Home page arrow News

Instaliran novi digitalni sertifikat za vebmejl pristup

Instaliran je novi digitalni sertifikat za vebmejl pristup. Da biste bez problema pristupali vebmejl servisu, morate instalirati ETF-ove SA sertifikate. Kako to uraditi vidite ovde.

ETF-ovi CA sertifikati

Servisi na Kondoru kojima se pristupa preko enkriptovanih veza imaju svoje digitalne sertifikate izdate od strane ETF-ovog autoriteta sertifikata (certificate authority - CA).

Da vam vaš veb čitač ili klijent za elektronsku poštu ne bi prijavljivao da ne prepoznaje sertifikat koji se koristi, potrebno je da instalirate ETF-ove CA sertifikate.

Preuzmite ETF-ov bazni sertifikat (Root CA):

Preuzmite ETF-ov posrednički sertifikat (Intermediate/ServerSub CA)

Uputstva za instaliranje ovih sertifikata možete videti ovde.