Početna arrow Fakultet arrow Publikacije arrow Udžbenici i priručnici

Udžbenici i priručnici

Ukupno knjiga: 218

 • Naslov
  100 rešenih zadataka iz analize elektroenergetskih sistema
  Autori
  N. Rajaković, P. Stefanov, A. Savić
  Godina
  2002.
  Izdavač
  Elektrotehnički fakultet, Akademska misao
  Br. strana
  430
  ISBN
  86-7466-061-4
 • Naslov
  Algoritmi i strukture podataka
  Autori
  M. Tomašević
  Godina
  2008.
  Izdavač
  Akademska misao
  Izdanje
  4.
  Br. strana
  406
  ISBN
  978-86-7466-328-8
 • Naslov
  Aplikativni softver-priručnik za vežbe
  Autori
  Ž. Barbarić, I. Fetahović, A. Pavlović
  Godina
  2011.
  Izdavač
  Državni univerzitet u Novom Pazaru
  Br. strana
  250
  ISBN
  Interni br.
 • Naslov
  Audio sistemi
  Autori
  M. Mijić
  Godina
  2011.
  Izdavač
  Akademnska misao
  ISBN
  978-86-7466-403-2
 • Naslov
  Automatsko vođenje objekata u prostoru
  Autori
  Stevica Graovac
  Godina
  2005.
  Izdavač
  Akademska misao
  Br. strana
  342
  ISBN
  86-7466-202-1
 • Naslov
  Biomaterijali
  Autori
  A. Grupa, D. Raković, D. Uskoković
  Godina
  2010.
  Izdavač
  Institut tehničkih nauka SANU & MRS Srbije, Beograd
  Br. strana
  868
  ISBN
  978-86-80321-23-3
 • Naslov
  Computer-Aided Design in Power Engineering – Application of Software Tools
  Autori
  Z. Stojković
  Godina
  2012.
  Izdavač
  Springer Verlag Berlin, Heidelberg, Academic Mind, Belgrade
  Br. strana
  436
  ISBN
  978-3-642-30205-3
 • Naslov
  Control of Movements in Humans: Systems and Mechanisms
  Autori
  D. Popović, T. Sinkjær
  Godina
  2015.
  Izdavač
  Akademic Mind
  Br. strana
  188
  ISBN
  978-86-7466-547-3
 • Naslov
  Control of Movements in Humans: Systems and Mechanisms
  Autori
  D. Popović, T. Sinkjær
  Godina
  2015.
  Izdavač
  Akademska misao
  Br. strana
  188
  ISBN
  978-86-7466-547-3
 • Naslov
  Digital Control of Electrical Drives
  Autori
  S. Vukosavić
  Godina
  2007.
  Izdavač
  Springer, New York 10013, USA, 2007
  Br. strana
  352
  ISBN
  978-0-387-25985-7
 • Naslov
  Digitalna elektronika - Zbornik rešenih problema
  Autori
  I. Popović
  Godina
  2006.
  Izdavač
  Akademska misao
  Br. strana
  256
  ISBN
  86-7466-256-0
 • Naslov
  Digitalna obrada signala
  Autori
  M. Popović
  Godina
  2012.
  Izdavač
  Akademska misao
  Izdanje
  3.
  Br. strana
  486
  ISBN
  86-7466-88-6
 • Naslov
  Digitalna obrada slike
  Autori
  Miodrag V. Popović
  Godina
  2006.
  Izdavač
  Akademska misao
  Br. strana
  306
  ISBN
  86-7466-272-2
 • Naslov
  Elektromotorni pogoni Zbirka rešenih zadataka
  Autori
  B. Jeftenić, V. Vasić, Đ. Oros, N. Mitrović, M. Petronijević, S. Štatkić, M. Bebić
  Godina
  2003.
  Izdavač
  Akademska misao
  Izdanje
  2.
  Br. strana
  349
  ISBN
  86-7466-106-8
 • Naslov
  Elektrotehnički materijali
  Autori
  P. Osmokrović
  Godina
  2003.
  Izdavač
  Akademska misao
  ISBN
  86-7466-103-3
 • Naslov
  Elektrotehnički materijali
  Autori
  P. Nikolić, Č. Petrović, D. Raković
  Godina
  1988.
  Izdavač
  Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
  Izdanje
  5.
  Br. strana
  102
  ISBN
  86-17-00451-7
 • Naslov
  Elektrotehnički materijali. Fizičke osnove, karakteristike i specijalne tehnologije
  Autori
  P. Nikolić, D. Raković
  Godina
  1987.
  Izdavač
  Naučna knjiga, Beograd
  Br. strana
  653
  ISBN
  86-23-42001-2
 • Naslov
  Elektrotehnički materijali i komponente
  Autori
  P. Nikolić, D. Raković
  Godina
  2001.
  Izdavač
  Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
  Izdanje
  6.
  Br. strana
  140
  ISBN
  86-17-08809-5
 • Naslov
  Elementi elektronike - digitalna kola
  Autori
  V. Drndarević
  Godina
  2016.
  Izdavač
  Elektrotehnički fakultet
  Br. strana
  153
  ISBN
  978-86-7225-056-5
 • Naslov
  Elementi elektronike - diode, tranzistori i operacioni pojačavači
  Autori
  V. Drndarević
  Godina
  2014.
  Izdavač
  Elektrotehnički fakultet - Akademska misao
  Br. strana
  279
  ISBN
  978-86-7466-512-1
 • Naslov
  Elementi elektronike - zbirka zadataka
  Autori
  V. Drndarević, N. Jovičić, V. Rajović
  Godina
  2014.
  Izdavač
  Elektrotehnički fakultet - Akademska misao
  Br. strana
  247
  ISBN
  978-86-7466-525-1
 • Naslov
  Energetska elektronika - uputstvo za laboratorijske vežbe
  Autori
  P. Pejović, V. Božović
  Godina
  2006.
  Izdavač
  Akademska misao
  ISBN
  86-7466-257-9
 • Naslov
  Energetski pretvarači - zbirka rešenih ispitnih zadataka
  Autori
  M. Nedeljković
  Godina
  2003.
  Izdavač
  Akademska misao
  Izdanje
  2.
  Br. strana
  175
  ISBN
  86-7466-102-5
 • Naslov
  English for Electrical Engineering (Modules 1 and 2)
  Autori
  Miloš D. Đurić
  Godina
  2014.
  Izdavač
  Faculty of Electrical Engineering and Academic Mind
  Br. strana
  223
  ISBN
  978-86-7466-501-5
 • Naslov
  ES3D: Electrostatic Field Solver for Multilayer Circuits (Software and User's Manual)
  Autori
  M. Stevanović, A. Đorđević, M. Nikolić
  Godina
  2007.
  Izdavač
  Artech House, Boston, USA
  ISBN
  978-1-59693-026-1
 • Naslov
  Fizička elektronika čvrstog tela
  Autori
  J. Radovanović, V. Milanović
  Godina
  2010.
  Izdavač
  Elektrotehnički fakultet , Beograd
  ISBN
  978-86-7255-044-2
 • Naslov
  Fizičke osnove i karakteristike elektrotehničkih materijala
  Autori
  D. Raković
  Godina
  2000.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  Izdanje
  3.
  Br. strana
  455
  ISBN
  86-7466-024-X
 • Naslov
  Fizika, zbirka rešenih zadataka
  Autori
  K. Nikolić, P. Marinković, J. Cvetić
  Godina
  2001.
  Izdavač
  DN centar
  Izdanje
  3.
  Br. strana
  468
  ISBN
  86-83239-04-7
 • Naslov
  Fizika - zbirka resenih zadataka
  Autori
  K. Nikolic, P. Marinković, J. Cvetić
  Godina
  2008.
  Izdavač
  DN Centar
  Izdanje
  4.
  Br. strana
  468
  ISBN
  978-86-83239-04-7
 • Naslov
  IMS (IP MULTIMEDIA SUBSYSTEM) – INTEGRACIJA INTERNETA I JAVNIH MOBILNIH SISTEMA
  Autori
  A. Nešković, I. Janković
  Godina
  2010.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  ISBN
  978-86-7466-372-1
 • Naslov
  Informatika i informacione tehnologije
  Autori
  S. Obradović, Ž. Barbarić
  Godina
  2009.
  Izdavač
  Viša škola elektrotehnike i računarstva
  Br. strana
  258
  ISBN
  978-86-7982-054-9
 • Naslov
  Instrumenti za detekciju i spektrometriju u nuklearnoj fizici
  Autori
  P. Osmokrović, M. Srećkovic
  Godina
  1991.
  Izdavač
  Naučna knjiga
  ISBN
  86-23-21102-2
 • Naslov
  Internet programiranje 1
  Autori
  B. Nikolić
  Godina
  2008.
  Izdavač
  Visoka škola elektrotehnike i računarstva
  Br. strana
  378
  ISBN
  978-86-7982-031-0
 • Naslov
  Internet programiranje pomoću programskog jezika Java
  Autori
  B. Nikolić
  Godina
  2008.
  Izdavač
  Univerzitet Singidunum
  Br. strana
  346
  ISBN
  978-86-7912-058-8
 • Naslov
  Ispitni zadaci iz matematike IV
  Autori
  D. Tošić, M. Jovanović, B. Malešević
  Godina
  2002.
  Izdavač
  Akademska Misao, Beograd
  Izdanje
  3.
  Br. strana
  174
  ISBN
  86-7466-062-2
 • Naslov
  Lokalne bežične mreže
  Autori
  N. Nešković
  Godina
  2016.
  Izdavač
  Akademska misao - Beograd
  Br. strana
  206
  ISBN
  978-86-7466-641-8
 • Naslov
  Materijali
  Autori
  D. Raković, LJ. Turković
  Godina
  1994.
  Izdavač
  Viša metalska škola, Beograd
  Br. strana
  185
  ISBN
  Skripta
 • Naslov
  Medicinska instrumentacija i merenja
  Autori
  D. Popović
  Godina
  2014.
  Izdavač
  Akademska Misao
  Br. strana
  174
  ISBN
  978-86-7466-494-0
 • Naslov
  Metode i instrumentacija za električna merenja
  Autori
  N. Miljković
  Godina
  2016.
  Izdavač
  Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
  Br. strana
  187
  ISBN
  978-86-7225-057-2
 • Naslov
  Mikrotalasna elektronika
  Autori
  M. Ilić, S. Savić
  Godina
  2016.
  Izdavač
  Akademska Misao
  Br. strana
  221
  ISBN
  978-86-7466-625-8
 • Naslov
  Mikrotalasna tehnika: Zbirka zadataka
  Autori
  D. Tošić, V. Likar-Smiljanić
  Godina
  2006.
  Izdavač
  Akademska misao
  ISBN
  86-7466-216-1
 • Naslov
  Mit Deutsch studieren – arbeiten – leben, Band 1 A2/B1
  Autori
  D. Levy-Hillerich, S. Serena, K. Barić, E. Cickovska
  Godina
  2009.
  Izdavač
  Arcipelago edicioni
  ISBN
  978-88-7695-410-8
 • Naslov
  Model-Driven Development with Executable UML
  Autori
  D. Milićev
  Godina
  2009.
  Izdavač
  John Wiley and Sons
  Br. strana
  816
  ISBN
  9780470481639
 • Naslov
  Modeliranje i simulacija u telekomunikacijama
  Autori
  M. Bjelica
  Godina
  2013.
  Izdavač
  ETF Beograd
  ISBN
  978-86-7225-053-4
 • Naslov
  Mrežom vođeni pretvarači
  Autori
  M. Nedeljković
  Godina
  2007.
  Izdavač
  Akademska misao
  Br. strana
  143
  ISBN
  978-86-7466-284-7
 • Naslov
  Objektno orijentisano modelovanje na jeziku UML Skripta sa praktikumom
  Autori
  D. Milićev, M. Zarić, N. Piroćanac
  Godina
  2001.
  Izdavač
  Mikroknjiga
  ISBN
  86-7555-161-4
 • Naslov
  Objektno orijentisano programiranje na jeziku C++
  Autori
  D. Milićev
  Godina
  1995.
  Izdavač
  Mikroknjiga
  ISBN
  86-7555-037-5
 • Naslov
  Objektno orijentisano programiranje na jeziku C++ Skripta sa praktikumom
  Autori
  D. Milićev, LJ. Lazarević, J. Marušić
  Godina
  2001.
  Izdavač
  Mikroknjiga
  ISBN
  86-7555-160-6
 • Naslov
  Optoelektronika i Optoelektronski sistemi,
  Autori
  A. Marinčić, Ž. Barbarić
  Godina
  1996.
  Izdavač
  CENTAR VOJNIH ŠKOLA VOJSKE JUGOSLAVIJE
  Br. strana
  128
  ISBN
  CIP Centra vojnih škola
 • Naslov
  Osnovi biofizike
  Autori
  D. Raković
  Godina
  2008.
  Izdavač
  IASC & IEFPG, Beograd
  Izdanje
  3.
  Br. strana
  368
  ISBN
  978-86-81879-18-4
 • Naslov
  Osnovi informatike-priručnik za vežbe
  Autori
  Ž. Barbarić, I. Fetahović, E. Pećanin
  Godina
  2011.
  Izdavač
  Državni univerzitet u novom Pazaru
  Br. strana
  326
  ISBN
  Interni br.
 • Naslov
  Osnovi nuklearne fizike
  Autori
  P. Osmokrović
  Godina
  2008.
  Izdavač
  Akademska misao
  ISBN
  978-86-7466-308-0
 • Naslov
  Osnovi telekomunikacija 'Zbornik rešenih problema
  Autori
  Z. Stojanović, M. Dukić, Z. Petrović, Z. Dobrosavljević
  Godina
  1998.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  Izdanje
  2.
  ISBN
  86-7225-030-3
 • Naslov
  Osnovi telekomunikacija - Zbornik rešenih problema
  Autori
  Z. Stojanović, H. Beća, M. Dukić, Z. Petrović
  Godina
  1990.
  Izdavač
  Naučna knjiga, Beograd
  Izdanje
  3.
  ISBN
  86-23-42063-2
 • Naslov
  Personalizovane aplikacije: teorija i praksa
  Autori
  M. Bjelica
  Godina
  2016.
  Izdavač
  Elektrotehnički fakultet
  ISBN
  978-86-7225-059-6
 • Naslov
  Poluprovodničke kvantne mikrostrukture
  Autori
  Z. Ikonić, V. Milanović
  Godina
  1997.
  Izdavač
  Univerzitet u Beogradu
  ISBN
  86-81019-69-69-4
 • Naslov
  Praktikum iz softverskih alata u elektroenergetici
  Autori
  Z. Stojković, J. Mikulović, Z. Stojanović
  Godina
  2006.
  Izdavač
  Elektrotehnički fakultet, Beograd, Akademska misao, Beograd
  Br. strana
  303
  ISBN
  86-7466-246-3
 • Naslov
  Praktikum laboratorijskih vežbi iz fizike
  Autori
  D. Stanković, P. Osmokrović
  Godina
  2005.
  Izdavač
  Zavod za fiziku tehničkih fakulteta Univerziteta u Beogradu
  ISBN
  86-906199-0-9
 • Naslov
  Predavanja iz fizike
  Autori
  V. Georgijević, J. Cvetić, B. Stanić, J. Ilić, P. Marinković, L. Brajović, Z. Trifković, J. Jovanović, K. Nikolić, S. Kočinac, B. Lončar, P. Osmokrović, S. Ostojić, D. Stanković, R. Šašić, A. Vasić, J. Georgijević, T. Konjajev-Mihajlidi, M. Mitrinović
  Godina
  2005.
  Izdavač
  Građevinski fakultet
  ISBN
  86-7518-048-9
 • Naslov
  Principi telekomunikacija
  Autori
  M. Dukić
  Godina
  2008.
  Izdavač
  Akademska misao
  ISBN
  978-86-7466-326-4
 • Naslov
  Principi telekomunikacija – Zbornik rešenih problema
  Autori
  Miroslav L. Dukić, G. Marković, D. Vujić
  Godina
  2009.
  Izdavač
  Akademska misao
  Br. strana
  469
  ISBN
  9789-86-7466-358-5
 • Naslov
  Programiranje u realnom vremenu - skripta sa praktikumom i rešenim zadacima
  Autori
  D. Milićev, B. Furlan
  Godina
  2011.
  Izdavač
  Elektrotehnički fakultet
  Br. strana
  299
  ISBN
  978-86-7225-046-6
 • Naslov
  Programski jezik C++ sa rešenim zadacima
  Autori
  Laslo Kraus
  Godina
  2007.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  Izdanje
  7.
  ISBN
  978-86-7466-288-5
 • Naslov
  Programski jezik C++ sa rešenim zadacima
  Autori
  Laslo Kraus
  Godina
  2011.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  Izdanje
  8.
  Br. strana
  329
  ISBN
  978-86-7466-410-0
 • Naslov
  Programski jezik C++ sa rešenim zadacima
  Autori
  Laslo Kraus
  Godina
  2001.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  Izdanje
  4.
  Br. strana
  200
  ISBN
  86-7466-048-7
 • Naslov
  Programski jezik C++ sa rešenim zadacima
  Autori
  Laslo Kraus
  Godina
  2003.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  Izdanje
  5.
  Br. strana
  328
  ISBN
  86-7466-108-4
 • Naslov
  Programski jezik C++ sa rešenim zadacima
  Autori
  Laslo Kraus
  Godina
  2005.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  Izdanje
  6.
  Br. strana
  329
  ISBN
  86-7466-196-3
 • Naslov
  Programski jezik C++ sa rešenim zadacima
  Autori
  Laslo Kraus
  Godina
  2014.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  Izdanje
  9.
  Br. strana
  414
  ISBN
  978-86-7466-514-5
 • Naslov
  Programski jezik C sa rešenim zadacima
  Autori
  Laslo Kraus
  Godina
  2008.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  Izdanje
  7.
  ISBN
  978-86-7466-334-9
 • Naslov
  Programski jezik C sa rešenim zadacima
  Autori
  Laslo Kraus
  Godina
  2012.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  Izdanje
  8.
  Br. strana
  266
  ISBN
  978-86-7466-441-4
 • Naslov
  Programski jezik C sa rešenim zadacima
  Autori
  Laslo Kraus
  Godina
  2001.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  Izdanje
  4.
  Br. strana
  252
  ISBN
  86-7466-043-6
 • Naslov
  Programski jezik C sa rešenim zadacima
  Autori
  Laslo Kraus
  Godina
  2003.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  Izdanje
  5.
  Br. strana
  258
  ISBN
  86-7466-119-X
 • Naslov
  Programski jezik C sa rešenim zadacima
  Autori
  L. Kraus
  Godina
  2006.
  Izdavač
  Akademska Misao, Beograd
  Izdanje
  6.
  Br. strana
  259
  ISBN
  86-7466-225-0
 • Naslov
  Programski jezik C sa rešenim zadacima
  Autori
  Laslo Kraus
  Godina
  2014.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  Izdanje
  9.
  Br. strana
  300
  ISBN
  978-86-7466-511-4
 • Naslov
  Programski jezik Java sa rešenim zadacima
  Autori
  Laslo Kraus
  Godina
  2013.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  ISBN
  978-86-7466-455-1
 • Naslov
  Programski jezik Python: skripta za studente telekomunikacija
  Autori
  M. Bjelica
  Godina
  2016.
  Izdavač
  Elektrotehnički fakultet
  ISBN
  978-86-7225-058-9
 • Naslov
  Programsko okruženje Delphi 7 sa rešenim zadacima
  Autori
  Laslo Kraus
  Godina
  2003.
  Izdavač
  Mikro knjiga, Beograd
  ISBN
  86-7555-228-9
 • Naslov
  Projektovanje distributivnih transformatora
  Autori
  Jelena Krstović, Radovan Radosavljević
  Godina
  2009.
  Izdavač
  Akademska misao
  ISBN
  978-86-7466-352-3
 • Naslov
  Rešeni zadaci iz programskog jezika C
  Autori
  Laslo Kraus
  Godina
  2009.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  Izdanje
  3.
  Br. strana
  186
  ISBN
  978-86-7466-350-9
 • Naslov
  Rešeni zadaci iz programskog jezika C
  Autori
  Laslo Kraus
  Godina
  2004.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  Br. strana
  182
  ISBN
  86-7466-137-5
 • Naslov
  Rešeni zadaci iz programskog jezika C
  Autori
  Laslo Kraus
  Godina
  2006.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  Izdanje
  2.
  Br. strana
  184
  ISBN
  86-7466-210-2
 • Naslov
  Rešeni zadaci iz programskog jezika C#
  Autori
  Laslo Kraus
  Godina
  2007.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  ISBN
  978-86-7466-289-2
 • Naslov
  Rešeni zadaci iz programskog jezika C++
  Autori
  Laslo Kraus
  Godina
  2006.
  Izdavač
  Akademska Misao, Beograd
  Izdanje
  3.
  ISBN
  86-7466-255-2
 • Naslov
  Rešeni zadaci iz programskog jezika C++
  Autori
  Laslo Kraus
  Godina
  2011.
  Izdavač
  Akademska Misao, Beograd
  Izdanje
  3.
  Br. strana
  302
  ISBN
  978-86-7466-411-7
 • Naslov
  Rešeni zadaci iz programskog jezika C++
  Autori
  Laslo Kraus
  Godina
  2004.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  Br. strana
  214
  ISBN
  86-7466-175-0
 • Naslov
  Rešeni zadaci iz programskog jezika Java
  Autori
  Laslo Kraus
  Godina
  2007.
  Izdavač
  Akademska Misao, Beograd
  Izdanje
  2.
  Br. strana
  265
  ISBN
  978-86-7466-281-6
 • Naslov
  Rešeni zadaci iz programskog jezika Java
  Autori
  Laslo Kraus
  Godina
  2012.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  Izdanje
  3.
  Br. strana
  332
  ISBN
  978-86-7466-425-4
 • Naslov
  Rešeni zadaci iz programskog jezika Java
  Autori
  Laslo Kraus
  Godina
  2005.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  Br. strana
  217
  ISBN
  86-7466-188-2
 • Naslov
  Robotics for rehabilitation
  Autori
  D. Popović
  Godina
  2016.
  Izdavač
  Akademska misao
  Br. strana
  184
  ISBN
  ISBN 978-86-7466-494-0
 • Naslov
  Robotika
  Autori
  V. Potkonjak
  Godina
  1996.
  Izdavač
  Univerzitet u Beogradu
  Br. strana
  292
  ISBN
  8681019449
 • Naslov
  Savremeni materijali i tehnologije
  Autori
  D. Raković, S. Krstić, LJ. Turković
  Godina
  1997.
  Izdavač
  Grosknjiga, Beograd
  Br. strana
  317
  ISBN
  86-485-0026-5
 • Naslov
  Savremeni roboti
  Autori
  V. Potkonjak
  Godina
  1986.
  Izdavač
  Tehnička knjiga, Beograd
  Br. strana
  183
  ISBN
  8632500570
 • Naslov
  Signali i sistemi
  Autori
  T. Petrović, A. Rakić
  Godina
  2005.
  Izdavač
  Dexin, Beograd
  ISBN
  86-84385-01-2
 • Naslov
  Signali i sistemi
  Autori
  Miodrag Popović
  Godina
  2006.
  Izdavač
  Akademska misao
  Br. strana
  212
  ISBN
  86-7466-254-4
 • Naslov
  Srinivasa Ramajunan, Princ brojeva
  Autori
  D. Letić, N. Cakić
  Godina
  2011.
  Izdavač
  Kompjuter biblioteka
  ISBN
  978-86-7310-452=2
 • Naslov
  Statistička fizika sa kinetičkom teorijom u fizičkoj elektronici
  Autori
  J. Radunović
  Godina
  2013.
  Izdavač
  Akademska misao-Elektrotehnički fakultet Beograd
  Br. strana
  130
  ISBN
  ...
 • Naslov
  Tehnika visokog napona
  Autori
  N. Arsić, P. Osmokrović
  Godina
  1996.
  Izdavač
  Univerzitet u Prištini
  ISBN
  86-81029-43-6
 • Naslov
  Tehnika visokog napona
  Autori
  N. Arsić, P. Osmokrović
  Godina
  2007.
  Izdavač
  Zavod za fiziku tehničkih fakulteta Univerziteta u Beogradu
  ISBN
  978-86-906199-1-7
 • Naslov
  Telekomunikaciona merenja 1: zbirka rešenih zadataka
  Autori
  M. Bjelica
  Godina
  2013.
  Izdavač
  ETF Beograd
  ISBN
  978-86-7225-052-7
 • Naslov
  Telekomunikacione i računarske mreže - zbirka rešenih zadataka
  Autori
  M. Bjelica
  Godina
  2013.
  Izdavač
  Akademska misao
  Br. strana
  228
  ISBN
  978-86-7466-481-0
 • Naslov
  Telekomunikacione mreže: zbirka rešenih zadataka
  Autori
  M. Bjelica
  Godina
  2008.
  Izdavač
  Akademska misao
  ISBN
  978-86-7466-338-7
 • Naslov
  Telekomunikacioni sistemi: zbirka rešenih zadataka
  Autori
  M. Bjelica
  Godina
  2009.
  Izdavač
  Akademska misao
  ISBN
  978-86-7466-343-1
 • Naslov
  Telemedicina
  Autori
  I. Reljin, A. Gavrovska
  Godina
  2013.
  Izdavač
  Akademska misao
  Br. strana
  225
  ISBN
  978-86-7466-458-2
 • Naslov
  Uputstva za vežbe iz elektrotehničkih materijala
  Autori
  A. Grupa, D. Raković
  Godina
  1977.
  Izdavač
  ETF, Beograd
  ISBN
  skripta
 • Naslov
  Višemotorni električni pogoni
  Autori
  B. Jeftenić, M. Bebić, S. Štatkić
  Godina
  2011.
  Izdavač
  Akademska misao
  ISBN
  978-86-7466-402-5
 • Naslov
  Zbirka rešenih zadataka iz osnova digitalne elektronike
  Autori
  M. Ponjavić, V. Rajović, L. Karbunar
  Godina
  2006.
  Izdavač
  Akademska misao i Elektrotehni;ki fakultet
  ISBN
  86-7466-258-7
 • Naslov
  Zbirka zadataka iz ekspertskih sistema
  Autori
  D. Bojić, M. Gligorić, B. Nikolić
  Godina
  2009.
  Izdavač
  Akademska misao
  ISBN
  978-86-7466-362-2
 • Naslov
  Zbirka zadataka iz elektrotehničkih materijala
  Autori
  D. Raković, P. Osmokrović, N. Arsić
  Godina
  1995.
  Izdavač
  Grosknjiga
  Br. strana
  233
  ISBN
  86-485-0012-5
 • Naslov
  Zbirka zadataka iz elemenata elektronskih uređaja
  Autori
  R. Ramović, S. Petričević, P. Mihailović
  Godina
  2012.
  Izdavač
  Elektrotehnički fakultet Beograd
  ISBN
  978-86-7225-051-0
 • Naslov
  Zbirka zadataka iz mikroelektronike
  Autori
  M. Tadić, R. Ramović
  Godina
  2001.
  Izdavač
  Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
  ISBN
  86-7225-040-0
 • Naslov
  Zbirka zadataka iz nuklearne fizike
  Autori
  P. Osmokrović, M. Srećković
  Godina
  1994.
  Izdavač
  Naučna knjiga
  ISBN
  86-23-21120-0
 • Naslov
  Zbirka zadataka iz Objektno orijentisanog softvera
  Autori
  Laslo Kraus
  Godina
  2002.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  ISBN
  86-7466-084-3
 • Naslov
  Zbirka zadataka iz optičkih telekomunikacija
  Autori
  M. Bjelica, P. Matavulj, D. Gvozdić
  Godina
  2005.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  Br. strana
  181
  ISBN
  86-7466-206-4
 • Naslov
  Zbirka zadataka iz programskih jezika
  Autori
  Laslo Kraus
  Godina
  2001.
  Izdavač
  Akademska misao / Elektrotehnički fakultet, Beograd
  Izdanje
  3.
  Br. strana
  240
  ISBN
  86-7466-052-5
 • Naslov
  Zbirka zadataka iz Programskih jezika 1
  Autori
  Laslo Kraus
  Godina
  2006.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  ISBN
  86-7466-214-5
 • Naslov
  Zbirka zadataka iz Programskih jezika i metoda programiranja
  Autori
  Laslo Kraus
  Godina
  2001.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  ISBN
  86-7466-053-3
 • Naslov
  Zbirka zadataka iz Programskih jezika za odsek EG
  Autori
  Laslo Kraus
  Godina
  2002.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  ISBN
  86-7466-076-2
 • Naslov
  Zbirka zadataka iz programskih prevodilaca
  Autori
  D. Velašević, D. Bojić
  Godina
  2001.
  Izdavač
  Elektrotehnički fakultet/Akademska misao
  ISBN
  UDK: 519.681/.682(075.8)
 • Naslov
  Zbirka zadataka iz Projektovanja softvera
  Autori
  Laslo Kraus, Igor Tartalja
  Godina
  2009.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  Izdanje
  2.
  Br. strana
  192
  ISBN
  978-86-7466-368-4
 • Naslov
  Zbirka zadataka iz signala i sistema - prvi deo
  Autori
  M. Ponjavić
  Godina
  2006.
  Izdavač
  Akademska misao
  Br. strana
  180
  ISBN
  86-7466-261-7
 • Naslov
  Zbirka zadataka iz tehničke akustike
  Autori
  H. Kurtović, M. Mijić
  Godina
  1987.
  Izdavač
  Naučna knjiga
  ISBN
  86-23-42004-7
 • Naslov
  Zbirka zadataka iz visokonaponskih rasklopnih aparata
  Autori
  Jovan Mikulović, Mileta Žarković
  Godina
  2014.
  Izdavač
  KIZ "CENTAR", Beograd
  Br. strana
  99
  ISBN
  978-86-81287-71-2
 • Naslov
  Zbornik problema iz fizičke elektronike i elektronske fizike čvrstog tela
  Autori
  D. Tjapkin, M. Smiljanić, V. Milanović, Z. Ikonić, D. Indjin
  Godina
  1994.
  Izdavač
  Elektrotehnočki fakultet u Beogradu
  ISBN
  nema ISBN
 • Naslov
  Zirka zadataka iz Projektovanja softvera
  Autori
  Laslo Kraus
  Godina
  2007.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  Br. strana
  111
  ISBN
  978-86-7466-298-4
 • Naslov
  Akustika u arhitekturi
  Autori
  M. Mijić
  Godina
  2000.
  Izdavač
  Nauka
  Br. strana
  130
  ISBN
  ISBN 86-7621-042-X
 • Naslov
  Analiza elektroenergetskih sistema 1
  Autori
  N. Rajaković
  Godina
  2002.
  Izdavač
  Elektrotehnički fakultet, Akademska misao
  Br. strana
  318
  ISBN
  86-7466-072-x
 • Naslov
  Analiza elektroenergetskih sistema 2
  Autori
  N. Rajaković
  Godina
  2008.
  Izdavač
  Akademska misao
  Br. strana
  281
  ISBN
  978-86-7466-314-1
 • Naslov
  Arhitektura računara : edukacioni računarski sistem : priručnik za simulaciju sa zadacima
  Autori
  J. Đorđević, N. Grbanović, B. Nikolić, Z. Radivojević
  Godina
  2004.
  Izdavač
  Akademska misao
  Br. strana
  66
  ISBN
  86-7466-129-7
 • Naslov
  Arhitektura računara : edukacioni računarski sistem : priručnik za simulaciju sa zadacima
  Autori
  J. Đorđević, N. Grbanović, B. Nikolić, Z. Radivojević, M. Punt
  Godina
  2008.
  Izdavač
  Akademska misao
  Izdanje
  3.
  Br. strana
  91
  ISBN
  978-86-7466-339-4
 • Naslov
  Biomedicinska instrumentacija i merenja
  Autori
  D. Popović, M. Popović
  Godina
  1997.
  Izdavač
  Nauka, Beograd
  Br. strana
  252
  ISBN
  86-7621-089-6
 • Naslov
  Biomedicinska merenja i isntrumentacija
  Autori
  Dejan B. Popović, Mirjana B. Popović, Milica Janković
  Godina
  2010.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  Br. strana
  254
  ISBN
  978-86-7466-371-4
 • Naslov
  VISOKONAPONSKA RAZVODNA POSTROJENjA
  Autori
  M. Đurić, V. ILIĆ
  Godina
  2010.
  Izdavač
  PEGAZ
  Br. strana
  440
  ISBN
  978-86-7792-255-9
 • Naslov
  Visokonaponska rasklopni aparati
  Autori
  M. Savić
  Godina
  2004.
  Izdavač
  Elektrotehnički fakultet univerziteta u Beogradu i Akademska misao,
  Br. strana
  281
  ISBN
  86-7466-179-3
 • Naslov
  Vodič kroz svet tehnike osvetljenja
  Autori
  M. Kostić
  Godina
  2000.
  Izdavač
  Minel-Schreder, Beograd
  Br. strana
  464
  ISBN
  86-902101-1-3
 • Naslov
  Digitalno upravljanje električnim pogonima
  Autori
  S. Vukosavić
  Godina
  2003.
  Izdavač
  Akademska Misao
  Br. strana
  390
  ISBN
  86-7466-113-0
 • Naslov
  Disributivne i industrijske mreže
  Autori
  N. Rajaković
  Godina
  2008.
  Izdavač
  Akademska misao
  Br. strana
  493
  ISBN
  978-86-7466-313-4
 • Naslov
  Disributivne i industrijske mreže
  Autori
  N. Rajaković
  Godina
  2004.
  Izdavač
  Akademska misao
  Br. strana
  403
  ISBN
  86-7466-142-4
 • Naslov
  ELEKTRANE
  Autori
  M. Đurić
  Godina
  2010.
  Izdavač
  BEOPRES
  Br. strana
  283
  ISBN
  978-86-7416-3
 • Naslov
  Električne mašine
  Autori
  S. Vukosavić
  Godina
  2010.
  Izdavač
  Akademska Misao
  Br. strana
  595
  ISBN
  978-86-7466-380-6
 • Naslov
  Električne mašine za jednosmernu struju
  Autori
  Đorđe Kalić, Radovan Radosavljević
  Godina
  1996.
  Izdavač
  Elektrotehnički fakultet u Beogradu
  ISBN
  86-7225-006-0
 • Naslov
  Elektromagnetika
  Autori
  A. Đorđević
  Godina
  2008.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  ISBN
  978-86-7466-329-5
 • Naslov
  Elektronika
  Autori
  V. Drndarević
  Godina
  2005.
  Izdavač
  Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet
  ISBN
  86-7395-181-X
 • Naslov
  Elektronika - zbirka zadataka
  Autori
  V. Drndarević, N. Jevtić
  Godina
  2008.
  Izdavač
  Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet
  ISBN
  978-86-7395-242-0
 • Naslov
  Elektronika - laboratorijske vežbe
  Autori
  V. Drndarević
  Godina
  2004.
  Izdavač
  Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet
  ISBN
  86-7395-166-6
 • Naslov
  ELEMENTI ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA
  Autori
  M. Đurić
  Godina
  2009.
  Izdavač
  BEOPRES
  Br. strana
  248
  ISBN
  978-86-7419-011-2
 • Naslov
  Zaštita informacionih sistema i podataka
  Autori
  M. Obradović, M. Punt
  Godina
  2010.
  Izdavač
  Pobjeda, Podgorica
  Br. strana
  235
  ISBN
  978-86-85755-30-9
 • Naslov
  Zbirka zadataka iz algebre (II deo)
  Autori
  P. Vasić, B. Iričanin, M. Jovanović, T. Madžarević, B. Mihailović, Z. Radosavljević, S. Simić, D. Cvetković
  Godina
  2006.
  Izdavač
  Akademska Misao
  Izdanje
  4.
  Br. strana
  390
  ISBN
  86-7466-260-X
 • Naslov
  Zbirka zadataka iz algebre (I deo)
  Autori
  P. Vasić, B. Iričanin, M. Jovanović, B. Malešević, T. Lutovac, B. Mihailović, Z. Radosavljević, S. Simić, D. Cvetković
  Godina
  2006.
  Izdavač
  Akademska Misao
  Izdanje
  5.
  ISBN
  86-7466-259-5
 • Naslov
  Zbirka zadataka iz analogne elektronike
  Autori
  R. Đurić
  Godina
  2004.
  Izdavač
  D.O.O. Grafos Internacional Pančevo
  ISBN
  86-83893-21-9
 • Naslov
  Zbirka zadataka iz električne vuče
  Autori
  S. Vukosavić, Ž. Janda, L. Ristić
  Godina
  1997.
  Izdavač
  Zavod za grafičku tehniku Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, Univerzitetski udžbenici (67)
  Br. strana
  280
  ISBN
  86-81019-67-8
 • Naslov
  ZBIRKA ZADATAKA IZ KVANTNE ELEKTRONIKE, LASERSKE TEHNIKE I SRODNIH OBLASTI I PRIMENA
  Autori
  M. Srećković, S. Ostojić, S. Ristić, J. Ilić, V. Arsoski
  Godina
  2007.
  Izdavač
  Tehnički fakultet, Čačak
  ISBN
  978-86-7776-047-2
 • Naslov
  Zbirka zadataka iz Osnova elektrotehnike, 1. deo Elektrostatika
  Autori
  G. Božilović, D. Olćan, A. Đorđević
  Godina
  2009.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  ISBN
  978-86-7466-357-8
 • Naslov
  Zbirka zadataka iz Osnova elektrotehnike, 2. deo Stalne struje
  Autori
  G. Božilović, D. Olćan, A. Đorđević
  Godina
  2009.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  ISBN
  978-86-7466-374-5
 • Naslov
  Zbirka zadataka iz Osnova elektrotehnike, 3. deo Elektromagnetizam
  Autori
  G. Božilović, D. Olćan, A. Đorđević
  Godina
  2010.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  ISBN
  978-86-7466-377-6
 • Naslov
  Zbirka zadataka iz Osnova elektrotehnike, 4. deo Kola promenljivih struja
  Autori
  G. Božilović, D. Olćan, A. Đorđević
  Godina
  2010.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  ISBN
  978-86-7466-383-7
 • Naslov
  Zbirka zadataka iz osnova računarske tehnike 1
  Autori
  Z. Radivojević, M. Punt, B. Nikolić, B. Lazić, J. Đorđević
  Godina
  2009.
  Izdavač
  Akademska misao
  Br. strana
  324
  ISBN
  978-86-7466-349-3
 • Naslov
  Zbirka iz distributivnih i industrijskih mreža
  Autori
  N. Rajaković
  Godina
  2005.
  Izdavač
  Akademska misao
  Br. strana
  285
  ISBN
  86-7466-187-4
 • Naslov
  Zbirka ispitnih zadataka iz Teorije električnih kola
  Autori
  M. Potrebić, D. Tošić
  Godina
  2012.
  Izdavač
  Akademska misao
  Br. strana
  240
  ISBN
  978-86-7466-440-7
 • Naslov
  Zbirka ispitnih pitanja i zadataka iz elektromagnetike
  Autori
  B. Notaroš, V. Petrović, M. Ilić, A. Đorđević, B. Kolundžija, M. Dragović
  Godina
  2008.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  Izdanje
  2.
  ISBN
  978-86-7466-316-5
 • Naslov
  Zbirka ispitnih pitanja i zadataka iz elektromagnetike
  Autori
  B. Notaroš, V. Petrović, M. Ilić, A. Đorđević, B. Kolundžija, M. Dragović
  Godina
  1998.
  Izdavač
  Elektrotehnički fakultet, Beograd
  Br. strana
  371
  ISBN
  86-7225-027-3
 • Naslov
  Zbirka rešenih zadataka iz teorije informacija i kodovanja
  Autori
  P. Ivaniš
  Godina
  2013.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  Br. strana
  308
  ISBN
  978-86-7466-463-6
 • Naslov
  Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti
  Autori
  A. Đorđević, D. Olćan
  Godina
  2012.
  Izdavač
  Akademska misao
  Br. strana
  300
  ISBN
  978-86-7466-446-9
 • Naslov
  Konkurentno i distribuirano programiranje
  Autori
  Z. Radivojević, I. Ikodinović, Z. Jovanović
  Godina
  2008.
  Izdavač
  Akademska misao
  ISBN
  978-86-7466-318-9
 • Naslov
  Laboratorijske vežbe iz elektroenergetskih sistema
  Autori
  I. Škokljev, M. Đurić, M. Savić, D. Salamon, N. Rajaković, Z. Radojević, M. Graovac, D. Kušić, J. Nahman
  Godina
  1992.
  Izdavač
  ETF, Beograd
  Br. strana
  100
  ISBN
  nema
 • Naslov
  Laboratorijske vežbe iz osnova elektrotehnike: praktikum za drugi ciklus laboratorijskih vežbi
  Autori
  D. Olćan, J. Dinkić, A. Đorđević
  Godina
  2016.
  Izdavač
  Akademska misao
  Br. strana
  48
  ISBN
  978-86-7466-585-5
 • Naslov
  Laboratorijske vežbe iz Osnova elektrotehnike - Praktikum za prvi ciklus laboratorijskih vežbi
  Autori
  D. Olćan, J. Dinkić, A. Đorđević
  Godina
  2016.
  Izdavač
  Akademska misao
  Br. strana
  48
  ISBN
  978-86-7466-585-5
 • Naslov
  Linearna elektronika - zbirka rešenih problema
  Autori
  J. Popović Božović, Ž. Aleksić
  Godina
  2004.
  Izdavač
  Autorsko izdanje
  ISBN
  86-905707-0-5
 • Naslov
  MATEMATIKA III
  Autori
  S. Ješić, I. Lacković
  Godina
  2007.
  Izdavač
  autorsko izdanje
  Izdanje
  2.
  Br. strana
  140
  ISBN
  86-905003-1-6
 • Naslov
  Matematika III
  Autori
  S. Ješić
  Godina
  2012.
  Izdavač
  autorsko izdanje
  Br. strana
  145
  ISBN
  978-86-905003-4-5
 • Naslov
  Matematičke konstante-ekspozicije u Mathcad-u
  Autori
  D. Letić, N. Cakić, B. Davidović
  Godina
  2010.
  Izdavač
  Intelekt, Beograd
  ISBN
  978-86-87299-04-7
 • Naslov
  Mehanika: Kinematika i dinamika
  Autori
  D. Popović, D. Mikičić
  Godina
  1989.
  Izdavač
  Naučna knjiga
  Br. strana
  193
  ISBN
  86-23-21022-0
 • Naslov
  Mehanika: rešeni zadaci
  Autori
  D. Popović, D. Mikičić
  Godina
  1989.
  Izdavač
  Naučna knjiga
  Izdanje
  3.
  Br. strana
  434
  ISBN
  86-1223-2122-0
 • Naslov
  Mikrotalasna pasivna kola
  Autori
  V. Petrović, D. Tošić, A. Đorđević
  Godina
  2010.
  Izdavač
  Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet
  ISBN
  978-86-7225-041-1
 • Naslov
  Mikrotalasna tehnika
  Autori
  A. Đorđević, D. Tošić
  Godina
  2006.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  ISBN
  86-7466-215-3
 • Naslov
  Mrežom vođeni pretvarači
  Autori
  M. Nedeljković
  Godina
  2012.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  Izdanje
  2.
  Br. strana
  143
  ISBN
  978-86-7466-430-8
 • Naslov
  Osvetljenje puteva
  Autori
  M. Kostić
  Godina
  2006.
  Izdavač
  Minel-Schreder, Beograd
  Br. strana
  125
  ISBN
  86-902101-3-X
 • Naslov
  Osnovi analogne elektronike, priručnik za laboratorijske vežbe
  Autori
  M. Prokin, R. Đurić, J. Vujasinović
  Godina
  2006.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  ISBN
  86-7466-262-5
 • Naslov
  Osnovi elektronike, zbirka rešenih problema
  Autori
  R. Đurić
  Godina
  2005.
  Izdavač
  MRLjEŠ
  ISBN
  86-86011-00-4
 • Naslov
  Osnovi elektronike, zbirka rešenih problema
  Autori
  R. Đurić
  Godina
  2012.
  Izdavač
  Autorsko izdanje
  Izdanje
  2.
  Br. strana
  354
  ISBN
  978-86-915995-0-8
 • Naslov
  Osnovi elektronike, priručnik za laboratorijske vežbe
  Autori
  R. Đurić, M. Ponjavić
  Godina
  2005.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  ISBN
  86-7466-222-6
 • Naslov
  Osnovi elektronike, priručnik za laboratorijske vežbe (svi odseci osim odseka za elektroniku)
  Autori
  M. Prokin, R. Đurić, J. Vujasinović, G. Savić
  Godina
  2006.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  ISBN
  86-7466-253-6
 • Naslov
  Osnovi elektrotehnike, 1. deo, Elektrostatika
  Autori
  Antonije R. Đorđević
  Godina
  2007.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  Izdanje
  2.
  ISBN
  86-7466-239-0
 • Naslov
  Osnovi elektrotehnike, 2. deo, Stalne struje
  Autori
  Antonije R. Đorđević
  Godina
  2006.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  ISBN
  86-7466-226-9
 • Naslov
  Osnovi elektrotehnike, 3. deo, Elektromagnetizam
  Autori
  Antonije R. Đorđević
  Godina
  2006.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  ISBN
  86-7466-240-4
 • Naslov
  Osnovi elektrotehnike, 4. deo, Kola promenljivih struja
  Autori
  Antonije R. Đorđević
  Godina
  2007.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  Izdanje
  29.
  ISBN
  978-86-7466-287-8
 • Naslov
  Osnovi računarske tehnike: zbirka rešenih ispitnih zadataka
  Autori
  J. Protić, A. Milenković
  Godina
  2000.
  Izdavač
  Akademska misao
  Br. strana
  108
  ISBN
  8674660231, 978867466023
 • Naslov
  Osnovi računarske tehnike: Praktikum
  Autori
  J. Đorđević, B. Nikolić, Z. Radivojević, N. Grbanović, M. Punt, D. Drašković
  Godina
  2016.
  Izdavač
  Akademska misao
  Br. strana
  154
  ISBN
  978-86-7466-605-0
 • Naslov
  Osnovi računarske tehnike: Prekidačke mreže - zbirka rešenih zadataka
  Autori
  J. Đorđević, Z. Radivojević, D. Drašković, Ž. Stanisavljević, M. Punt, K. Milenković
  Godina
  2016.
  Izdavač
  Akademska misao
  Br. strana
  509
  ISBN
  978-86-7466-587-9
 • Naslov
  Osnovi računarske tehnike : Projektovanje uređaja - zbirka rešenih zadataka
  Autori
  J. Đorđević, Z. Radivojević, M. Punt, J. Protić, D. Milićev, A. Milenković, B. Nikolić
  Godina
  2014.
  Izdavač
  Beograd : Akademska misao, 2014 (Beograd : Akademska misao)
  Br. strana
  389
  ISBN
  978-86-7466-508-4
 • Naslov
  Osnovi računarske tehnike 1 - Praktikum
  Autori
  J. Đorđević, B. Nikolić, Z. Radivojević, N. Grbanović, M. Punt
  Godina
  2007.
  Izdavač
  Akademska misao
  Izdanje
  2.
  Br. strana
  134
  ISBN
  74660209
 • Naslov
  Osnovi računarske tehnike I: praktikum
  Autori
  J. Đorđević, B. Nikolić, Z. Radivojević
  Godina
  2004.
  Izdavač
  Akademska misao : Elektrotehnički fakultet
  Br. strana
  79
  ISBN
  86-7466-152-1
 • Naslov
  OSNOVI REGULACIJE NAPONA I FREKVENCIJE U EES
  Autori
  M. Đurić
  Godina
  2003.
  Izdavač
  BEOPRES
  Br. strana
  117
  ISBN
  977-86-7416-012-2
 • Naslov
  Personalni računari u sistemima merenja i upravljanja
  Autori
  V. Drndarević
  Godina
  2003.
  Izdavač
  Akademska misao, Elektrotehnički fakultet, Saobraćajni fakultet
  ISBN
  86-7466-1114-9
 • Naslov
  Planiranje elektroenergetskih sistema
  Autori
  Ivan Škokljev
  Godina
  2000.
  Izdavač
  Taurus publik Beograd
  ISBN
  621.311:65.012.2(075.8)
 • Naslov
  Praktikum za laboratorijske vježbe iz automatskog upravljanja
  Autori
  T. Šekara
  Godina
  2004.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  Izdanje
  3.
  ISBN
  86-7466-125-4
 • Naslov
  Praktikum za primenu energetski efikasnih kaveznih asinhronih motora u elektromotornim pogonima
  Autori
  S. Štatkić, M. Bebić, L. Ristić, B. Jeftenić
  Godina
  2016.
  Izdavač
  Saša Štatkić
  Br. strana
  144
  ISBN
  978-86-920211-0-7
 • Naslov
  Praktikum laboratorijskih vežbanja iz Fizike
  Autori
  G. Todorović, P. Mihailović
  Godina
  2005.
  Izdavač
  Građevinski fakultet - Beograd
  ISBN
  ---
 • Naslov
  Programiranje Alterinih FPGA čipova
  Autori
  A. Smiljanić
  Godina
  2008.
  Izdavač
  Akademska misao
  Izdanje
  3.
  ISBN
  978-86-7466-311-0
 • Naslov
  Programiranje za III razred elektrotehničke škole
  Autori
  Laslo Kraus
  Godina
  2007.
  Izdavač
  Zavod za udžbenike, Beograd
  Br. strana
  151
  ISBN
  978-86-17-23301-1
 • Naslov
  Programiranje za III razred elektrotehničke škole
  Autori
  Laslo Kraus
  Godina
  2004.
  Izdavač
  Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
  Br. strana
  151
  ISBN
  86-17-12081-9
 • Naslov
  Progranjranje za IV razred elektrotehničke škole
  Autori
  Laslo Kraus
  Godina
  2008.
  Izdavač
  Zavod za udžbenike, Beograd
  Br. strana
  169
  ISBN
  978-86-17-15432-3
 • Naslov
  Razvodna postrojenja - zbirka rešenih zadataka sa prilozima
  Autori
  J. Nahman, V. Mijailović, D. Salamon
  Godina
  2012.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  Izdanje
  2.
  Br. strana
  252
  ISBN
  978-86-7466-427-8
 • Naslov
  RELEJNA ZAŠTITA
  Autori
  M. Đurić
  Godina
  2008.
  Izdavač
  BEOPRES
  Br. strana
  248
  ISBN
  89-7419-006-8
 • Naslov
  Savremene IP mreže: arhitekture, tehnologije i protokoli
  Autori
  M. Stojanović, V. Aćimović-Raspopović
  Godina
  2012.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  Br. strana
  414
  ISBN
  978-86-7466-423-0
 • Naslov
  Signali i sistemi
  Autori
  B. Kovačević, Ž. Đurović, S. Stanković
  Godina
  2008.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  ISBN
  978-86-7466-294-6
 • Naslov
  Signali i sistemi - Zbirka rešenih zadataka
  Autori
  V. Papić, P. Tadić, A. Marjanović
  Godina
  2013.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  Br. strana
  206
  ISBN
  978-86-7466-453-7
 • Naslov
  Sistemi automatskog upravljanja
  Autori
  Ž. Đurović, B. Kovačević
  Godina
  2006.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  ISBN
  86-7466-263-3
 • Naslov
  Sitemi automatskog upravljanja-Zbornik rešenih zadataka
  Autori
  B. Kovačević, Ž. Đurović
  Godina
  1996.
  Izdavač
  Elektrotehnički fakultet, Beograd
  Izdanje
  3.
  ISBN
  86-7225-008-7
 • Naslov
  Telekomunikacioni kablovi
  Autori
  S. Ristić, P. Ristić, L. Ristić
  Godina
  2001.
  Izdavač
  Autori
  Br. strana
  271
  ISBN
  86-902247-1-8
 • Naslov
  Teorija električnih kola
  Autori
  Ivan Škokljev
  Godina
  1997.
  Izdavač
  Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd
  ISBN
  86-17-05968-0
 • Naslov
  Teorija i praksa projektovanja električnih instalacija
  Autori
  M. Kostić
  Godina
  2005.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  Izdanje
  2.
  Br. strana
  531
  ISBN
  86-7466-200-5
 • Naslov
  Transformatori
  Autori
  Đorđe Kalić, Radovan Radosavljević
  Godina
  2001.
  Izdavač
  Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
  Izdanje
  2.
  ISBN
  86-17-09089-8
 • Naslov
  Transformatori
  Autori
  Đorđe Kalić, Radovan Radosavljević
  Godina
  1991.
  Izdavač
  Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
  ISBN
  621.314.2 (075.8)
 • Naslov
  Uvod u digitalnu obradu signala
  Autori
  LJ. Milić, Z. Dobrosavljević, J. Ćertić
  Godina
  2015.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  ISBN
  978-86-7466-558-9
 • Naslov
  Uvod u teoriju informacija i kodovanje
  Autori
  D. Drajić, P. Ivaniš
  Godina
  2009.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  Izdanje
  3.
  Br. strana
  513
  ISBN
  978-86-7466-344-8
 • Naslov
  Usmerene radio veze
  Autori
  N. Nešković
  Godina
  2011.
  Izdavač
  Akademska misao - Beograd
  Br. strana
  259
  ISBN
  978-86-7466-412-4
 • Naslov
  Fizika zbirka zadataka sa rešenjima za studente softverskog inženjerstva
  Autori
  P. Marinković, P. Mihailović
  Godina
  2015.
  Izdavač
  Akademska misao, Beograd
  Br. strana
  160
  ISBN
  978-86-7466-553-4
 • Naslov
  Frakcioni sistemi upravljanja
  Autori
  T. Šekara
  Godina
  2011.
  Izdavač
  Elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu
  ISBN
  978-99938-624-5-1