Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Нуклеарна техника
Акроним 13Е064НТ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Физичка електроника - смер Биомедицински и еколошки инжењеринг
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Предраг Маринковић
доц. др Ковиљка Станковић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Ковиљка Станковић
доц. др Милош Вујисић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Ковиљка Станковић
доц. др Милош Вујисић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Студенти се упознају са општим особинама језгра, радиоактивношћу, интеракцијама неутрона и језгара и радиоактивношћу. Неутронска физика и физика фузионих и фисионих реакција се разматра. Студенти се упознају са транспортном теоријомм, теоријом нуклраних реактора и статиком и кинетиком нуклеарних реактора.
Исход предмета Студенти ће бити оспособљени да разумеју и самостално примењују знања из области интеракције неутрона и језгара, фисионих нуклеарних реактора, фузионих процеса и примене зрачења.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Неутронске интеракције и ефикасни пресеци. Умножаванје и успоравање неутрона. Критичне димензије и статички параметри фисионог нуклеарног реактора. Промена реактивности реактора са временом. Затровање. Конверзија и изгарање горива. Типови нуклеарних реактора. Фузија. Примена зрачења.
Садржај практичне наставе Аудиторне вежбе. лабораторијске вежбе и домаћи задаци.
Литература
1Драгослав Поповић, Основи нуклеарне технике, Научна књига, 1970, Драгослав Поповић, Основи нуклеарне технике, Научна књига, 1970
2Драгослав Поповић, Нуклаерна енергетика, Научна књига, 1978 , Драгослав Поповић, Нуклаерна енергетика, Научна књига, 1978
3Предраг Маринковић, Нуклеарна техника, скрипта, 2006., Предраг Маринковић, Нуклеарна техника, скрипта, 2006.
4Lamarsh, J. R. and Baratta, A.: Introduction to Nuclear Engineering, (2001)., Lamarsh, J. R. and Baratta, A.: Introduction to Nuclear Engineering, (2001).
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1.5 0.5
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, домаћи задаци
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 60
Практична настава 5 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 35