Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Одабрана поглавља из специјалих електричних инсталација
Акроним 13Д011ОПС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетски претварачи и погони
Тип студија докторске академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Зоран Радаковић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 9 Статус предмета изборни
Услов Положен испит из "Специјалних електричних инсталација"
Циљ предмета Детаљно истраживање и развој у једној од области обухваћених основним курсом из Специјалних електричних инсталација
Исход предмета Усавршаванје у једној од области које се изучавају у основном курсу из специјалних електричних инсталација
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Менторски рад са кандидатима.
Садржај практичне наставе Менторски рад са кандидатима.
Литература
11. Siemens: Electrical instalation handbook, , 1. Siemens: Electrical instalation handbook,
22. Radakovic, Z., Topalis, F., Kostic, M. (2003): The Voltage Distortion in Low Voltage Networks Caused by Compact Fluorescent Lamps with Electronic Gear. Electric Power Systems Research, Vol. 31, 817-829., , 2. Radakovic, Z., Topalis, F., Kostic, M. (2003): The Voltage Distortion in Low Voltage Networks Caused by Compact Fluorescent Lamps with Electronic Gear. Electric Power Systems Research, Vol. 31, 817-829.,
33. Topalis, F., Kostic, M., Radakovic, Z. (2002): Advantages and disadvantages of the use of compact fluorescent lamps with electronic control gear. Lighting Research and Technology, Vol. 34, No. 4, 279-288., , 3. Topalis, F., Kostic, M., Radakovic, Z. (2002): Advantages and disadvantages of the use of compact fluorescent lamps with electronic control gear. Lighting Research and Technology, Vol. 34, No. 4, 279-288.,
44. Radakovic, Z., Kostic, M., Hadziefendic, N. (2003): Detection of the serial electric arc in low-voltage electrical installations. Електродистрибуција, Vol. 31, Nr. 1, pp. 15-23., 4. Radakovic, Z., Kostic, M., Hadziefendic, N. (2003): Detection of the serial electric arc in low-voltage electrical installations. Електродистрибуција, Vol. 31, Nr. 1, pp. 15-23.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
6
Методе извођења наставе Менторски рад са кандидатима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 30
Семинари 0