Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Системи одлучивања у медицини
Акроним 13Е053СОМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Физичка електроника - смер Биомедицински и еколошки инжењеринг
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Предраг Тадић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Александра Марјановић
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. Александра Марјановић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Циљ предмета је да студенти овладају основним техникама статистичког препознавања облика у медицинском домену: