Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Системи у реалном времену
Акроним 13Е044СРВ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Иван Поповић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. мс Страхиња Јанковић
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. мс Страхиња Јанковић
ас. Владимир Петровић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са основним карактеристикама система за рад у реалном времену, архитектуром оперативних система за рад у реалном времену, теоријом распоређивања, концептом мултитаскинга и принципима пројектовања и развоја система у реалном времену. Оспособљавање студената да анализирају, пројектују и реализују систем за рад у реалном времену базиран на микроконтролеру.
Исход предмета Студенти ће моћи да предложе архитектуру наменске апликације система за рад у реалном времену према функционалној спецификацији система.
Студенти ће моћи да имплементирају наменску апликацију микроконтролерског система за рад у реалном времену помоћу објеката и сервиса оперативног система за рад у реалном времену.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод у системе за рад у реалном времену, архитектура оперативних система за рад у реалном времену, стандардни објекти и сервиси оперативног система, основни концепти комуникације и синхронизација извршавања независних програмских нити. Развој наменских апликација за рад у реалном времену преко употребе објеката и сервиса оперативног система.
Садржај практичне наставе Преглед библиотеке програмских функција одабраног оперативног система за рад у реалном времену. Анализа и развој програмског кода датог у форми више програмских нити, дебаговање кода у оквиру интегрисаног развојног окружења.
Литература
1Белешке са предавања су доступне преко веб странице предмета, Teaching notes available at web site of department/course
2Qing Li and Carolyn Yao, Real-Time Concepts for Embedded Systems, CMP Books, 2003, Qing Li and Carolyn Yao, Real-Time Concepts for Embedded Systems, CMP Books, 2003
3Phillip A. Laplante, Real-Time Systems Design And Analysis, A John Wiley & Sons, Inc., Publication, 2004, Phillip A. Laplante, Real-Time Systems Design And Analysis, A John Wiley & Sons, Inc., Publication, 2004
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе 45 часова предавања, 15 часова вежби на табли и 15 часова у лабораторији.
Укупно 75 часова самосталног учења и рада на пројекту, од чега 3 часа недељно у току семестра и приближно 30 часова припреме у испитном року.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 10 Усмени испит 40
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 20