Почетна

Упис кандидата на докторске академске студије за школску 2012/2013. годину

Новости

Молимо вас да редовно пратите обавештења на сајту.

15.11.2012

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ЗАВРШЕНОМ УПИСУ  СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА НА ДОКТОРСКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА У ШКОЛСКОЈ 2012/13. ГОДИНИ

Обавештавамо вас да су попуњена сва буџетска места на докторским академским студијама за прву годину у школској 2012/13. години. С обзиром да се ранг листа померала, након прозивке по ранг листи у Студентском одсеку, право уписа на терет буџета стекли су:

 1. Милан Миливојевић (32. на ранг листи)
 2. Растко Костић            (33. на ранг листи)

Наставак уписа за самофинансирајуће студенте је у петак, 16.11.2012. године у термину од 14 до 17 часова у Студентском одсеку.


14.11.2012

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О УПИСУ НА  ПРЕОСТАЛА  БУЏЕТСКА МЕСТА НА ДОКТОРСКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПО РАНГ ЛИСТИ

Обавештавамо вас да су преостала два слободна буџетска места на докторским академским студијама и да се ранг листа за упис у школској 2012/13. години померила до 32. ранга.

Сви заинтересовани кандидати за преостала слободна места за буџет морају бити присутни у 12 часова, у четвртак, 15.11.2012. године у Студентском одсеку, због прозивке по ранг листи, са спремљеним документима за упис. Прозвани кандидати су у обавези да се одмах упишу. Истовремено је и наставак уписа за самофинансирајуће студенте до 17 часова.

Наставак уписа за самофинансирајуће студенте је у петак, 16.11.2012. године у термину од 14 до 17 часова у Студентском одсеку.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ДОПУНСКИМ ИСПИТИМА ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ СЕ УСЛОВНО УПИСУЈУ

  Име и презиме Модул Допунски испити
1. Дејан Вујичић РТИ - Рачунарска техника и информатика 1. Објектно –оријентисано програмирање 2
2. Оперативни системи 1
3.Конкурентно и дистрибуирано програмирање
4. Архитектура и организација рачунара 1
5. Рачунарске мреже
6. Рачунарски ВЛСИ системи
2. Дијана Јагодић РТИ - Рачунарска техника и информатика 1. Објектно –оријентисано програмирање 2
2. Оперативни системи 1
3.Конкурентно и дистрибуирано програмирање
4. Архитектура и организација рачунара 1
5. Рачунарске мреже
6. Рачунарски ВЛСИ системи
3. Иван Миланковић РТИ – Рачунарска техника и информатика 1. Објектно –оријентисано програмирање 2
2. Оперативни системи 1
3.Конкурентно и дистрибуирано програмирање
4. Архитектура и организација рачунара 1
5. Рачунарске мреже
6. Рачунарски ВЛСИ системи
4. Александар Васев РТИ – Рачунарска техника и информатика 1. Објектно –оријентисано програмирање 2
2. Оперативни системи 1
3.Конкурентно и дистрибуирано програмирање
4. Архитектура и организација рачунара 1
5. Рачунарске мреже
6. Рачунарски ВЛСИ системи
5. Иван Божић ТЛК – Телекомуникације 1. Видео системи
6. Урош Ковачевић НМТ – Нуклеарна, медицинска и еколшка техника 1. Нуклеарна физика
2. Дозиметрија и заштита од зрачења
7. Чедомир Белић НМТ – Нуклеарна, медицинска и еколшка техника 1.Нуклеарна енергетика
2.Дозиметрија и заштита од           зрачења

09.11.2012

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о упису на прву годину докторских студија за школску 2012/2013.годину

Објављујемо коначну ранг листу примљених кандидата за упис на докторске академске студије за школску 2012/13. годину према Правилнику о докторским студијама.

Одлуком Комисије за студије III степена број кандидата који се прима је повећан у односу на објављен број у конкурсу, тако да су се сви кандидати, који су на листи и испуњавају услове, квалификовали за упис.

На коначној ранг листи налазе се сви примљени кандидати за упис.

На ранг листи кандидата за финансирање из буџета налазе се сви примљени кандидати, с тим што је, према одлуци Владе Републике Србије, првих 30 кандидата на ранг листи стекло право уписа на терет буџета.

Из Правилника:

Члан 18.

Кандидат који је остварио право на упис на докторске студије, мора се уписати најкасније до истека рока дефинисаног текстом Конкурса, након чега губи право на упис.

Приликом уписа кандидати предају сагласност ментора за студијски истраживачки рад, иначе губе право уписа.

Приликом уписа прво се уписују кандидати са листе за буџетско финансирање.

Кандидати приликом уписа потврђују услове за корекциони фактор из става 4, члана 15 овог Правилника. Ако је кандидату рачунат виши корекциони фактор, а не потврди услове који га дефинишу из става 4, члана 15, одузимају му се поени на основу корекционог фактора и ажурира се редослед на буџетској листи на начин и у роковима дефинисаним текстом Конкурса.

Буџетска места која преостану, додељују се по редоследу са буџетске листе кандидатима који нису до тада остварили право на буџетско финансирање на начин дефинисан текстом Конкурса.

Кандидати, којима је на основу поднетих пријава, додат корекциони фактор КК, морају приликом уписа донети доказ о испуњавању услова који су дефинисани Правилником о докторским студијама:

 • кандидат је запослен или је у поступку избора у звање асистента на Електротехничком факултету у Београду
 • кандидат је запослен на Електротехничком факултету у Београду као сарадник на пројектима које финансира Министарство просвете о науке
 • кандидат је запослен на неком другом факултету или институту у оквиру Универзитета у Београду
 • кандидат је незапослен и прихвата да буде ангажован за помоћ у извођењу наставе на Електротехничком факултету у Београду у обиму и на начин који ће бити дефинисан од стране Комисије. Приликом уписа кандидати ће потписивати изјаве о прихватању обавеза.

Упис примљених кандидата који су стекли право уписа на терет буџета и оних који се сигурно уписују у статусу самофинасирања обавиће се у уторак, 13.11. и среду 14.11.2012. године у Студентском одсеку у термину од 14 до 17 часова.

У среду 14. 11. после завршеног уписа у поподневним часовила биће објављено обавештење о слободним буџетским местима и померању буџетске црте. У случају померања буџетске црте и ажурирања редоследа на буџетској листи по члану 18 Правилника, за преостала слободна буџетска места биће организована прозивка кандидата према ранг листи испод 30. ранга на листи за буџет у четвртак 15. 11. у 12 часова.

Сви заинтересовани кандидати за преостала слободна места за буџет морају бити присутни у 12 часова, четвртак, 15.11. 2012. године у Студентском одсеку, због евентуалне прозивке по ранг листи, са спремљеним документима за упис. Прозвани кандидати су у обавези да се одмах упишу. Истовремено је и наставак уписа за самофинансирајуће студенте до 17 часова.

Наставак уписа за самофинансирајуће студенте је у петак, 16.11.2012.године у термину од 14 до 17 часова у Студентском одсеку.

За упис је потребно:

 1. Индекс се добија при упису
 2. 2 пријавна листа (образац ШВ 20)
 3. 2 фотографије величине 4,5 х 3,5 cm
 4. За кандидате који су на листи за финансирање из буџета потврда да је кандидат незапослен, односно запослен на институцијама које су дефинисане Правилником о докторским студијама
 5. Признанице о уплаћеној надокнади са назнаком „за Универзитет“, на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 62400, и то:
  • за студенте који се финансирају из буџета, на износ од 100 динара
  • за самофинансирајуће студенте, једна на 1.500 динара и друга на 100 динара
 6. Признаницу о уплаћеној школарини (првој рати), на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 62400. Школарина за самофинасирајуће студенте за годину износи 216.000 динара и може се платити у четири једнаке рате по 54.000 динара.

Кандидати који се условно уписују плаћају надокнаду за допунске испите, по динамици која ће бити накнадно објављена, и не плаћају школарину док се не упишу на докторске студије, односно не положе допунске испите.

Приликом уписа неопходно је приложити и:

 1. писмену сагласности Ментора;
 2. План студија (преузети и попунити формулар) за прву годину студија (не односи на кандидате који се условно уписују).

07.11.2012.

Обавештење о упису на докторске студије школске 2012/13. године

Према Правилнику о докторским студијама објављујемо прелиминарну ранг листу по броју бодова за упис пријављених кандидата на докторске студије.

Кандидати који имају допунске испите условно се уписују. Ови кандидати нису рангирани и могу се уписати само у статусу самофинансирања.

Кандидати који се нису квалификовали за упис на докторске студије.

Упис кандидата који су уписивали магистарске студије сматраће се наставком студија.

Писани приговор на прелиминарну ранг листу подноси се Комисији за студије III степена до петка, 09.11.2012. године до 12 часова у Студентском одсеку.

Формирање ранг листе за буџет

Од кандидата са ранг листе, који су се квалификовали за упис, формира се нова буџетска листа. Првих 30 кандидата са буџетске листе ће се финансирати из буџета.

Одлуке о примедбама на прелиминарну ранг листу, као и коначна ранг листа за упис на докторске студије и листа студента који се финансирају из буџета биће објављени у петак, 09.11.2012. године.  Почетак уписа планира се у понедељак, 12.11.2012. године.

Подсећамо кандидате да је један од услова за упис добијање сагласности ментора за истраживачки рад током студија, што треба благовремено прибавити и потписан формулар поднети при упису (преузети формулар).

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА КОЈИ КОНКУРИШУ ЗА СМЕШТАЈ У СТУДЕНТСКОМ ДОМУ

Због касно добијене квоте за финансирање из буџета студената докторских студија и ГРЕШАКА У КОНКУРСУ СЛУЖБЕ СМЕШТАЈА СТУДЕНТСКОГ ЦЕНТРА у вези  рокова и начина рангирања за студенте докторских студија, обавештење о пријави и подношењу докумената за смештај у студентском дому биће накнадно објављено.

Молимо кандидате, који ће по објављивању листе за упис на терет буџета моћи да се упишу, да благовремено припреме сву потребну документацију за пријаву на конкурс за смештај у студентском дому.

На основу расписаног конкурса Универзитета у Београду (изводи из текста конкурса), Електротехнички факултет Универзитета у Београду у школској 2012/2013. години уписује студенте у прву годину докторских академских студија на студијски програм Електротехника и рачунарство, на следећа изборна подручја (модуле):

На студијски програм докторских академских студија уписаће се до 60 студената. Уколико буде прихваћен предлог Факултета, на буџетско финансирање ће бити уписано 30 студената.

I Студијски програм

Студијски програм докторских академских студија садрже обавезне и изборне предмете у укупном обиму од 180 ЕСПБ бодова и дефинисан је Правилником о докторским студијама
План студија:

Година Обавезе ЕСПБ
1. 3 предмета са изабраног модула 3x9=27
1. 2 предметa са било ког модула или из групе математичких предмета 2x9=18
1. Студијски истраживачки рад у вези докторске тезе 15
2. 2 предмета са изабраног модула 2x9=18
2. 2 предмет са било ког модула или из групе математичких предмета 2x9=18
2. 1 општеобразовни предмет 6
2. Научно-стручни рад 3
2. Студијски истраживачки рад у вези докторске тезе 15
3. Студијски истраживачки рад у вези докторске тезе 60

II Општи услови конкурса

На студијске програме докторских академских студија могу се уписати:

 • лица која имају завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом од најмање 8 на основним академским и мастер академским студијама;
 • лица која имају завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и остварене научне радове, на начин уређен општим актом факултета;
 • лице које има академски степен магистра наука, ако не пријави докторску дисертацију, у складу с одредбом члана 128. Закона о високом образовању; и
 • лица која су стекла, или стекну VII-1 степен према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, уколико су завршили основне студије са просечном оценом најмање 8 (осам) и уколико није другачије утврђено посебним условима уписа на одређени студијски програм.

На докторске студије може се уписати лице које зна бар један светски језик.

Посебни услови за упис на студијске програме су саставни део односних студијских програма.

III Упис страних студената

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин.

Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану диплому о завршеним студијама и оствареном броју ЕСПБ бодова.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказе да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује и доказ о знању српског језика

IV Школарина

Висина годишње школарине докторских академских студија износи 216.000,00 динара.

Годишња школарина за стране држављане износи 4.000 евра.

Школарина се може платити у четири једнаке рате.

V Конкурсни рокови

Пријаве на конкурс за упис студената у прву годину докторских академских студија примају се од 15. до 18.10. 2012. године.

Кандидати подносе документа у Студентском одсеку у термину од 14-17 часова.

VI Остале одредбе

 • Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз попуњен  пријавни лист (прузети овде) предају следећа документа:

оверене фотокопије

 • диплому о завршеним студијама (основне и мастер) или стеченом академском звању магистра наука
 • уверење о положеним испитима на претходним нивоима студија
 • извод из матичне књиге рођених

фотокопије

 • доказе који се односе на остварене научне радове
 • доказ о знању једног светског језика (за кандидате који током студија нису положили испит из страног језика)
 • За трошкове које Факултет има у вези са спровођењем конкурса, кандидати плаћају накнаду у износу од 3000 динара на жиро-рачун факултета 840-1438666-48, модел 97, позив на број 62400.