Почетна arrow Архива

Развој и тестирање алгоритама дистантних заштита на бази фазне компарације у временском домену

У организацији IEEE PES Подружнице за Србију и Црну Гору одржаће се научна трибина у четвртак 14.02.2013 у 14 часова у сали 70 Електротехничког факултета Универзитета у Београду.

Развој и тестирање алгоритама дистантних заштита на бази фазне компарације у временском домену

Мр Синиша Зубић

Кратак садржај предавања:

У предавању ће бити презентовани публиковани резултати истраживања алгоритама дистантних заштита на бази фазне компарације у временском домену. До данас је развијен велики број алгоритама дигиталних заштита али детекција кварова код дистантних заштита је најчешће заснована на фазном поређењу сигнала добијених из одговарајуће комбинације фазних струја и напона мјерених на штићеном воду. Мјерени сигнали се најчешће анализирају у фазорском домену тако што се одреде фазори основног хармоника које је лако комбиновати и фазно поредити. За разлику од овог приступа представљени алгоритми су базирани на обради сигнала и њиховом фазном поређењу у временском домену. Овај приступ доноси низ специфичности, од реализације потребне карактеристике реаговања до потребног броја рачунских операција, кашњења и фреквентних карактеристика алгоритма. Током бројних тестирања алгоритама дошло се до закључка да уобичајни начин тестирања који се користи у готово свим доступним радовима не пружа прави увид о томе колико поуздано ће алгоритми детектовати квар, односно колико често ће се десити лажна реаговања на кварове изван штићене зоне. Због тога су предложени тестови брзине и успјешности детекције кварова базирани на великом броју симулација које користе расподјеле одговарајућих величина добијене на основу података из преносних мрежа.

Биографија предавача:

Синиша Зубић (1982) је дипломирао 2006. године и магистрирао 2010. године на Електротехничком факултету Универзитета у Бањалуци. Од 2006. године ради на Електротехничком факултету у Бањалуци као асистент на више предмета (Заштита у електроенергетским системима, Техника високог напона, Експлоатација електроенергетских система, Основи електроенергетике...). Области у којима истражује су релејна заштита, примјена дигиталне обраде сигнала у електроенергетским системима и аутоматизација дистрибутивних мрежа. Тренутно ради на докторској тези из области релејне заштите. Аутор је или коаутор на око 20 радова од којих је један публикован у интернационалном часопису са импакт фактором, неколико на интернационалним конференцијама, а остали у регионалним часописима и конференцијама. Коаутор је књиге Алгоритми за дигиталне релејне заштите. Члан је IEEE удружења.