Почетна arrow Вести

Обавештење о формирању нове буџетске листе за студенте докторских академских студија

Обавештење о формирању нове буџетске листе за студенте докторских академских студија уписаних први пут у прву годину школске 2010/11. и 2011/12. године.

У складу са Правилником о докторским студијама, чл. 16, за 2. и 3. годину студија формирају се нове буџетске листе студената који су остварили Законско право на финансирање из буџета (остварених 48 ЕСПБ у току претходне школске године).

Право на финансирање из буџета у 2. години имају студенти уписани први пут у прву годину школске 2011/12. године, а право на финансирање из буџета у 3. години имају студенти уписани први пут у прву годину школске 2010/11. године.

Квоте за буџет су 30 места за 2. годину и 17 места за 3. годину.

У укупан број бодова, на основу којих ће се вршити рангирање, рачуна се и број бодова добијен за остварене научне радове, објављене током предходних година студија на докторским студијама на овом Факултету, а који су дефинисани Правилником о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача („Сл. гласник РС“, број 38/08).

Списак научних радова и фотокопије радова, објављених током предходних година студија на докторским студијама на овом Факултету, потребно је донети у Студентски одсек најкасније до понедељка 25.02.2013. године до 15 часова.

Корекциони фактор добијају кандидати који испуњавају неки од следећих услова:

  • кандидат је запослен или је у поступку избора у звање асистента на Електротехничком факултету у Београду;
  • кандидат је запослен на Електротехничком факултету у Београду као сарадник на пројектима које финансира Министарство просвете и науке;
  • кандидат је запослен на неком другом факултету или институту у оквиру Универзитета у Београду;
  • кандидат је незапослен и прихвата да буде ангажован за помоћ у извођењу наставе на Електротехничком факултету у Београду у обиму који дефинише Комисија за студије трећег степена

док је за остале кандидате једнак нули.

Да би се остварило право на добијање корекционог фактора, потребно је донети потврду о запослењу на некој од наведених установа, у Студентски одсек најкасније до понедељка 25.02.2013. године до 15 часова или потписати изјаву да је студент незапослен и прихвата да буде ангажован за помоћ у извођењу наставе на Електротехничком факултету у Београду.