Почетна arrow Факултет arrow Публикације arrow Научни резултати

Научни резултати са националних конференција

Година одржавања конференција: 2001

 • Наслов
  AUTOMATSKI SISTEM ZA MERENJE KVALITETA SERVISA U GSM SISTEMU UZ PRIMENU GPS LOKALIZACIJE
  Аутори
  M. Koprivica
  Категорија
  M63
  Референца
  M. Koprivica, AUTOMATSKI SISTEM ZA MERENJE KVALITETA SERVISA U GSM SISTEMU UZ PRIMENU GPS LOKALIZACIJE, TELFOR 2001 - Studentska sekcija, Beograd, 2001.
 • Наслов
  Automatski sistem za merenje nivoa GSM signala sa GPS lokalizacijom
  Аутори
  R. Živanović, M. Simić, A. Nešković, Đ. Paunović
  Категорија
  M63
  Референца
  R. Živanović, M. Simić, A. Nešković, Đ. Paunović, Automatski sistem za merenje nivoa GSM signala sa GPS lokalizacijom, Telfor 2001, Beograd, 2001.
 • Наслов
  Automatsko prevođenje govorne konverzacije
  Аутори
  S. Jovičić, Z. Šarić
  Категорија
  M61
  Референца
  S. Jovičić, Z. Šarić, Automatsko prevođenje govorne konverzacije, TELFOR, pp. 447 - 454, Beograd, 2001.
 • Наслов
  Biofizičke osnove akupunkturne i mikrotalasne rezonantne stimulacije
  Аутори
  D. Raković
  Категорија
  M63
  Референца
  D. Raković, Biofizičke osnove akupunkturne i mikrotalasne rezonantne stimulacije, Zbornik radova "Savjetovanje iz biofizike", D. Mirjanić, ed., Banja Luka, 2001.
 • Наслов
  Komparativna analiza mogućih postupaka ometanja FH signala
  Аутори
  D. S. Vujić, J. D. Ćertić, M. L. Dukić
  Категорија
  M63
  Референца
  D. S. Vujić, J. D. Ćertić, M. L. Dukić, Komparativna analiza mogućih postupaka ometanja FH signala, TELFOR2001, pp. 238 - 241, Društvo za telekomunikacije, Beograd, 2001.
 • Наслов
  Kompenzacija reaktivne snage pri složenoperiodičnim režimima rada u elektroenergetskim sistemima
  Аутори
  T. Šekara, J. Mikulović, M. Stanković
  Категорија
  M63
  Референца
  T. Šekara, J. Mikulović, M. Stanković, Kompenzacija reaktivne snage pri složenoperiodičnim režimima rada u elektroenergetskim sistemima, IT Žabljak, Žabljak, 2001.
 • Наслов
  Makroskopski kvantni efekti u biofizici
  Аутори
  D. Raković, M. Dugić, M. Ćirković
  Категорија
  M63
  Референца
  D. Raković, M. Dugić, M. Ćirković, Makroskopski kvantni efekti u biofizici, Zbornik radova "Satelitski simpozijum epoha kvanta: 100 godina od otkrića kvanta", D. Mirjanić, ed., ANU RS, Banja Luka, BiH, 2001.
 • Наслов
  Mogućnosti generisanja signala sa frekvencijskim skakanjem korišćenjem direktne digitalne sinteze
  Аутори
  G. B. Marković, D. S. Vujić, J. D. Ćertić, M. L. Dukić
  Категорија
  M63
  Референца
  G. B. Marković, D. S. Vujić, J. D. Ćertić, M. L. Dukić, Mogućnosti generisanja signala sa frekvencijskim skakanjem korišćenjem direktne digitalne sinteze, iX Telekomunikacioni forum - TELFOR 2001, pp. 176 - 179, Društvo za telekomunikacije, 20-22 novembar, Beograd, Srbija, 2001.
 • Наслов
  Objektno orijentisani informacioni sistemi
  Аутори
  D. Milićev
  Категорија
  M61
  Референца
  D. Milićev, Objektno orijentisani informacioni sistemi, Yung Info, Zlatibor, 2001.
 • Наслов
  Proračuni gubitaka električne energije u distributivnim mrežama niskog napona u Republici Srpskoj
  Аутори
  N. Rajaković, M. Ivković, M. Vuković
  Категорија
  M63
  Референца
  N. Rajaković, M. Ivković, M. Vuković, Proračuni gubitaka električne energije u distributivnim mrežama niskog napona u Republici Srpskoj, Energetika Srpske 2001, Banja Vrućica – Teslić, 2001.
 • Наслов
  Proračuni gubitaka električne energije u distributivnim mrežama srednjeg napona u Republici Srpskoj
  Аутори
  S. Minić, N. Rajaković, G. Radović
  Категорија
  M63
  Референца
  S. Minić, N. Rajaković, G. Radović, Proračuni gubitaka električne energije u distributivnim mrežama srednjeg napona u Republici Srpskoj, Energetika Srpske 2001, Banja Vrućica – Teslić, 2001.
 • Наслов
  Racionalizacija potrošnje energije
  Аутори
  N. Rajaković
  Категорија
  M63
  Референца
  N. Rajaković, Racionalizacija potrošnje energije, Energetika Srpske 2001, Banja Vrućica – Teslić, 2001.
 • Наслов
  Raman spektroskopija jednoslojnih armchair nanotuba ekstremno malih poluprečnika
  Аутори
  M. Grujić, R. Kostić, D. Raković
  Категорија
  M63
  Референца
  M. Grujić, R. Kostić, D. Raković, Raman spektroskopija jednoslojnih armchair nanotuba ekstremno malih poluprečnika, Zbornik ETRAN-a, Aranđelovac, 2001.
 • Наслов
  Servoakcelerometarski sistem za određivanje ubrzanja, brzine i pomeranja
  Аутори
  M. Malović, D. Stanković, T. Šekara
  Категорија
  M63
  Референца
  M. Malović, D. Stanković, T. Šekara, Servoakcelerometarski sistem za određivanje ubrzanja, brzine i pomeranja, ETRAN, Bukovička Banja, 2001.
 • Наслов
  Standardi za bežični LAN
  Аутори
  V. M. Blagojević, D. S. Vujić
  Категорија
  M63
  Референца
  V. M. Blagojević, D. S. Vujić, Standardi za bežični LAN, TELFOR 2001, pp. 343 - 346, Društvo za telekomunikacije, Beograd, 2001.
 • Наслов
  Strukturna stabilnost frakcionih sistema u parametarskoj ravni (D razlaganje)
  Аутори
  T. Šekara, M. Stanković
  Категорија
  M63
  Референца
  T. Šekara, M. Stanković, Strukturna stabilnost frakcionih sistema u parametarskoj ravni (D razlaganje), ETRAN, Bukovička Banja, 2001.