Почетна arrow Обавештења arrow Самовредновање 2012/2013

Самовредновање и оцењивање квалитета Електротехничког факултета у Београду

Електротехнички факултет у Београду редовно спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета својих студијских програма, наставе и услова рада, као и анализе оцена и пролазности студената.

У 2012. години Електротехнички факултет је у складу са законским обавезама приступио изради
Извештаја о поступку и резултатима самовредновања.

Извештај о самовредновању структуриран је у складу са стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа (стандарди 1-14):

Анкете које се спроводе на Електротехничком факултету у Београду сваке године су:

Анкета 1Анкета новоуписаних студената
Анкета 2Анкета о оцени рада служби факултета од стране студената
Анкета 3Анкета о квалитету предмета
Анкета 4Анкета о квалитету наставе
Анкета 5Анкета за послодавце
Анкета 6Анкета за запослене који су се школовали на ЕТФ
Анкета 7Процена квалитета од стране запослених
Анкета 8Анкета о процени објективности
Анкета 9Оцена студената о заврпеним студијским програмима
Анкета 10Анкета о процени броја ЕСПБ по предметима