
  T. Šekara, M. Stanković
  Категорија
  M63
  Референца
  T. Šekara, M. Stanković, Analogna simulacija frakcionih sistema primjenom alpha-transformacije, ETRAN, Budva, 1996.
 • Наслов
  Automatsko generisanje C++ koda konačnih automata
  Аутори
  L. Lazarević, D. Milićev
  Категорија
  M63
  Референца
  L. Lazarević, D. Milićev, Automatsko generisanje C++ koda konačnih automata, TELFOR, Beograd, 1999.
 • Наслов
  Biofizičke osnove izmenjenih stanja svesti
  Аутори
  D. Raković
  Категорија
  M63
  Референца
  D. Raković, Biofizičke osnove izmenjenih stanja svesti, Zbornik radova XXXIII Jug. simp. medicinske fizike i biofizike, Beograd, 1995.
 • Наслов
  Biofizičke osnove mikrotalasne rezonantne terapije i elektrofiziološki korelati mikrotalasne rezonantne relaksacije
  Аутори
  D. Raković, Z. Jovanović-Ignjatić, D. Radenović, M. Tomašević, E. Jovanov, V. Radivojević, Ž. Martinović, D. Glišović, Đ. Baljozović, M. Vujisić
  Категорија
  M63
  Референца
  D. Raković, Z. Jovanović-Ignjatić, D. Radenović, M. Tomašević, E. Jovanov, V. Radivojević, Ž. Martinović, D. Glišović, Đ. Baljozović, M. Vujisić, Biofizičke osnove mikrotalasne rezonantne terapije i elektrofiziološki korelati mikrotalasne rezonantne relaksacije, Zbornik radova "Svest, spavanje, snovi", N. Ilanković, ed., 1999.
 • Наслов
  Biofizički model svesti: normalna, izmenjena i prelazna stanja svesti
  Аутори
  D. Raković
  Категорија
  M63
  Референца
  D. Raković, Biofizički model svesti: normalna, izmenjena i prelazna stanja svesti, Zbornik radova "Svest, spavanje, snovi", N. Ilanković, ed., Klinički centar Srbije, Beograd, 1999.
 • Наслов
  Biokompjuteri - perspektive
  Аутори
  D. Raković
  Категорија
  M63
  Референца
  D. Raković, Biokompjuteri - perspektive, Zbornik radova XV MIEL-a, Banja Luka, 1987.
 • Наслов
  Detekcija kvarova u cilindričnom namotaju transformatora na osnovu prenosne funkcije
  Аутори
  J. Mikulović, T. Šekara, M. Stanković
  Категорија
  M63
  Референца
  J. Mikulović, T. Šekara, M. Stanković, Detekcija kvarova u cilindričnom namotaju transformatora na osnovu prenosne funkcije, Preventivni inženjering i osiguranje u energetici, Vrnjačka Banja, 1998.
 • Наслов
  Detekcija kvarova u transformatoru na osnovu prenosne funkcije
  Аутори
  J. Mikulović, T. Šekara, M. Stanković
  Категорија
  M63
  Референца
  J. Mikulović, T. Šekara, M. Stanković, Detekcija kvarova u transformatoru na osnovu prenosne funkcije, IT Žabljak, Žabljak, 1998.
 • Наслов
  Detekcija kvarova u transformatoru sa višeslojnim namotajima pomoću prenosne funkcije
  Аутори
  J. Mikulović, T. Šekara, M. Stanković
  Категорија
  M63
  Референца
  J. Mikulović, T. Šekara, M. Stanković, Detekcija kvarova u transformatoru sa višeslojnim namotajima pomoću prenosne funkcije, ETRAN, Vrnjačka Banja, 1998.
 • Наслов
  Digitalno merenja pokazatelja kvaliteta električne energije i aktivne i reaktivne snage
  Аутори
  V. Terzija, J. Mikulović
  Категорија
  M63
  Референца
  V. Terzija, J. Mikulović, Digitalno merenja pokazatelja kvaliteta električne energije i aktivne i reaktivne snage, 1997.
 • Наслов
  Dijagnostika stanja svesti praćenjem prostorno-vremenskih promena elektroencefalografske aktivnosti
  Аутори
  E. Jovanov, D. Raković, V. Radivojević, D. Kušić, P. Šuković, M. Car
  Категорија
  M63
  Референца
  E. Jovanov, D. Raković, V. Radivojević, D. Kušić, P. Šuković, M. Car, Dijagnostika stanja svesti praćenjem prostorno-vremenskih promena elektroencefalografske aktivnosti, Zbornik ETRAN-a, 1995.
 • Наслов
  Elektroencefalografski korelati izmenjenih stanja svesti u transcendentalnoj meditaciji
  Аутори
  M. Tomašević, D. Raković, E. Jovanov, V. Radivojević, M. Car
  Категорија
  M63
  Референца
  M. Tomašević, D. Raković, E. Jovanov, V. Radivojević, M. Car, Elektroencefalografski korelati izmenjenih stanja svesti u transcendentalnoj meditaciji, Zbornik radova ECPD seminara "Svest: naučni izazov 21. veka", Lj. Rakić, D. Raković, Đ. Koruga, A. Marjanović, eds., ECPD, Beograd, 1996.
 • Наслов
  Elektrohemijske i elektrooptičke neuronske mreže i svest
  Аутори
  D. Raković
  Категорија
  M63
  Референца
  D. Raković, Elektrohemijske i elektrooptičke neuronske mreže i svest, Zbornik radova "Svest, spavanje, snovi", N. Ilanković, ed., Klinički centar Srbije, Beograd, 1999.
 • Наслов
  Estimacija opterećenja u distributivnim mrežama na bazi raspoloživih merenja
  Аутори
  N. Rajaković, N. Arsenijević, A. Savić, P. Tepavčević
  Категорија
  M63
  Референца
  N. Rajaković, N. Arsenijević, A. Savić, P. Tepavčević, Estimacija opterećenja u distributivnim mrežama na bazi raspoloživih merenja, YUKO CIGRE Studijski komitet 31 - Distributivne mreže, Aranđelovac, 1996.
 • Наслов
  Fuzzy model potrošnje za analizu kolapsa napona
  Аутори
  D. Tasić, N. Rajaković, M. Đukanović
  Категорија
  M63
  Референца
  D. Tasić, N. Rajaković, M. Đukanović, Fuzzy model potrošnje za analizu kolapsa napona, XL ETRAN, Budva, 1996.
 • Наслов
  Grafo-analitički i analitički test stabilnosti frakcionih sistema
  Аутори
  T. Šekara, M. Stanković
  Категорија
  M63
  Референца
  T. Šekara, M. Stanković, Grafo-analitički i analitički test stabilnosti frakcionih sistema, ETRAN, Zlatibor, 1999.
 • Наслов
  Hijerarhijska metodologija modelovanja sistema upravljanja procesom proizvodnje
  Аутори
  D. Milićev, V. Krunić
  Категорија
  M63
  Референца
  D. Milićev, V. Krunić, Hijerarhijska metodologija modelovanja sistema upravljanja procesom proizvodnje, YuInfo, Kopaonik, 1998.
 • Наслов
  Hijerarhijske neuronske mreže i moždani talasi: na putu ka teoriji svesti
  Аутори
  D. Raković
  Категорија
  M63
  Референца
  D. Raković, Hijerarhijske neuronske mreže i moždani talasi: na putu ka teoriji svesti, Zbornik radova ECPD seminara "Svest: naučni izazov 21. veka", Lj. Rakić, D. Raković, Đ. Koruga, A. Marjanović, eds., ECPD, Beograd, 1996.
 • Наслов
  Identifikacija potreba za kompenzacijom reaktivne snage u okviru elektrodistributivnih preduzeća Crne Gore
  Аутори
  N. Arsenijević, N. Rajaković, V. Vučić
  Категорија
  M63
  Референца
  N. Arsenijević, N. Rajaković, V. Vučić, Identifikacija potreba za kompenzacijom reaktivne snage u okviru elektrodistributivnih preduzeća Crne Gore, CIGRÉ, 1999.
 • Наслов
  Implementacija programskog paketa za angažovanje termoagregata u EES na personalnom računaru
  Аутори
  S. Ružić, N. Rajaković
  Категорија
  M63
  Референца
  S. Ružić, N. Rajaković, Implementacija programskog paketa za angažovanje termoagregata u EES na personalnom računaru, VIII Savetovanje o upravljanju i informatici u elektroprivredi Jugoslavije, Cavtat, 1990.
 • Наслов
  Implementacija računarske simulacije generisanja pobuda za softver učesničkog bloka sistema DKTS-30
  Аутори
  V. Minčev, D. Milićev
  Категорија
  M63
  Референца
  V. Minčev, D. Milićev, Implementacija računarske simulacije generisanja pobuda za softver učesničkog bloka sistema DKTS-30, ETRAN, Zlatibor, 1997.
 • Наслов
  Informacija o ispitivanju 110 kV kabla od umreženog polietilena u uslovima ubrzanog starenja
  Аутори
  M. Savić, N. Rajaković, V. Stojanović, M. Grkinić
  Категорија
  M63
  Референца
  M. Savić, N. Rajaković, V. Stojanović, M. Grkinić, Informacija o ispitivanju 110 kV kabla od umreženog polietilena u uslovima ubrzanog starenja, X Simpozijum o energetskim kablovima, Split, 1986.
 • Наслов
  Izvori paralelizma kod softverske protočnosti petlji sa uslovnim grananjima
  Аутори
  D. Milićev
  Категорија
  M63
  Референца
  D. Milićev, Izvori paralelizma kod softverske protočnosti petlji sa uslovnim grananjima, YuInfo, Brezovica, 1996.
 • Наслов
  Jedan pristup informacionoj osnovi za proračune stacionarnih stanja distributivnih mreža
  Аутори
  N. Rajaković, N. Arsenijević, D. Maričić
  Категорија
  M63
  Референца
  N. Rajaković, N. Arsenijević, D. Maričić, Jedan pristup informacionoj osnovi za proračune stacionarnih stanja distributivnih mreža, I naučno-stručni skup INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, Žabljak, 1996.
 • Наслов
  Jednostavno izvršno okruženje za programski jezik Concurrent C++
  Аутори
  J. Stamenović, D. Milićev
  Категорија
  M63
  Референца
  J. Stamenović, D. Milićev, Jednostavno izvršno okruženje za programski jezik Concurrent C++, ETRAN, Zlatibor, 1995.
 • Наслов
  Karakteristike dijagrama opterećenja potrošača hotelskog tipa u Vrnjačkoj Banji
  Аутори
  N. Rajaković, N. Arsenijević, D. Miletić
  Категорија
  M63
  Референца
  N. Rajaković, N. Arsenijević, D. Miletić, Karakteristike dijagrama opterećenja potrošača hotelskog tipa u Vrnjačkoj Banji, CIGRÉ, 1999.
 • Наслов
  Mesh: Metod za integralno upravljanje poslovodnim i proizvodnim sistemima u naftnoj industriji
  Аутори
  D. Milićev, V. Krunić
  Категорија
  M63
  Референца
  D. Milićev, V. Krunić, Mesh: Metod za integralno upravljanje poslovodnim i proizvodnim sistemima u naftnoj industriji, Yung Info, Zlatibor, 1998.
 • Наслов
  Metoda dekompozicije snaga u linearnim električnim mrežama
  Аутори
  T. Šekara
  Категорија
  M63
  Референца
  T. Šekara, Metoda dekompozicije snaga u linearnim električnim mrežama, ETRAN, Zlatibor, 1995.
 • Наслов
  Metoda proračuna graničnog kosog raspona
  Аутори
  G. Muždeka, N. Rajaković, Z. Radojević
  Категорија
  M63
  Референца
  G. Muždeka, N. Rajaković, Z. Radojević, Metoda proračuna graničnog kosog raspona, XVII Savetovanje elektroenergetičara Jugoslavije, Struga, 1985.
 • Наслов
  Metoda proračuna graničnog raspona
  Аутори
  G. Muždeka, N. Rajaković, Z. Radojević
  Категорија
  M63
  Референца
  G. Muždeka, N. Rajaković, Z. Radojević, Metoda proračuna graničnog raspona, XVI Savetovanje elektroenergetičara Jugoslavije, Opatija, 1983.
 • Наслов
  Model za određivanje frekvencijskih karakteristika namotaja transformatora
  Аутори
  J. Mikulović, T. Šekara, M. Stanković
  Категорија
  M63
  Референца
  J. Mikulović, T. Šekara, M. Stanković, Model za određivanje frekvencijskih karakteristika namotaja transformatora, IT Žabljak, Žabljak, 1999.
 • Наслов
  Mogućnost rada velikih turbogeneratora sa klasičnim regulatorima napona
  Аутори
  G. Muždeka, Z. Radojević, N. Rajaković
  Категорија
  M63
  Референца
  G. Muždeka, Z. Radojević, N. Rajaković, Mogućnost rada velikih turbogeneratora sa klasičnim regulatorima napona, XVI Savetovanje elektroenergetičara Jugoslavije, Opatija, 1983.
 • Наслов
  Molekularna elektronika
  Аутори
  D. Raković
  Категорија
  M63
  Референца
  D. Raković, Molekularna elektronika, Zbornik radova "Savremeni materijali i tehnologije u elektrotehnici", Beograd, 1990.
 • Наслов
  Moždani talasi, neuronske mreže, i jonske strukture: biofizički model izmenjenih stanja svesti
  Аутори
  D. Raković
  Категорија
  M63
  Референца
  D. Raković, Moždani talasi, neuronske mreže, i jonske strukture: biofizički model izmenjenih stanja svesti, ECPD zbornik "Svest: naučni izazov 21. veka", D. Raković, Đ. Koruga, eds., ECPD & Čigoja, Beograd, 1996.
 • Наслов
  Neka algoritamska rešenja alpha-transformacije sa komparativnom analizom
  Аутори
  T. Šekara, S. Stanković, M. Stanković
  Категорија
  M63
  Референца
  T. Šekara, S. Stanković, M. Stanković, Neka algoritamska rešenja alpha-transformacije sa komparativnom analizom, IT Žabljak, Žabljak, 1997.
 • Наслов
  Novi adaptivni numerički algoritam za merenje frekvencije mreže
  Аутори
  V. Terzija, J. Mikulović, M. Đurić
  Категорија
  M63
  Референца
  V. Terzija, J. Mikulović, M. Đurić, Novi adaptivni numerički algoritam za merenje frekvencije mreže, 1995.
 • Наслов
  Novi algoritam za optimalnu kompenzaciju reaktivnih snaga u distributivnim mrežama
  Аутори
  N. Rajaković, N. Arsenijević, D. Maričić, M. Đukanović
  Категорија
  M63
  Референца
  N. Rajaković, N. Arsenijević, D. Maričić, M. Đukanović, Novi algoritam za optimalnu kompenzaciju reaktivnih snaga u distributivnim mrežama, XL ETRAN, Budva, 1996.
 • Наслов
  Novi metod za pseudoinverziju matrica primjenom transformacije
  Аутори
  T. Šekara, S. Stanković, M. Stanković
  Категорија
  M63
  Референца
  T. Šekara, S. Stanković, M. Stanković, Novi metod za pseudoinverziju matrica primjenom transformacije, IT Žabljak, Žabljak, 1998.
 • Наслов
  Novi poluprovodnički materijali
  Аутори
  P. Nikolić, D. Raković
  Категорија
  M61
  Референца
  P. Nikolić, D. Raković, Novi poluprovodnički materijali, Zbornik radova XIV MIEL-a, Beograd, 1986.
 • Наслов
  Novi pristup proračunu snaga u elektroenergetskim sistemima
  Аутори
  T. Šekara, J. Mikulović
  Категорија
  M63
  Референца
  T. Šekara, J. Mikulović, Novi pristup proračunu snaga u elektroenergetskim sistemima, JUKO CIGRE, Herceg Novi, 1997.
 • Наслов
  Obrada Signala Primjenom alpha-transformacije
  Аутори
  T. Šekara, Ž. Đurović
  Категорија
  M63
  Референца
  T. Šekara, Ž. Đurović, Obrada Signala Primjenom alpha-transformacije, ETRAN, Zlatibor, 1994.
 • Наслов
  Od duhovnosti do racionalnosti i natrag: prelazna stanja svesti za globalno reprogramiranje prostorno-vremenske mreže kolektivne svesti
  Аутори
  D. Raković
  Категорија
  M63
  Референца
  D. Raković, Od duhovnosti do racionalnosti i natrag: prelazna stanja svesti za globalno reprogramiranje prostorno-vremenske mreže kolektivne svesti, Zbornik radova "Svest, spavanje, snovi", N. Ilanković, ed., Klinički centar Srbije, Beograd, 1999.
 • Наслов
  Optimizacija tokova različitih tipova goriva
  Аутори
  N. Rajaković, N. Arsenijević
  Категорија
  M63
  Референца
  N. Rajaković, N. Arsenijević, Optimizacija tokova različitih tipova goriva, Energetika Srpske 98, Teslić, 1998.
 • Наслов
  Organizacija softvera u sistemu DKTS30
  Аутори
  V. Minčev, V. Hiršl, D. Milićev
  Категорија
  M63
  Референца
  V. Minčev, V. Hiršl, D. Milićev, Organizacija softvera u sistemu DKTS30, TELFOR, Beograd, 1998.
 • Наслов
  Planiranje aktivnosti industrijskog potrošača u cilju smanjenja maksimalnog opterećenja
  Аутори
  N. Rajaković, N. Arsenijević, D. Bogdanović
  Категорија
  M63
  Референца
  N. Rajaković, N. Arsenijević, D. Bogdanović, Planiranje aktivnosti industrijskog potrošača u cilju smanjenja maksimalnog opterećenja, CIGRÉ, 1999.
 • Наслов
  Planiranje rada pumpno-akumulacionih hidroelektrana
  Аутори
  S. Ružić, N. Rajaković
  Категорија
  M63
  Референца
  S. Ružić, N. Rajaković, Planiranje rada pumpno-akumulacionih hidroelektrana, XX Savetovanje JUKO CIGRE, Neum, 1991.
 • Наслов
  Poliacetilenski solitonski prekidači u svetlu strukture poliacetilena
  Аутори
  D. Raković, L. А. Gribov
  Категорија
  M63
  Референца
  D. Raković, L. А. Gribov, Poliacetilenski solitonski prekidači u svetlu strukture poliacetilena, Zbornik radova XV MIEL-a, Banja Luka, 1987.
 • Наслов
  Pomoćne alatke za testiranje softvera telefonske centrale DKTS30
  Аутори
  D. Šuša, D. Milićev
  Категорија
  M63
  Референца
  D. Šuša, D. Milićev, Pomoćne alatke za testiranje softvera telefonske centrale DKTS30, Yu Info, Kopaonik, 1998.
 • Наслов
  Postupci za izračunavanje i interpretacije faktora jednovremenosti
  Аутори
  G. Muždeka, Z. Radojević, N. Rajaković
  Категорија
  M63
  Референца
  G. Muždeka, Z. Radojević, N. Rajaković, Postupci za izračunavanje i interpretacije faktora jednovremenosti, XVIII Savetovanje elektroenergetičara Jugoslavije, Budva, 1987.
 • Наслов
  Potencijalna primjena frakcione transformacije u analizi i procesiranju signala
  Аутори
  T. Šekara, S. Stanković, M. Stanković
  Категорија
  M63
  Референца
  T. Šekara, S. Stanković, M. Stanković, Potencijalna primjena frakcione transformacije u analizi i procesiranju signala, IT Žabljak, Žabljak, 1996.
 • Наслов
  Predikatska softverska protočnost petlji sa uslovnim grananjima
  Аутори
  D. Milićev, Z. Jovanović
  Категорија
  M63
  Референца
  D. Milićev, Z. Jovanović, Predikatska softverska protočnost petlji sa uslovnim grananjima, Informacione tehnologije, Žabljak, 1997.
 • Наслов
  Presek sadašnjeg stanja u mikroelektronici
  Аутори
  D. Raković
  Категорија
  M63
  Референца
  D. Raković, Presek sadašnjeg stanja u mikroelektronici, Zbornik radova "Molekularne mašine", Beograd, 1986.
 • Наслов
  Primena algoritma Njutnovog tipa u digitalnoj distantnoj zaštiti nadzemnih vodova
  Аутори
  V. Terzija, J. Mikulović, M. Đurić
  Категорија
  M63
  Референца
  V. Terzija, J. Mikulović, M. Đurić, Primena algoritma Njutnovog tipa u digitalnoj distantnoj zaštiti nadzemnih vodova, 1996.
 • Наслов
  Primena dinamičkog programiranja kod problema optimalne raspodele resursa u elektroenergetici
  Аутори
  N. Rajaković
  Категорија
  M63
  Референца
  N. Rajaković, Primena dinamičkog programiranja kod problema optimalne raspodele resursa u elektroenergetici, SYM-OP-IS 85, Herceg Novi, 1985.
 • Наслов
  Primena Mesh metodologije u projektovanju informaciono-upravljačkih sistema
  Аутори
  V. Krunić, D. Milićev, Z. Orčić
  Категорија
  M63
  Референца
  V. Krunić, D. Milićev, Z. Orčić, Primena Mesh metodologije u projektovanju informaciono-upravljačkih sistema, Yu Info, Kopaonik, 1998.
 • Наслов
  Primena mežnog programiranja za potrebe optimalne kompenzacije reaktivnih snaga u distributivnim mrežama
  Аутори
  N. Rajaković, N. Arsenijević, D. Muškatirović
  Категорија
  M63
  Референца
  N. Rajaković, N. Arsenijević, D. Muškatirović, Primena mežnog programiranja za potrebe optimalne kompenzacije reaktivnih snaga u distributivnim mrežama, XXIV JUKO CIGRÉ, Vrnjačka Banja, 1999.
 • Наслов
  Primena redukovane kombinatorne tehnike pri optimalnoj kompenzaciji reaktivnih snaga u distributivnim mrežama
  Аутори
  N. Rajaković, N. Arsenijević, D. Muškatirović
  Категорија
  M63
  Референца
  N. Rajaković, N. Arsenijević, D. Muškatirović, Primena redukovane kombinatorne tehnike pri optimalnoj kompenzaciji reaktivnih snaga u distributivnim mrežama, 23. Savetovanje YUKO CIGRE, Herceg Novi, 1997.
 • Наслов
  Primena tehnike estimacije stanja bazirane na metodi najmanjih kvadrata u distributivnim sistemima
  Аутори
  N. Rajaković, A. Savić, P. Tepavčević, N. Arsenijević
  Категорија
  M63
  Референца
  N. Rajaković, A. Savić, P. Tepavčević, N. Arsenijević, Primena tehnike estimacije stanja bazirane na metodi najmanjih kvadrata u distributivnim sistemima, XLI Etran, Zlatibor, 1997.
 • Наслов
  Primena Teslinog transformatora kod isptivanja izolatora
  Аутори
  R. Kovačić, N. Rajaković, LJ. Milanković, M. Savić
  Категорија
  M63
  Референца
  R. Kovačić, N. Rajaković, LJ. Milanković, M. Savić, Primena Teslinog transformatora kod isptivanja izolatora, XVIII Savetovanje elektroenergetičara Jugoslavije, Budva, 1987.
 • Наслов
  Pristup objektno-orijentisanom projektovanju softvera za rad u realnom vremenu
  Аутори
  D. Milićev, M. Miletić-Vidaković
  Категорија
  M63
  Референца
  D. Milićev, M. Miletić-Vidaković, Pristup objektno-orijentisanom projektovanju softvera za rad u realnom vremenu, TELFOR, Beograd, 1996.
 • Наслов
  Proračun prenapona u energetskim transformatorima na bazi modela stanja
  Аутори
  J. Mikulović, T. Šekara, M. Stanković
  Категорија
  M63
  Референца
  J. Mikulović, T. Šekara, M. Stanković, Proračun prenapona u energetskim transformatorima na bazi modela stanja, JUKO CIGRE, Vrnjačka Banja, 1999.
 • Наслов
  Proračun struja kratkih spojeva u industrijskim mrežama na personalnom računaru
  Аутори
  N. Rajaković, Z. Gajić
  Категорија
  M63
  Референца
  N. Rajaković, Z. Gajić, Proračun struja kratkih spojeva u industrijskim mrežama na personalnom računaru, XX Savetovanje JUKO CIGRE, Neum, 1991.
 • Наслов
  Proračun tokova snaga u okruženju savremenih programskih alata
  Аутори
  I. Škokljev, N. Rajaković, B. Kovačević, N. Arsenijević, A. Savić
  Категорија
  M63
  Референца
  I. Škokljev, N. Rajaković, B. Kovačević, N. Arsenijević, A. Savić, Proračun tokova snaga u okruženju savremenih programskih alata, SYMOPIS 97, Bečići, 1997.
 • Наслов
  Računarske simulacije eksploatacije reaktivnih resursa u industrijskim mrežama
  Аутори
  N. Rajaković, D. Tasić
  Категорија
  M63
  Референца
  N. Rajaković, D. Tasić, Računarske simulacije eksploatacije reaktivnih resursa u industrijskim mrežama, Savetovanje YU-INFO, Brezovica, 1996.
 • Наслов
  Rad velikih generatora sa višeparametarskom regulacijom napona - aspekt statičke stabilnosti
  Аутори
  G. Muždeka, D. Ostojić, N. Rajaković, Z. Radojević
  Категорија
  M63
  Референца
  G. Muždeka, D. Ostojić, N. Rajaković, Z. Radojević, Rad velikih generatora sa višeparametarskom regulacijom napona - aspekt statičke stabilnosti, XVII Savetovanje elektroenergetičara Jugoslavije, Struga, 1985.
 • Наслов
  Ravan model perzistencije objekata
  Аутори
  D. Marjanović, D. Milićev
  Категорија
  M63
  Референца
  D. Marjanović, D. Milićev, Ravan model perzistencije objekata, Informacione tehnologije, Žabljak, 1998.
 • Наслов
  Realizacija konačnih automata u konkurentnom okruženju
  Аутори
  V. Hiršl, A. Antonić, D. Milićev
  Категорија
  M63
  Референца
  V. Hiršl, A. Antonić, D. Milićev, Realizacija konačnih automata u konkurentnom okruženju, ETRAN, Zlatibor, 1997.
 • Наслов
  Realizacija koncepata konkurentnog programiranja u jeziku C++ pomoću metaklasa
  Аутори
  D. Milićev
  Категорија
  M63
  Референца
  D. Milićev, Realizacija koncepata konkurentnog programiranja u jeziku C++ pomoću metaklasa, YuInfo, Brezovica, 1995.
 • Наслов
  Realizacija osvajanja 110 kV kabla sa izolacijom od umreženog polietilena
  Аутори
  S. Nikolajević, I. Mladenović, M. Grkinić, M. Garić, LJ. Milanković, M. Savić, N. Rajaković, R. Garača
  Категорија
  M63
  Референца
  S. Nikolajević, I. Mladenović, M. Grkinić, M. Garić, LJ. Milanković, M. Savić, N. Rajaković, R. Garača, Realizacija osvajanja 110 kV kabla sa izolacijom od umreženog polietilena, XVIII Savetovanje elektroenergetičara Jugoslavije, Budva, 1987.
 • Наслов
  Realizacija osvajanja 110 kV kablovskog pribora za kabl sa izolacijom od umreženog polietilena
  Аутори
  S. Nikolajević, I. Mladenović, M. Grkinić, M. Garić, LJ. Milanković, M. Savić, N. Rajaković, R. Garača
  Категорија
  M63
  Референца
  S. Nikolajević, I. Mladenović, M. Grkinić, M. Garić, LJ. Milanković, M. Savić, N. Rajaković, R. Garača, Realizacija osvajanja 110 kV kablovskog pribora za kabl sa izolacijom od umreženog polietilena, XVIII Savetovanje elektroenergetičara Jugoslavije, Budva, 1987.
 • Наслов
  Samonoseći kabl i njegova opteretljivost
  Аутори
  M. Tanasković, S. Nikolajević, N. Rajaković
  Категорија
  M63
  Референца
  M. Tanasković, S. Nikolajević, N. Rajaković, Samonoseći kabl i njegova opteretljivost, Savetovanje JUKO CIGRE, XIV Simpozijum o kablovima, Jagodina, 1996.
 • Наслов
  Sinergizam u nastavi iz oblasti RISC arhitektura i VHDL programiranja
  Аутори
  V. Milutinović, D. Milićev, Z. Petković, D. Rašković, N. Stefanović, D. Jelić, M. Živković, M. Robal, M. Jelisavčić
  Категорија
  M63
  Референца
  V. Milutinović, D. Milićev, Z. Petković, D. Rašković, N. Stefanović, D. Jelić, M. Živković, M. Robal, M. Jelisavčić, Sinergizam u nastavi iz oblasti RISC arhitektura i VHDL programiranja, ETRAN, Niš, 1994.
 • Наслов
  Sinteza, osobine i primena superprovodnih keramika
  Аутори
  P. Nikolić, D. Raković, S. Vujatović, D. Todorović, O. Aleksić, Č. Petrović, D. Đorđević, F. Kermendi, M. Tomić, P. Osmokrović
  Категорија
  M63
  Референца
  P. Nikolić, D. Raković, S. Vujatović, D. Todorović, O. Aleksić, Č. Petrović, D. Đorđević, F. Kermendi, M. Tomić, P. Osmokrović, Sinteza, osobine i primena superprovodnih keramika, Zbornik Simp. primjenjene fizike, Sarajevo, 1987.
 • Наслов
  Softver za rad sa bazama podataka u digitalnom komutacionom telefonskom sistemu DKTS-30
  Аутори
  D. Vujadinović, Ž. Rosić, D. Milićev
  Категорија
  M63
  Референца
  D. Vujadinović, Ž. Rosić, D. Milićev, Softver za rad sa bazama podataka u digitalnom komutacionom telefonskom sistemu DKTS-30, ETRAN, Zlatibor, 1997.
 • Наслов
  Stabilnost dvomašinskog elektroenergetskog sistema na trajne i konačne poremećaje
  Аутори
  N. Rajaković
  Категорија
  M63
  Референца
  N. Rajaković, Stabilnost dvomašinskog elektroenergetskog sistema na trajne i konačne poremećaje, XIV Savetovanje JUKO CIGRE, Sarajevo, 1979.
 • Наслов
  Svest-religija-društvo: na pragu novog humanizma!?
  Аутори
  D. Raković
  Категорија
  M63
  Референца
  D. Raković, Svest-religija-društvo: na pragu novog humanizma!?, E-Zbornik ECPD Okruglog stola "Svest-religija-društvo: na pragu novog humanizma?", D. Raković, Đ. Koruga, eds., ECPD, Beograd, 1997.
 • Наслов
  Teslin transformator i jedna mogućnost njegove primene
  Аутори
  M. Savić, R. Kovačić, N. Rajaković
  Категорија
  M63
  Референца
  M. Savić, R. Kovačić, N. Rajaković, Teslin transformator i jedna mogućnost njegove primene, Simpozijum "Nikola Tesla", Zagreb-Smiljan, 1976.
 • Наслов
  Uprošćeni linearizovani dinamički model za procenu pojave naponskog sloma u EES-u
  Аутори
  D. Tasić, N. Rajaković
  Категорија
  M63
  Референца
  D. Tasić, N. Rajaković, Uprošćeni linearizovani dinamički model za procenu pojave naponskog sloma u EES-u, YUKO CIGRE, 1997.
 • Наслов
  Uticaj korone na optimalne naponske prilike kod problema optimalne raspodele reaktivnih snaga (sa ograničenjima)
  Аутори
  G. Muždeka, N. Rajaković
  Категорија
  M63
  Референца
  G. Muždeka, N. Rajaković, Uticaj korone na optimalne naponske prilike kod problema optimalne raspodele reaktivnih snaga (sa ograničenjima), XVI Savetovanje elektroenergetičara Jugoslavije, Opatija, 1983.
 • Наслов
  Uticaj promenljivog opterećenja i isušivanja zemljišta na intenzitet termički trajno dozvoljene gustine struje kabla
  Аутори
  D. Tasić, N. Rajaković
  Категорија
  M63
  Референца
  D. Tasić, N. Rajaković, Uticaj promenljivog opterećenja i isušivanja zemljišta na intenzitet termički trajno dozvoljene gustine struje kabla, Savetovanje JUKO CIGRE, XIV Simpozijum o kablovima, Jagodina, 1996.
 • Наслов
  Uvažavanje gubitaka aktivne snage na koronu kod optimizacije raspodele reaktivnih snaga u elektroenergetskom sistemu bez ograničavanja radnih veličina (napona)
  Аутори
  N. Rajaković
  Категорија
  M63
  Референца
  N. Rajaković, Uvažavanje gubitaka aktivne snage na koronu kod optimizacije raspodele reaktivnih snaga u elektroenergetskom sistemu bez ograničavanja radnih veličina (napona), XV Savetovanje JUKO CIGRE, Beograd, 1981.
 • Наслов
  Uvođenje konkurentnosti u jezik C++ pomoću metajezika
  Аутори
  D. Milićev
  Категорија
  M63
  Референца
  D. Milićev, Uvođenje konkurentnosti u jezik C++ pomoću metajezika, ETRAN, Niš, 1994.
 • Наслов
  Метода одстојања као помоћна метода централног пројектовања
  Аутори
  B. Malešević, R. Obradović
  Категорија
  M63
  Референца
  B. Malešević, R. Obradović, Метода одстојања као помоћна метода централног пројектовања, Зборник радова – научни скуп националног значаја, XIX Југословенско саветовање за нацртну геометрију и инжењерску графику, pp. 61 - 64, Нови Сад, 1997.