Search
Webmail for employees

Webmail for students

Instaliran je novi digitalni sertifikat!
Da biste mogli bez problema da pristupate mail serveru (kao i drugim zaštićenim ETF-ovim serverima) molimo instalirajte odgovarajuće ETF-ove sertifikate. Detaljnije...naslovna_sneg.jpg

Newsflash

News

Konačni spisak kandidata prijavljenih na konkurs za studentske izbore 2017​

[30.03.2017 10:39]

Za Studentski parlament Elektrotehničkog fakulteta: "SPETF". Za studenta prodekana: 1. Milica Kuzmanović, 2. Luka Jovanović. Za delegate u Studentskom parlamentu Univerziteta u Beogradu: 1. Stefan Matić, 2. Strahinja Janjić

Preliminarni spisak kandidata prijavljenih na konkurs za studentske izbore 2017​

[28.03.2017 01:00]

Za Studentski parlament Elektrotehničkog fakulteta: "SPETF". Za studenta prodekana: 1. Milica Kuzmanović, 2. Luka Jovanović. Za delegate u Studentskom parlamentu Univerziteta u Beogradu: 1. Stefan Matić, 2. Strahinja Janjić

Akcija dobrovoljnog davanja krvi

[08.03.2017 16:23]

news archive

Comming events

Prezentacija Ministarstva odbrane za studente ETF, MF i TMF

Naslov predavanja:
Prezentacija Ministarstva odbrane za studente ETF, MF i TMF
Predavač:
Predstavnici Vojno-tehničkog instituta (VTI) iz Beograda
Vreme:
Sreda, 26.04.2017. u 13 časova
Mesto:
Sala 211, Mašinski fakultet

Mobile Attention Management

Naslov predavanja:
Mobile Attention Management - Identifying and Harnessing Factors that Determine Our Reaction to Mobile Notifications
Predavač:
Dr Veljko Pejović
Vreme:
Sreda, 08.03.2017. u 15:00 časova
Mesto:
Sala 62, Elektrotehnički fakultet

lectures archive

Job offers

Otvorene pozicije u kompaniji "HDL Design House"

[05.04.2017 16:01]

"HDL Design House" se bavi pružanjem usluga u oblasti projektovanja i verifikacije SoC integrisanih kola, kao i razvojem IP cores i simulacionih modela koji se koriste u „System/Product Level“ simulacijama. Osnovana 2001. godine, kompanija trenutno zapošljava 140 inženjera koji rade u razvojnim centrima u Beogradu, Ćupriji i Solunu. Od osnivanja uspešno učestvujemo na R&D projektima sa kompanijama NXP, Fujitsu, AMD, Infineon, CEVA, Cadence, Honeywell, Broadcom, Texas Instruments, Sensirion, uBlox, Siemens, Ericsson, Intel, i drugim.

Otvorene pozicije - softverski inženjer u razvojnom centru Microsoft

[02.03.2017 17:37]

Microsoft Development Center Serbia ponovo zapošljava na pozicijama Software Engineer i Senior Software Engineer!

Univerzitet u Beogradu konkurs za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata 2016. godine

[23.02.2017 12:07]

U cilju podsticanja boljeg uspeha na studijama, razvijanja interesovanja za naučno-istraživački i stručni rad studenata, podsticanja kreativnog i kritičkog mišljenja, studentima osnovnih akademskih studija, odnosno integrisanih akademskih studija, Univerzitet u Beogradu svake godine dodeljuje nagradu za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata iz svake grupacije fakulteta, izrađen u prethodnoj kalendarskoj godini.

Telekom Srbija otvora poziv za obavljanje obavezne stručne prakse

[23.02.2017 11:59]

Obaveštavamo vas da je kompanija Telekom Srbija otvorila poziv za obavljanje obavezne stručne prakse za studente Univerziteta u Beogradu tokom 2017. godine. 

Obaveštenje autorima naučnih i master radova

[17.02.2017 14:28]

Pozivaju se autori odbranjenih doktorskih disertacija, magistarskih teza, specijalističkih i master radova da učestvuju na konkursu Zadužbine Andrejević za izbor radova za štampanje u monografskom obliku koji se priređuju prema propisima za vrednovanje naučnih radova u Srbiji.

Otvorena pozicija za izradu doktorske disertacije iz oblasti regenerativne medicine

[14.02.2017 14:08]

Otvorena pozicija za izradu doktorske disertacije iz oblasti regenerativne medicine (Immune-regulatory capacity of mesenchymal stem cells) na Univerzitetu Donau, Krems, Austrija.

job offers archive

Vacancies for teachers and assistants