Početna arrow Obaveštenja arrow Javni uvid

Related Items

Obaveštenja o javnom uvidu

  1. Izveštaji Komisije o izboru u zvanje
  2. Izveštaji Komisije o pregledu i oceni doktorske disertacije

    Napomena: Doktorske disertacije i izveštaji Komisija o pregledu i oceni doktorskih disertacija mogu se videti u Biblioteci Fakulteta u roku od 30 dana od dana objave obaveštenja.

  3. Izveštaji Komisije o pregledu i oceni magistarske teze

    Napomena: Magistarske teze i izveštaji Komisija o pregledu i oceni magistarskih teza mogu se videti u Biblioteci Fakulteta u roku od 15 dana od dana objave obaveštenja.

  4. Izveštaji Komisije o pregledu i oceni master rada

    Napomena: Master radovi i izveštaji Komisija o pregledu i oceni master radova mogu se videti u Studentskom odseku u roku od 7 dana od dana objave obaveštenja.