Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета РФ и микроталасни филтри
Акроним 13Д071РФМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Микроталасна техника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Милка Потребић
проф. др Дејан Тошић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Нема.
Циљ предмета Излагање напредних знања пројектовања RF/микроталасних филтара. Представљање алтернатива у пројектовању филтара: метод имаж параметара и метод унетог слабљења. Основи пројектовања RF/микроталасних филтара са сложеним спецификацијама, као што су филтри са више пропусних опсега и филтри са веома широким пропусним опсегом или широким првим непропусним опсегом.
Исход предмета Разумевање напредних концепата и корака приликом пројектовања RF/микроталасних филтара. Препознавање сложених спецификација филтра и технолошких захтева. Пројектовање сложених микроталасних филтара синтезом, подешавањем и оптимизацијом. Верификација пројекта филтра потпуном 3D електромагнетском симулацијом.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Преглед величина, концепата и корака у пројектовању RF/микроталасних филтара. Напредне технике пројектовања RF/микроталасних филтара са спрегнутим резонаторима. Подесиви и реконфигурабилни филтри. Филтри са више пропусних опсега и са широким (не)пропусним опсегом. Квази-концентрисани филтри. Вишеслојни филтри и филтри са таласоводом у подлози. LTCC филтри. Таласоводни филтри са планарним уметцима.
Садржај практичне наставе Симулација на рачунару. Израда лабораторијског прототипа.
Литература
1М. Д. Лутовац, Д. В. Тошић, B. L. Evans, Filter Design for Signal Processing using MATLAB and Mathematica, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2001. ---, Reprint for P. R. China, Publishing House of Electronics Industry, Beijing, China, 2002., M. D. Lutovac, D. V. Tošić, B. L. Evans, Filter Design for Signal Processing using MATLAB and Mathematica, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2001. ---, Reprint for P. R. China, Publishing House of Electronics Industry, Beijing, China, 2002.
2J.-S. Hong, Microstrip Filters for RF/Microwave Applications, John Wiley & Sons, Hoboken, 2011., J.-S. Hong, Microstrip Filters for RF/Microwave Applications, John Wiley & Sons, Hoboken, 2011.
3IEEE Microwave Magazine, focused issue: Microwave Filter Synthesis, vol. 12, no. 6, Oct. 2011., IEEE Microwave Magazine, focused issue: Microwave Filter Synthesis, vol. 12, no. 6, Oct. 2011.
4L. Wanhammar, Analog Filters Using MATLAB, Springer, New York, 2009., L. Wanhammar, Analog Filters Using MATLAB, Springer, New York, 2009.
5P. Jarry, J. Beneat, Advanced Design Techniques and Realizations of Microwave and RF Filters, John Wiley & Sons, Hoboken, 2008., P. Jarry, J. Beneat, Advanced Design Techniques and Realizations of Microwave and RF Filters, John Wiley & Sons, Hoboken, 2008.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Предавања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит
Практична настава 0 Усмени испит 50
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 50