Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Примена микрорачунара
Акроним 13Д041ПМР
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Милан Прокин
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање са микропроцесорима, меморијама, магистралама и периферијама модерних микрорачунарских система и њиховом применом на разноврсним примерима.
Исход предмета Оспособљавање за пројектовање микрорачунарских система за разноврсне примене.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Класификација микрорачунарских примена.
Анализа хардверских и софтверских захтева.
Избор типа процесора: CISC, RISC, DSP, VLIW, Superscalar, SIMD, Vector.
Мапирање меморије. Избор периферија. Тајмери, контролер прекида, ДМА контролер.
Серијски и паралелни порт. PCI, USB и Firewire магистралe.
Програмирање, симулација, оптимизација, перформансе.
Садржај практичне наставе нема
Литература
1Milan Prokin, "Računarska elektronika", Akademska Misao, Beograd, 2006., Milan Prokin, "Računarska elektronika", Akademska Misao, Beograd, 2006.
2Wayne Wolf, “High-Performance Embedded Computing: Architectures, Applications, and Methodologies”, Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier Inc. San Francisco, USA, 2007., Wayne Wolf, “High-Performance Embedded Computing: Architectures, Applications, and Methodologies”, Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier Inc. San Francisco, USA, 2007.
3Richard Zurawski, “Embedded Systems Handbook”, CRC Press, Boca Raton, USA, 2006., Richard Zurawski, “Embedded Systems Handbook”, CRC Press, Boca Raton, USA, 2006.
4P. Marwedel, “Embedded System Design”, Kluwer Academic Publishers, The Netherlands, 2004., P. Marwedel, “Embedded System Design”, Kluwer Academic Publishers, The Netherlands, 2004.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе предавања и менторски рад
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти
Колоквијуми 0
Семинари 70