Почетна arrow Вести

Отворени позив за избор нових рецензената за евалуацију установа и студијских програма

Комисија за акредитацију и проверу квалитета позива наставнике свих факултета и високих школа у Републици Србији који имају одговарајуће научне и стручне референце да се пријаве за рецензенте за евалуацију установа и студијских програма у поступку акредитације и спољашње провере квалитета.

С обзиром на то да је отпочео нови циклус акредитације, неопходно је да се обнови и допуни списак рецензената за евалуацију високошколских установа и студијских програма који су пријављени за акредитацију. Детаљније о отвореном позиву за избор нових рецензената за евалуацију установа и студијских програма у поступку акредитације и спољашње провере квалитета можете погледати на сајту Комисије за акредитацију и проверу квалитета:

http://www.kapk.org/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=26

Сви заинтересовани, потенцијални рецензенти, потребно је да попуне Образац за пријављивање кандидата за именовање рецензената који се може преузети са веб странице Комисије за акредитацију и проверу квалитета:

http://www.kapk.org/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=56

Попуњен и потписан образац, заједно са једним примерком попуњеног обрасца у електронској форми, треба доставити Комисији за акредитацију и проверу квалитета, Палата Србија, Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Београд.

Датум: 4.02.2013.

Проф. др Вера Вујчић,
Председник Комисије за акредитацију и проверу квалитета